DARBAS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. A1-689, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19800, įsigalioja 2018-12-06)
Nauja Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2018-12-06
Papildytas sezoninių darbų sąrašas

Naujas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-04 Nr. A1-688, TAR, 2018-12-05, kodas 2018-19799, įsigalioja 2018-12-06)
Nauja Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2018-12-06

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1162, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19348, įsigalioja 2018-12-01)
Pakeistas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas
»Komentaras

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-30 Nr. V-861, TAR, 2018-10-30, kodas 2018-17256, įsigalioja 2018-10-31)
Pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas, nauja redakcija išdėstytas Vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinimas arba jam prilygintas vertinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. A1-565, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16171, įsigalioja 2018-10-16)
Į Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašą įrašytas socialinio darbo vadybininkas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 884, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14298, įsigalioja 2018-09-11)
Pakeistas Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-07-18 Nr. 715, TAR, 2018-07-25, kodas 2018-12392, įsigalioja 2018-09-01)
Pakeistas Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 8 d. nutarimo Nr. 96 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-11 Nr. 695, TAR, 2018-07-19, kodas 2018-12202, įsigalioja 2018-07-20)
Nauja Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo redakcija nuo 20418-07-20
Į šį sąrašą įtrauktų aukštos kvalifikacijos profesijų užsieniečiams supaprastintos leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo sąlygos
»Komentaras

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 35, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 44, 50, 54 straipsnių pakeitimo ir 51, 52, 53 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1342, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11437, įsigalioja 2019-01-01)
Mokesčių (išmokų) reforma nuo 2019-01-01

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. II pusmečiui patvirtinimo
(2018-06-20 Nr. V-280, TAR, 2018-06-21, kodas 2018-10206, įsigalioja 2018-06-22)
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams nereikalingas darbo biržos sprendimas, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius
»Komentaras

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. EV-124 „Dėl pranešimų apie darbo tarybos sudarymą ar jos nesudarymą pavyzdinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-06-07 Nr. EV-144, TAR, 2018-06-08, kodas 2018-09617, įsigalioja 2018-06-09)
Redakcinio pobūdžio pakeitimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-18 Nr. A1-213, TAR, 2018-05-21, kodas 2018-08110, įsigalioja 2018-05-22)
»Komentaras

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-05-10 Nr. A1-206, TAR, 2018-05-10, kodas 2018-07581, įsigalioja 2018-07-01)
Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąraše pareigybės pavadinimas „Socialinio darbo vadybininkas“ pakeistas į „Atvejo vadybininkas (veikiantis pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą)“

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-29 Nr. A1-142, TAR, 2018-03-30, kodas 2018-04988, įsigalioja 2018-03-31)
»Komentaras

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-05 Nr. EV-61, TAR, 2018-03-05, kodas 2018-03529, įsigalioja 2018-03-06)
Pakeitimas susijęs su teritorinių darbo biržų naikinimu, paliekant tik centrinę Lietuvos darbo biržą

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2018-02-12 Nr. 151, TAR, 2018-02-15, kodas 2018-02358, įsigalioja 2018-07-01)
Patvirtintas Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas nuo 2018-07-01
»Komentaras

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. I pusmečiui patvirtinimo
(2017-12-20 Nr. V-702, TAR, 2017-12-20, kodas 2017-20539, įsigalioja 2017-12-21)
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams nereikalingas darbo biržos sprendimas, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius
»Komentaras


<< Atgal