ŪKINĖ VEIKLA

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Konkurencijos tarybos nutarimas
Dėl paaiškinimų dėl dominuojančios padėties nustatymo patvirtinimo
(2020-04-07 Nr. 1S-44 (2020), TAR, 2020-04-07, kodas 2020-07262, įsigalioja 2020-05-01)
Nauja Paaiškinimų dėl dominuojančios padėties nustatymo redakcija nuo 2020-05-01

Finansų ministerijos pranešimas
COVID-19: kaip elgtis verslui tapus nemokiam?
(2020-03-31)
Finansų ministerija paaiškino, kas tai yra įmonės nemokumas
Nemokumas nereiškia neišvengiamo bankroto. Nemokumo atsiradimas nustato momentą, nuo kurio reikia imtis veiksmų susidariusiai padėčiai spręsti

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 4-595 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 4-188, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06221, įsigalioja 2020-03-28)
COVID-19
Nustatytos Veiklos palaikymo garantijos teikimo sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų apyvartinėms paskoloms
Veiklos palaikymo garantija – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) teikiama garantija už smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto apyvartinę paskolą, skirtą apyvartinėms lėšoms (darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, mokesčiams, einamosioms veiklos išlaidoms ar veiklos palaikymui dėl laikinų veiklos sutrikimų, finansuoti ir (ar) kitoje finansų įstaigoje turimam negarantuotam finansiniam įsipareigojimui perfinansuoti), ar Bendrovės teikiama garantija už paskolą, skirtą investicijoms finansuoti

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 13, 14, 16 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2217, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10159, įsigalioja 2019-09-01)
Padidintos baudos už nesąžiningą komercinę veiklą
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2218, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10160, įsigalioja 2019-09-01)
Padidintos baudos už reklamos reikalavimų nesilaikymą
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 33, 39 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1 straipsniu įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2219, TAR, 2019-06-25, kodas 2019-10161, įsigalioja 2019-07-02)

Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2212, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09827, įsigalioja 2019-06-20)
Apibrėžta „startuolio“ sąvoka
Ne pelno siekiančioms organizacijoms, vykdančioms ūkinę komercinę veiklą, suteikta teisė gauti valstybės paramą
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1, 9-2 straipsniais įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2121, TAR, 2019-05-28, kodas 2019-08410, įsigalioja 2019-07-01)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 40 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 49-1 straipsniu įstatymas
(2019-04-26 Nr. XIII-2093, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07404, įsigalioja 2019-09-01)
Kelis kartus padidintos baudos už teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, pažeidimus
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai suteikta teisė atlikti prekių ir paslaugų kontrolinius pirkimus (vykdant „slapto pirkėjo“ funkciją)
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai suteikta teisė inicijuoti pardavėjų ir paslaugų teikėjų interneto svetainių, kuriose šiurkščiai ir sistemingai pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, blokavimą
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 19, 21, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2010, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05340, įsigalioja 2019-05-01)
Pakeitimas susijęs su Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsnių nuostatų, reglamentuojančių klaidinančią ir lyginamąją reklamą, įgyvendinimo priežiūros funkcijų perdavimu Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 15, 16, 18, 19, 22 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2011, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05343, įsigalioja 2019-05-01)
Konkurencijos įstatyme panaikintos nuostatos, susijusios su Reklamos įstatymo priežiūra

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Nr. X-1409 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2012, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05345, įsigalioja 2019-05-01)
Pakeitimas susijęs su Reklamos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių klaidinančią ir lyginamąją reklamą, įgyvendinimo priežiūros funkcijų perdavimu Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 38-1 straipsniu įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1989, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04394, įsigalioja 2019-07-01-01
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-16 Nr. 28, TAR, 2019-01-17, kodas 2019-00711, įsigalioja 2019-05-01)
»Gido paaiškinimas


<< Atgal