Pelno mokesčio įstatymo komentaras

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktų ir 38-3 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(2022-09-09)

2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktai apibrėžia sąvoką:
8. Asocijuoti asmenys – asmenys (vienetai arba fiziniai asmenys), kai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1) yra susiję asmenys;
2) gali vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos.

38-3 straipsnis. Papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

PMI 2 straipsnio 8 dalies 1 ir 2 punktuose atlikti techninio pobūdžio pakeitimai.
PMĮ 38-3 straipsnio pakeitimu užtikrintas papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio taikymo tęstinumas. Nustatyta, kad iki šiol terminuotai (2020-2022 m.) galiojęs papildomas kredito įstaigų pelno apmokestinimas nustatomas neribotam laikotarpiui t. y. taikomas ne tik apskaičiuojant ir deklaruojant 2022 metų, bet ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2022-04-11)

PMĮ komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti techniniai pakeitimai: sąvoka „buhalterinė apskaita“ pakeista į „finansinė apskaita“, sąvoka „invalidas“ pakeista į „neįgalusis“ bei išbrauktos arba patikslintos kitos neaktualios arba netekusios galios nuostatos. Patikslintos komentaro nuostatos aktualios bus, kai nuo 2022 metų gegužės 1 d. įsigalios Buhalterinės apskaitos įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimai, tarp kurių yra Pelno mokesčio įstatymo pakeitimas

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų, kurių nuostatos taikomos po 2017 m. gruodžio 31 d. komentaro pakeitimo
(2022-02-04)

PMĮ 58 straipsnio 16 dalis nustato, kad:
„16. Iki atskiro Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo laisvųjų ekonominių zonų įmonių, juridinių asmenų, kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas šioje dalyje nustatyta tvarka:“

Pakeisti PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto pakeitimo ir 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2021-05-06)
Komentaro patikslinimas
(2021-05-12)

PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalys nustato juridinių asmenų, įgyvendinančių stambų projektą, apmokestinimo taisykles

Parengti PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 str. 3 d., 12 str. 15 p., 30 str. 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2021-04-13)

5 straipsnis. Mokesčio tarifai
12 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos
30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas

Pakeistas PMĮ 5 straipsnio 3 dalies, 12 straipsnio 15 punkto ir 30 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio 6 dalies pakeitimo ir 56-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2020-12-31)

30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas
56-2 straipsnis. Nuolatinės buveinės mokestinių nuostolių perdavimas

Pakeistas PMĮ 30 straipsnio 6 dalies komentaras ir papildyta nauju 56-2 straipsnio komentaru. Tokį PMĮ komentaro pakeitimą įtakojo nustatytos PMĮ teisinio reguliavimo nuostatos apie Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės patiriamų mokestinių nuostolių perdavimo galimybę Lietuvos vienetui


<< Atgal