Pelno mokesčio įstatymo komentaras

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2022-04-11)

PMĮ komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti techniniai pakeitimai: sąvoka „buhalterinė apskaita“ pakeista į „finansinė apskaita“, sąvoka „invalidas“ pakeista į „neįgalusis“ bei išbrauktos arba patikslintos kitos neaktualios arba netekusios galios nuostatos. Patikslintos komentaro nuostatos aktualios bus, kai nuo 2022 metų gegužės 1 d. įsigalios Buhalterinės apskaitos įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimai, tarp kurių yra Pelno mokesčio įstatymo pakeitimas

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų, kurių nuostatos taikomos po 2017 m. gruodžio 31 d. komentaro pakeitimo
(2022-02-04)

PMĮ 58 straipsnio 16 dalis nustato, kad:
„16. Iki atskiro Lietuvos Respublikos Seimo sprendimo laisvųjų ekonominių zonų įmonių, juridinių asmenų, kuriuose dirba riboto darbingumo asmenys, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas šioje dalyje nustatyta tvarka:“

Pakeisti PMĮ 58 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktų komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto pakeitimo ir 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2021-05-06)
Komentaro patikslinimas
(2021-05-12)

PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalys nustato juridinių asmenų, įgyvendinančių stambų projektą, apmokestinimo taisykles

Parengti PMĮ 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 dalių komentarai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 str. 3 d., 12 str. 15 p., 30 str. 2 ir 4 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo
(2021-04-13)

5 straipsnis. Mokesčio tarifai
12 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos
30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas

Pakeistas PMĮ 5 straipsnio 3 dalies, 12 straipsnio 15 punkto ir 30 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 30 straipsnio 6 dalies pakeitimo ir 56-2 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)
(2020-12-31)

30 straipsnis. Mokestinio laikotarpio nuostolių perkėlimas
56-2 straipsnis. Nuolatinės buveinės mokestinių nuostolių perdavimas

Pakeistas PMĮ 30 straipsnio 6 dalies komentaras ir papildyta nauju 56-2 straipsnio komentaru. Tokį PMĮ komentaro pakeitimą įtakojo nustatytos PMĮ teisinio reguliavimo nuostatos apie Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės patiriamų mokestinių nuostolių perdavimo galimybę Lietuvos vienetui


<< Atgal