Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo komentaras

MOKESČIO UŽ VALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMAS
(2004-07-08 Nr. IX-2332)

MOKESČIO UŽVALSTYBĖS TURTO NAUDOJIMĄ PATIKĖJIMO TEISE ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Paskutinis komentaro pakeitimas buvo 2012-02-03.


<< Atgal