Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
(2004-04-13 Nr. IX-2112)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl LR mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2018-06-06)

55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija

Nauja redakcija išdėstytas MAĮ 55 straipsnio komentaras

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (41 straipsnio 2 dalis)
(2016-06-17)

41 straipsnis. Paaiškinimų apie turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinius pateikimas

Parengtas  naujos MAĮ 41 straipsnio 2 dalies komentaras. Ši dalis nustato, kad turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai, mokesčių administratoriui pareikalavus, pagrindžiami įstatymų reikalavimus atitinkančiais sandorius patvirtinančiais dokumentais, kitais juridinę galią turinčiais dokumentais. Sandorius patvirtinančiuose dokumentuose, kituose juridinę galią turinčiuose dokumentuose turi būti nurodyti duomenys, leidžiantys identifikuoti asmenį

»Komentaras

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (papildymo)
(2016-04-22)

55-1 straipsnis. Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija
68 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis

Parengtas naujo MAĮ 55-1 straipsnio komentaras ir pakeistas MAĮ 68 straipsnio komentaras, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą (Nr. XII-1897)

»Komentaras

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentarų (apibendrintų paaiškinimų)
(2016-04-05)

61-1 straipsnis. Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, kaupimas ir pateikimas

Parengtas naujo MAĮ 61-1 straipsnio komentaras, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą (Nr. XII-1897)

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104-1 str.1 d. komentaro pakeitimo
(2015-12-29)

104-1 straipsnis. Mokestinės prievolės nustatymas mokesčių mokėtojui nepateikus deklaracijos

Pakeistas MAĮ 104-1 straipsnio 1 dalies komentaras, atsižvelgus į MAĮ 104-1 straipsnio pakeitimą pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 41, 55, 68, 87, 89, 101, 104-1, 104-2, 129, 131, 154 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 55-1 ir 61-1 straipsniais ir 56, 57, 58, 59, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą (Nr. XII-1897)


<< Atgal