Paveldimo turto mokesčio įstatymo komentaras

PAVELDIMO TURO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-12-10 Nr. IX-1239)

PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Paskutinis komentaro pakeitimas buvo 2006-11-07.


<< Atgal