Mokesčių administravimo įstatymo komentaras

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
(2004-04-13 Nr. IX-2112)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 61-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2020-09-24)

61-2 straipsnis. Informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimas

Parengtas MAĮ 61-2 straipsnio komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 13 dalies apibendrinto paaiškinimo
(2020-09-24)

87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas

Pakeistas MAĮ 87 straipsnio 13 dalies komentaras

Dėl mokesčių administravimo įstatymo 25, 108, 118 straipsnių komentaro apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2020-07-30)

25 straipsnis. Centrinio mokesčių administratoriaus funkcijos
108 straipsnis. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties nutrūkimo pagrindai
118 straipsnis. Apribojimai atlikti pakartotinį patikrinimą

Pakeisti MAĮ 25 straipsnio 1 dalies 10 punkto, 108 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 118 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentarai

Dėl mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2020-06-23)

145 straipsnis. Mokestinių ginčų procedūra
156 straipsnis. Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimo sustabdymas
158 straipsnis. Sprendimo dėl mokestinio ginčo privalomumas

Pakeisti MAĮ 145 straipsnio 3 dalies, 156 straipsnio 2 dalies ir 158 straipsnio 2 dalies komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) atnaujinimo
(2020-02-20)

40-1 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Nauja redakcija išdėstytas MAĮ 40-1 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 29-1 ir 29-2 dalies, 33 straipsnio 1 ir 21 punkto, 36 straipsnio 13 ir 14 punkto straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2020-02-13)

MAĮ 2 straipsnio 29-1 dalis įveda „Naudos gavėjo“ sąvoką – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme
MAĮ 2 straipsnio 29-2 dalis įveda „Seifo kamerų nuomos“ sąvoką – kaip ši sąvoka apibrėžta Finansų įstaigų įstatyme
33 straipsnis. Mokesčių administratoriaus teisės
36 straipsnis. Mokesčių mokėtojo teisės

Pakeisti MAĮ 2 straipsnio 29-1 ir 29-2 dalių, 33 straipsnio 1 ir 21 punktų, 36 straipsnio 13 ir 14 punktų komentarai

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalies, 33 straipsnio 1 punkto, 40 straipsnio 11, 12, 13 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-11-25)

14 straipsnio 8 dalis nustato, kad pagal vykdomuosius dokumentus, kai pagal Civilinio proceso kodeksą vykdymo procese valstybei atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija, laiku nesumokėtų valstybės naudai išieškotinų sumų įskaitymui iki vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka mutatis mutandis taikoma šio Įstatymo 87 straipsnio 1 dalis

33 straipsnio 1 punktas nustato, kad Mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens, įskaitant naudos gavėją, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatyme, turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija

40 straipsnis. Mokesčių mokėtojo pareigos:
11) šio Įstatymo 42-2 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenis;
12) šio Įstatymo 42-3 straipsnyje nustatyta tvarka pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščių ir kitų prekių gabenimo dokumentų duomenis;
13) atlikti kitas šiame ir kituose įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Pakeisti MAĮ 14 straipsnio 8 dalies, 33 straipsnio 1 punkto ir 40 straipsnio 11, 12, 13 punktų komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-11-08 Nr. (32.44-31-3E)-RM-32870)

68 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis

Nauja redakcija išdėstytas MAĮ 68 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo
(2019-11-12)

102 straipsnis. Nurodymas kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nutraukti pinigų išdavimą iš mokesčių mokėtojo sąskaitos (sąskaitų)
106 straipsnis. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai
150 straipsnis. Centrinio mokesčių administratoriaus nagrinėjami mokestiniai ginčai
154 straipsnis. Skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimas centriniame mokesčių administratoriuje

Nauja redakcija išdėstyti MAĮ 102 straipsnio ir 150 straipsnio komentarai, pakeisti MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 1 punkto, MAĮ 106 straipsnio 2 dalies ir MAĮ 154 straipsnio 4 dalies 5 ir 6 punktų komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-04-12)

40-1 straipsnis. Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Parengtas MAĮ 40-1 straipsnio komentaras

»Gido paaiškinimas

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 7 dalies 2 punkto ir 132 straipsnio 4 ir 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-01-29)

38 straipsnis. Informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumas
132 straipsnis. Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo

Pakeisti MAĮ 38 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir MAĮ 132 straipsnio 4 ir 5 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2019-01-17)

139 straipsnis. Baudos už mokesčių įstatymų pažeidimus

Nauja redakcija išdėstytas MAĮ 139 straipsnio komentaras

Dėl mokesčių administravimo įstatymo komentarų (apibendrintų paaiškinimų) parengimo
2018-12-28 Nr. (32.44-31-3E)-RM-42946

87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas
100 straipsnis. Atleidimas nuo delspinigių

Parengti MAĮ 2 straipsnio 30 dalies (redakcinio pobūdžio pakeitimas), 87 straipsnio 6, 7, 9, 12, 13 dalių ir 100 straipsnio 1 dalies komentarai

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 140 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2018-12-17)

140 straipsnis. Baudų skyrimas

»Gido paaiškinimas

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2018-06-06)

55 straipsnis. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija

Nauja redakcija išdėstytas MAĮ 55 straipsnio komentaras


<< Atgal