Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
(2004-04-13 Nr. IX-2112)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Informacinis pranešimas dėl mokesčių administravimo įstatymo komentarų (apibendrintų paaiškinimų) parengimo
(2023-11-13)

33 straipsnis. Mokesčių administratoriaus teisės
40-1 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai
87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas

Pakeisti MAĮ 33 straipsnio 1 punkto, MAĮ 40-1 straipsnio ir MAĮ 87 straipsnio 9 dalies komentarai

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104-2 straipsnio 2 dalies, 139 ir 140 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2023-10-12)

104-2 straipsnis. Nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais
139 straipsnis. Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus
140 straipsnis. Baudų skyrimas

Pakeisti MAĮ 104-2 straipsnio 2 dalies, MAĮ 139 straipsnio ir MAĮ 140 straipsnio komentarai

Informacinis pranešimas dėl LR mokesčių administravimo įstatymo apibendrintų paaiškinimų (komentarų)
(2023-09-18)

3 straipsnis. Mokesčių teisinis reglamentavimas
25 straipsnis. Centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos
26 straipsnis. Vietos mokesčių administratoriaus funkcijos
33 straipsnis. Mokesčių administratoriaus teisės
87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas
99 straipsnis. Delspinigių dydis
164 straipsnis. Dokumentų įteikimas mokesčių mokėtojui

Pakeisti ir papildyti MAĮ 3 straipsnio 4 dalies, MAĮ 25 straipsnio 21 punkto, MAĮ 26 straipsnio 13 punkto, MAĮ 33 straipsnio 3 ir 22 punktų, MAĮ 87 straipsnio 9 dalies, MAĮ 99 straipsnio ir MAĮ 164 straipsnio 5 dalies komentarai

Dėl LR MAĮ 2, 12, 25, 27, 126, 141 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2023-08-22)

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
12 straipsnis. Mokesčio įstatymo aiškinimas
25 straipsnis. Centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos
27 straipsnis. Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo bendradarbiavimas
126 straipsnis. Bendradarbiavimas su mokesčių mokėtoju mokestinio patikrinimo metu
141 straipsnis. Atleidimas nuo baudos

Pakeisti MAĮ 2 straipsnio 1 ir 2 dalių, MAĮ 12 straipsnio 1 dalies, MAĮ 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų, MAĮ 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, MAĮ 126 straipsnio 4 dalies ir MAĮ 141 straipsnio 1 dalies 4 punkto komentarai

Dėl mokesčių administravimo įstatymo 32, 38 ir 39 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2023-08-16)

32 straipsnis. Mokesčių administratoriaus pareigos
38 straipsnis. Informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumas, asmens duomenų apsauga ir viešinimas
39 straipsnis. Informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimas

Pakeisti MAĮ 32, 38 ir 39 straipsnių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 63 ir 100 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2022-12-22)

2 straipsnio 4 dalis – Baudų už administracinius nusižengimus administravimas
63 straipsnis. Nurodymo dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš asmens sąskaitos (sąskaitų) kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje vykdymas
100 straipsnis. Atleidimas nuo delspinigių

Pakeisti MAĮ 2 straipsnio 4 dalies, MAĮ 63 straipsnio ir MAĮ 100 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkto komentarai

Dėl mokesčių administravimo įstatymo 83 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2022-01-13)

83 straipsnis. Mokesčio sumokėjimas

Atnaujintas MAĮ 83 straipsnio komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio ir 55-1 straipsnio 7 dalies komentarų (apibendrintų paaiškinimų) parengimo
(2021-12-15)

55-1 straipsnis. Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija
55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija

Parengti MAĮ 55 straipsnio ir 55-1 straipsnio 7 dalies komentarai

Dėl mokesčių administravimo įstatymo 14 ir 87 straipsnių komentarų (apibendrintų paaiškinimų) pakeitimo
(2021-04-29)

14 straipsnis. Šiame Įstatyme numatytų mokesčių administravimo procedūrų taikymas
87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas

Pakeisti MAĮ 14 ir 87 straipsnių komentarai. Komentarai papildyti, atsižvelgus į 2020-06-04 MAĮ pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3010 nuostatas


<< Atgal