Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo komentaras

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2005-06-07 Nr. X-233)

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 4-1 dalies, 3 straipsnio 1 ir 4 dalies, 6 straipsnio, 7 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punkto apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimų
(2020-05-26)

2 straipsnio 4-1 dalis apibrėžia Kolektyvinio investavimo subjekto sąvoką
3 straipsnis. Mokesčio mokėtojai
6 straipsnis. Mokesčio tarifai
7 straipsnis. Mokesčio lengvatos

Atnaujinti ir papildyti NTMĮ 2 straipsnio 4-1 dalies, 3 straipsnio 1 ir 4 dalių, 6 straipsnio, 7 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktų komentarai


<< Atgal