Paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaras

PAVELDIMO TURO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-12-10 Nr. IX-1239)

PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaro
(2024-02-20)

Paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaras išdėstytas nauja redakcija 


<< Atgal