DARBAS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. EV-92 „Dėl pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-107, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10196, įsigalioja 2021-05-08)
Pakeistas Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas
Pranešimams nustatyti papildomi reikalavimai
»Gido paaiškinimas

Naujas
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-07 Nr. EV-105, TAR, 2021-05-07, kodas 2021-10178, įsigalioja 2021-05-08)
Pakeistas ir papildytas Ūkio subjekto patikrinimo bendrinis kontrolinis klausimynas

Valstybinės darbo inspekcijos paaiškinimas
Užsieniečių įdarbinimo sezoniniams darbams reglamentavimas
(2021-04-23)
Valstybinė darbo inspekcija paaiškino, kaip įdarbinti užsieniečius sezoniniams darbams Lietuvoje

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-181, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04294, įsigalioja 2021-03-04)
Suderinta su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymu (2020-11-10 Nr. XIII-3412)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-180, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04293, įsigalioja 2021-03-04)
Nauja Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-03-04
Suderinta su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymu (2020-11-10 Nr. XIII-3412)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-02 Nr. A1-179, TAR, 2021-03-03, kodas 2021-04292, įsigalioja 2021-03-04)
Nauja Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-03-04
Suderinta su Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymu (2020-11-10 Nr. XIII-3412)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 38, 41, 42 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-131, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28988, įsigalioja 2021-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2021 metams patvirtinimo
(2020-11-20 Nr. A1-1131, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24491, įsigalioja 2020-11-21)
Aktualu įdarbinantiems užsieniečius
Įvestos kvotos trūkstamų profesijų darbuotojams iš trečiųjų šalių
»Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 metams patvirtinimo
(2020-10-30 Nr. V-430, TAR, 2020-11-06, kodas 2020-23306, įsigalioja 2020-11-07)
Į šį sąrašą įtrauktų profesijų darbuotojams nereikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-26 Nr. 4-921, TAR, 2020-10-26, kodas 2020-22176, įsigalioja 2020-10-27)
Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas papildytas 2 naujomis eilutėmis
Į Srašą įtrauktų profesijų užsieniečiams yra nustatytos paprastesnės leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo sąlygos

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-21 Nr. A1-1008, TAR, 2020-10-21, kodas 2020-21787, įsigalioja 2020-10-22)
Nustatyta, kad įsidarbinti Lietuvoje gali ir į Lietuvą atvykęs užsienietis, jei jis turi daugkartinę nacionalinę vizą, išduotą tam tikrais nustatytais atvejais
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-30 Nr. 1064, TAR, 2020-10-05, kodas 2020-20719, įsigalioja 2020-10-06)
Pakeistas Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Pakeistas Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-09-17 Nr. V-368, TAR, 2020-09-17, kodas 2020-19373, įsigalioja 2020-09-18)
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 843, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16779, įsigalioja 2020-08-04)
Pakeisti šie LR darbo kodeksą įgyvendinantys aprašai:
– Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;
– Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;
– Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;
– Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės aprašas;
– Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas;
– Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. A1-633, TAR,2020-07-07, kodas 2020-15059, įsigalioja 2020-07-30)
Nauja Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir motyvuoto pranešimo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo teikimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2020-07-30

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 25, 41, 42, 44 ir 48-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3005, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12829, įsigalioja 2020-06-12)
Pasibaigus karantinui, bet išlikus ekstremaliajai situacijai, darbuotojų prastovos gali tęstis ir ekstremaliosios situacijos metu, už jas bus mokamos subsidijos darbdaviams
Už prastovoje esančius 60 metų ir vyresnius darbuotojus nustatytas 100 proc., bet ne daugiau kaip MMA, subsidijos dydis (arba, kaip ir anksčiau, 70 proc., bet ne daugiau kaip 1,5 MMA subsidijos dydis)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2882, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10371, įsigalioja 2020-05-15)
Patvirtintos pagalbos ir paramos priemonės po karantino
»Gido paaiškinimas

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-159, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10253, įsigalioja 2020-05-14)
Pateiktos formulės, kaip skaičiuojama subsidija darbo užmokesčiui

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-15 Nr. 376, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07963, įsigalioja 2020-05-01)
»Gido paaiškinimas

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-122, TAR, 2020-04-14, kodas 2020-07822, įsigalioja 2020-04-15)
COVID-19
Papildyta V-1 skyriumi „Darbdavių pasiūlymų įgyvendinti remiamojo  įdarbinimo priemonę dėl užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2-1 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui teikimo ir  nagrinėjimo tvarka“

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-07 Nr. XIII-2846, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07511, įsigalioja 2020-04-10)
COVID-19
Nustatyta išmoka savarankiškai dirbantiems asmenims ekstremaliosios situacijos ir karantino metu
Nustatyta subsidija darbdaviams dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbtos prastovos metu
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Pranešimų apie paskelbtas prastovas teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-04-06 Nr. EV-92, TAR, 2020-04-06, kodas 2020-07129, įsigalioja 2020-04-07)
COVID-19
Patvirtintas pranešimų apie paskelbtas prastovas dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino ((LR darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju) teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas
Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
VDI skelbia pranešimų apie prastovas tvarką
(2020-04-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 283, TAR, 2020-03-26, kodas 2020-06115, įsigalioja 2020-03-27)
COVID-19
Nustatyta, kad konkursas į Sąraše nurodytas pareigas gali būti nerengiamas, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir į sąraše nurodytas pareigas darbuotojai priimami pagal terminuotas darbo sutartis terminuotam ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiui
Kitas pakeitimas yra aktualus laikinojo įdarbinimo įmonėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Aktualu biudžetinėms įstaigoms: kaip organizuoti darbą karantino metu
(2020-03-31)
Aktualu dėl išleidimo į kasmetines atostogas.
Paaiškinta, kad darbdavys gali primygtinai siūlyti darbuotojui eiti kasmetinių apmokamų atostogų tuo atveju, jeigu jis yra sukaupęs jų daugiau nei už metus

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-17 Nr. XIII-2821, TAR, 2020-03-18, kodas 2020-05702, įsigalioja 2020-03-19)
COVID-19
Nustatyta valstybės pagalbos suteikimo tvarka įmonėms ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu
»Gido paaiškinimas

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-14 Nr. V-45, TAR, 2020-02-17, kodas 2020-03474, įsigalioja 2020-02-18)
Pakeista darbdavių paraiškų įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus teikimo ir nagrinėjimo tvarka

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-28 Nr. EV-25, TAR, 2020-01-28, kodas 2020-01942, įsigalioja 2020-01-29)
Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinį klausimynas papildytas nauju 2.5 klausimu: „2.5. Ar komandiruojamiems darbuotojams kompensuojamas kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas, kai kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną?“


<< Atgal