LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

Naujausi LR civilinio proceso kodekso pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2826, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-06993, įsigalioja 2020-07-01)
Pakeitimas susijęs su Civilinio turto konfiskavimo įstatymu (2020-03-31 Nr. XIII-2825)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-11, 441-13 ir 441-16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-01-14 Nr. XIII-2778, TAR, 2020-01-29, kodas 2020-02013, įsigalioja 2020-01-30)
Šiuo pakeitimu siekiama tobulinti grupės ieškinio instituto civiliniame procese teisinį reguliavimą, atsisakant perteklinių ribojimų, siekiant greitesnio, efektyvesnio ir patrauklesnio proceso, taip pat sudarant palankesnes sąlygas teikti grupės ieškinius bylose, kylančiose iš vartojimo teisinių santykių

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 746 straipsnio pakeitimo įstatymas
2019-12-19 Nr. XIII-2724, TAR, 2020-01-03, kodas 2020-00083, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeitimai susiję su įkeitimo sandorių modernizavimu.
Nuo 2022-01-01 vietoje Hipotekos registro bus naudojamas viešas registras

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 604, 605, 609, 610, 611, 620, 650, 654, 679, 682, 727, 728, 733, 737, 744, 750, 753, 754, 766, 767, 769 ir 778 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-19 Nr. XIII-2721, TAR, 2019-12-30, kodas 2019-21560, įsigalioja 2020-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 ir 367 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2329, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12370, įsigalioja 2019-09-01)
Įgyvendinama nuo 2019-09-01 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nustatyta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 626, 628, 629, 668 ir 691 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-09 Nr. XIII-2285, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12174, įsigalioja 2019-10-01)
Patikslinta atsiskaitymo su kreditoriais ir antstoliais tvarka kai turtą paveldi valstybė

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 603, 626, 692 ir 755 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2270, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11192, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34, 80, 83, 87, 137, 163, 166, 175-1, 366, 632 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2223, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10337, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2216, TAR, 2019-06-19, kodas 2019-09858, įsigalioja 2019-06-20)
Žyminio mokesčio dydis bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti atliekant viešuosius pirkimus

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336, 580, 581 ir 582 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2037, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06549, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 702, 704, 713, 715, 716, 717, 720, 724 ir 746 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1934, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00892, įsigalioja 2019-07-01)
Pakeitimai susiję su turto pardavimu iš varžytinių


<< Atgal