LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

Naujausi LR baudžiamojo kodekso pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 114, 118, 119, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2683, TAR 2024-06-13, kodas 2024-10821, įsigalioja 2024-06-14)
114 straipsnis. Valstybės perversmas
118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 5, 7, 8, 18, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72-2, 74, 75, 76, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 243, 244 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5-1, 40-1, 58-1, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8 straipsniais įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2573, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08214, įsigalioja 2024-11-01)
Peržiūrėtos atitinkamos bausmės bei bausmių skyrimo taisyklės.
Peržiūrėtos juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančios normos, siekiant užtikrinti efektyvesnį baudžiamosios atsakomybės realizavimą jų atžvilgiu.
Peržiūrėta atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių sistema.
Peržiūrėta baudžiamojo poveikio priemonių, skirtinų fiziniams asmenims, sistema
»Teisingumo ministerijos paaiškinimas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24, 25, 32, 39-1, 249-1, 250-2, 250-4, 250-6 ir 252-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2488, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04809, įsigalioja 2024-03-16)
249-1 straipsnis. Teroristinės arba organizuotos teroristinės grupės kūrimas ir veikla

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68-1 straipsnio pakeitimo ir 68-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-10-10 Nr. XIV-2187, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20768, įsigalioja 2023-10-26)
68-1 straipsnis. Viešųjų teisių atėmimas ar teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270, 271-1, 277-1 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 270-4 straipsniu įstatymas
(2023-07-04 Nr. XIV-2152, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14338, įsigalioja 2024-01-01)
270-4 straipsnis. Atliekų išmetimas į aplinką
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100-1, 100-3 ir 113-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2085, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13986, įsigalioja 2023-07-06)
Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 191, 192, 193 ir 194 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2025, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11217, įsigalioja 2023-07-01)
192 straipsnis. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, padarymas viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete), neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 141, 156, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189-1, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199-1, 199-2, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224-1, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267-1, 277, 281 straipsnių ir XXIX skyriaus pavadinimo pakeitimo, Kodekso papildymo 253-2, 256-2, 260-1, 266-1, 267-2, 267-3, 276-4, 282-1 straipsniais ir 186, 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1925, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08475, įsigalioja 2023-06-01)
»Gido paaiškinimas
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 123-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1866, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06473, įsigalioja 2023-04-15)
123-1 straipsnis. Tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXII skyriaus pavadinimo ir 154 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1749, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27570, įsigalioja 2022-12-31)
154 straipsnis. Šmeižimas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 68 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1447, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21163, įsigalioja 2022-11-01)
68 straipsnis. Uždraudimas naudotis specialia teise

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 250, 251 ir 252 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-11 Nr. XIV-1451, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21166, įsigalioja 2022-10-20)
250 straipsnis. Teroro aktas
251 straipsnis. Orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar krovininio transporto priemonės arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas
252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu


<< Atgal