Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
(2004-04-13 Nr. IX-2112)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2022-01-13)

83 straipsnis. Mokesčio sumokėjimas

Atnaujintas MAĮ 83 straipsnio komentaras

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio ir 55-1 straipsnio 7 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) parengimo
(2021-12-15)

55-1 straipsnis. Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija
55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija

Parengti MAĮ 55 straipsnio ir 55-1 straipsnio 7 dalies komentarai

Dėl mokesčių administravimo įstatymo 14 ir 87 straipsnių komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2021-04-29)

14 straipsnis. Šiame Įstatyme numatytų mokesčių administravimo procedūrų taikymas
87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas

Pakeisti MAĮ 14 ir 87 straipsnių komentarai. Komentarai papildyti, atsižvelgus į 2020-06-04 MAĮ pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3010 nuostatas


<< Atgal