2019 M. PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ (NEPRISKIRIAMŲ VSS) FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Finansų ministerija paaiškino apie svarbiausius pelno nesiekiančių subjektų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo pokyčius nuo 2019 m.

Finansų ministerijos paaiškinimas
PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ, VEIKLOS ATASKAITOS, METINĖS ATASKAITOS RENGIMAS (PAGRINDINIAI POKYČIAI NUO 2019.01.01)
(2019-10-10)

EXCEL formato finansinių ataskaitų formos:

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos pranešimas
AVNT svetainėje skelbiamos Finansų ministerijos parengtos EXCEL formato finansinių ataskaitų formos, skirtos pelno nesiekiantiems subjektams
(2020-02-11)

.

TEISĖS AKTŲ NAUJOVĖS

.

Mažiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims nuo 2019-01-01 suteikta teisė pasirinkti supaprastintą apskaitą

„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1183, TAR 2018-06-01, kodas 2018-09074, įsigalioja 2019-01-01)

„Gido“ sąvadas
PELNO NESIEKIANČIŲ ĮSTAIGŲ APSKAITA

 


<< Atgal