LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS
(2000-09-26 Nr. VIII-1968)

Naujausi kodekso pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 180, 181, 196, 197, 250, 250-3, 252-1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

(2018-12-04 Nr. XIII-1682, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20234, įsigalioja 2018-12-12)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 172 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-06-30 Nr. XIII-1462, TAR, 2018-07-11, kodas 2018-11777, įsigalioja 2018-07-12)
172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-21 Nr. XIII-960, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21692, įsigalioja 2018-10-01)
Pakeitimai susiję su teritorinių darbo biržų naikinimu ir jų funkcijų perdavimu Užimtumo tarnybai


<< Atgal