Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-03-05 Nr. IX-751)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2018-07-10)

PVM įstatymo 19 straipsnio 5 dalis nustato:
5. Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui.

Pakeistas PVM įstatymo 19 straipsnio 5 dalies komentaras. Nustatyti aiškesni kriterijai dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms ir jų remontui

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4-1 straipsnio 6 dalies apibendrinto paaiškinimo pakeitimo
(2018-04-24)

4-1 straipsnis. Prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės

PVM įstatymo 4- 1 straipsnio 6 dalies komentaro 1 punkte atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai – patikslinta teisės akto data

Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo
(2017-06-27)

91 straipsnis. Grąžintinos iš biudžeto PVM sumos įskaitymas ir grąžinimas

Nauja redakcija išdėstytas PVM įstatymo 91 straipsnio komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-03-10)

PVM įstatymo 19 straipsnio 4 dalis nustato:
4. Lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė nei 300 eurų

Pakeistas PVM įstatymo 19 straipsnio 4 dalies komentaras

»Komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-02-21)

PVM įstatymo 13 straipsnio 4 dalis nustato:
4. Su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai daiktai, su kuriais paslaugos susijusios, yra ar bus pastatyti šalies teritorijoje. Taikant šią nuostatą, su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais susijusiomis paslaugomis laikomi:
1) statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbai;
2) nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma ar kitokių teisių naudotis nekilnojamuoju turtu perdavimas;
3) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;
4) atstovavimo (agento) nuomojant, parduodant ir (arba) įsigyjant nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus paslaugos, šių daiktų vertinimo, architektų, inžinerinės paslaugos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų priežiūros paslaugos ir kitos su šiais daiktais susijusios paslaugos

Pakeistas PVM įstatymo 13 straipsnio 4 dalies komentaras

»Komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2017-01-03)

79 straipsnis. Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita faktūra

PVM įstatymo 79 straipsnio 4 dalis nustato:
jeigu bet kuriuo iš šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų atvejų prieš prekių tiekimą (paslaugų teikimą) gaunamas avansas, dėl kurio gavimo pagal šio Įstatymo 14 straipsnio nuostatas atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, toks avanso gavimas turi būti įformintas PVM sąskaita faktūra, o pačių prekių tiekimas (paslaugų teikimas) įformintas PVM sąskaita faktūra, kurioje atlygis sumažinamas gautu avansu

»Komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2016-11-16)

96 straipsnis. Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

Nauja redakcija išdėstytas PVM įstatymo 96 straipsnio komentaras

»Komentaras

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2016-10-13)

PVM įstatymo 28 straipsnio 4 dalis nustato, kad PVM neapmokestinami sandoriai dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą), taip pat grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų mokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis

Pakeistas PVM įstatymo 28 straipsnio 4 dalies komentaras

»Komentaras

Dėl PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto komentaro papildymo
(2016-06-06)

PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punktas nustato, kad lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms

»Komentaras

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 27 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2016-01-28)

27 straipsnis. Draudimo paslaugos

Pakeistos PVM įstatymo 27 straipsnio komentaro 2 ir 5 dalys. Paaiškinta, kad pirkinio (pvz., buitinės technikos ar elektroninių prietaisų) garantijos pratęsimo bei pirkinio draudimo paslaugų suteikimo sandoriai PVM neapmokestinami. Pateikti pavyzdžiai kai buitine technika ir elektroninias prietaisais prekiaujančiose parduotuvėse suteikiamos pirkinio draudimo ar pirkinio garantijos pratęsimo paslaugos

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo
(2016-01-28)

PVM įstatymo 15 straipsnio 8 dalis nustato, kad pakuotės, kurioje įpakuota tiekiama prekė (butelių, dėžių, konteinerių ar kitos prekėms laikyti minimaliai būtinos pakuotės), vertė į tiekiamos prekės apmokestinamąją vertę neįskaitoma tik tuo atveju, jeigu yra pardavėjo ir pirkėjo susitarimas pakuotę grąžinti pardavėjui, tačiau kai tokia pakuotė negrąžinama per 12 mėnesių, pardavėjo apskaičiuota apmokestinamoji prekių vertė turi būti padidinta tiek, kokia yra negrąžintos pakuotės vertė. <…>

Pakeistas PVM įstatymo 15 straipsnio 8 dalies komentaras

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2016-01-15)

PVM įstatymo 20 straipsnio 1 dalis nustato, kad PVM neapmokestinamos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia asmenys, atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę teikti šias paslaugas

Pakeistas PVM įstatymo 20 straipsnio 1 dalies komentaro 4 punktas


<< Atgal