Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
(2004-04-13 Nr. IX-2112)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-04-12)

40-1 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Parengtas MAĮ 40-1 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 7 dalies 2 punkto ir 132 straipsnio 4 ir 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-01-29)

38 straipsnis. Informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumas
132 straipsnis. Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo

Pakeisti MAĮ 38 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir MAĮ 132 straipsnio 4 ir 5 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-01-17)

139 straipsnis. Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus

Nauja redakcija išdėstytas MAĮ 139 straipsnio komentaras

Dėl mokesčių administravimo įstatymo komentarų (apibendrintų paaiškinimų) parengimo
2018-12-28 Nr. (32.44-31-3E)-RM-42946

87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas
100 straipsnis. Atleidimas nuo delspinigių

Parengti MAĮ 2 straipsnio 30 dalies (redakcinio pobūdžio pakeitimas), 87 straipsnio 6, 7, 9, 12, 13 dalių ir 100 straipsnio 1 dalies komentarai

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 140 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2018-12-17)

140 straipsnis. Baudų skyrimas

»Gido paaiškinimas

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2018-06-06)

55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija

Nauja redakcija išdėstytas MAĮ 55 straipsnio komentaras


<< Atgal