2018 M. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS

Naujas
Valstybinės mokesčių inspekcijos seminaro „Metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos) pildymo tvarka“  dalijamoji medžiaga:

Metinės pajamų deklaracijos (GPM308 formos) pildymo tvarka
(2019-03-20)

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė informacinį pranešimą nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2019 metais klausimais:
– kurie gyventojai privalo deklaruoti turtą
– kokioje deklaracijoje deklaruojamas turtas
– kokį turtą reikia deklaruoti politikams, valstybės tarnautojams ir kitiems gyventojams
– kurie gyventojai privalo deklaruoti metines pajamas
– kokioje deklaracijoje deklaruojamos 2018 m. pajamos

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2019 metais
(2019-02-15 Nr. (18.18-31-1E)RM-5347)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokiais atvejais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo perskaičiuoti metinį NPD, deklaruoti metines pajamas ir sumokėti Metinėje pajamų deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį:

– kada privaloma perskaičiuoti metinį NPD ir kokios to pasekmės
– dėl kokių priežasčių sumažėja metinis NPD
– kaip perskaičiuoti metinį NPD

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį
(2019-02-19 Nr. (18.18-31-1E)RM-5557)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2018 metais gyventojų gautos palūkanos:

– kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas
– kai palūkanos gautos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą ar už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą
– kai palūkanos gautos už ne nuosavybės vertybinius popierius ir už kredito įstaigose laikomus indėlius

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl 2018 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo
(2019-02-26 Nr. (18.18-31-1 E) RM-6108)

Naujas
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo, tokio nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, gautos 2018 metais apskaičiuojamos ir deklaruojamos iki 2019 m. gegužės 2 dienos, iki tos pačios dienos turi būti sumokėtas apskaičiuotas pajamų mokestis

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2018 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo
(2019-03-14 Nr. (18.18-31-1E) RM-7520)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio dalies (2+1+1 procentų) paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms skyrimo 2019 metais tvarką:

– kokios yra naujovės
– kam ir kokias pajamų mokesčio dalis galima paskirti
– kaip paskirti pajamų mokesčio dalį
– ar reikia patikslinti pateiktą Prašymą, kuriuo profesinei sąjungai jau buvo paskirta pajamų mokesčio dalis (2 procentai ar mažesnė dalis)
– ar šiais metais galima paskirti pajamų mokesčio dalį keleriems ateinantiems metams
– ar vėlesniais metais pervedami pajamų mokesčio dydžiai išliks tokie patys
– ar vėliau gyventojams nereikės tikslinti Prašymų vien dėl sumažėjusios pervedamos pajamų mokesčio dalies, jeigu 2019 m. pateiktame Prašyme bus įrašyti 2 procentai pajamų mokesčio, paramos gavėjams pervestini ne tik šiais metais, bet ir 2020 metais
– ar galima paremti kelis paramos gavėjus
– kur skelbiami paramos gavėjų ir politinių partijų duomenys
– kaip pateikti Prašymą

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl paramos gavėjams ir politinėms partijoms pajamų mokesčio dalies paskyrimo 2019 metais
(2019-02-15 Nr. (18.18-31-1E)RM-5353)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino nuolatinių Lietuvos gyventojų teisę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų

Pasinaudoti GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata gali tie gyventojai, kurie per mokestinį laikotarpį patyrė tokias išlaidas, t. y. 2018 metais mokėjo:
1) gyvybės draudimo įmokas;
2) pensijų įmokas;
3) už profesinį mokymą ir/ar studijas;
4) palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą kreditą;
Svarbu. Apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų pajamas, gyvybės draudimo įmokų ir/ar įmokų į pensijų fondus išlaidų suma bet kokiu atveju negali viršyti 2000 eurų.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo
(2019-02-13 Nr. (18.18-31-1 E) RM-5049)

Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių 1 priedas „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų, gautų 2014 m. ir vėlesnį mokestinį laikotarpį, sąrašas“ papildytas nauju 471 punktu dėl palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą

„Gido“ paaiškinimas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. VA-4, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00789, įsigalioja 2019-01-19)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino esminius 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimo ir deklaravimo pakeitimus

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimas
Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių pakeitimo
(2018-03-05 Nr. (18.18-31-1E)RM-7441)

 


<< Atgal