IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA (i.MAS)

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

BENDROSIOS i.MAS NUOSTATOS

i.SAF – Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis

i.VAZ – Elektroninių važtaraščių posistemis

i.EKA – Išmaniųjų kasos aparatų posistemis

i.SAF-T – Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis

i.APS – Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui posistemis

i.KON – Nuolatinės mokesčių mokėtojų kontrolės posistemis

i.MAMC – Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo posistemis

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

VMI konsultacinės medžiagos katalogas
IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA (i.MAS)

VMI paaiškinimai
SPECIALUS VMI TINKLALAPIO SKYRIUS APIE i.MAS

 

BENDROSIOS i.MAS NUOSTATOS

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2016-09-28 Nr. VA-119, TAR 2016-09-28, kodas 2016-24134)

Registravimosi ir prisijungimo prie i.MAS tvarka

Naudojimasis i.MAS elektroninėmis paslaugomis

Atsarginės priemonės neveikiant i.MAS

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2015-04-28 Nr. VA-30, TAR, 2015-04-28, kodas 2015-06439)

Organizacinė struktūra

Informacinė struktūra

Funkcinė struktūra

Duomenų teikimas ir naudojimas

 

i.SAF – ELEKTRONINIS SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ POSISTEMIS

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2004-04-21 Nr. VA-55, Žin., 2004-04-23, Nr. 59-2102)

PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo i.SAF taisyklės nuo 2016-10-01

Priedas. i.SAF duomenų rinkmenos aprašymas

 

i.VAZ – ELEKTRONINIŲ VAŽTARAŠČIŲ POSISTEMIS

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2016-04-01 Nr. VA-36, TAR, 2016-04-04, kodas 2016-07040)

Patvirtintos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo i.VAZ taisyklės
nuo 2016-10-01

Priedas. i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas

 

i.EKA – IŠMANIŲJŲ KASOS APARATŲ POSISTEMIS

Dokumentai dar nepaskelbti

 

.

i.SAF-T – STANDARTIZUOTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS DUOMENŲ
KAUPIMO IR TVARKYMO POSISTEMIS

.

Ūkio subjektams, kurių pardavimo pajamos neviršija 300 tūkst. eurų, neprivaloma apskaitos dokumentų duomenis teikti standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje

Vyriausybės nutarimas
Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2015-07-01 Nr. 699, TAR, 2015-07-03, kodas 2015-10833)

Reikalavimas pasiruošti teikti duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje skirtingiems ūkio subjektams įsigalioja skirtingai:
– nuo 2017 m. sausio 1 d.
– nuo 2018 m. sausio 1 d.
– nuo 2019 m. sausio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2015-07-21 Nr. VA-49, TAR, 2015-07-21, kodas 2015-11516)

1 priedas. Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija

2 priedas. Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai:
– PVM klasifikatorius
– Pelno mokesčio klasifikatorius
– Analitinės apskaitos „Pelnas” klasifikatorius
– Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius
– Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius
– Viešojo sektoriaus subjektų Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius

 

i.APS – NUOTOLINIŲ APSKAITOS PASLAUGŲ SMULKIAM VERSLUI POSISTEMIS

Dokumentai dar nepaskelbti

 

i.KON – NUOLATINĖS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KONTROLĖS POSISTEMIS

Dokumentai dar nepaskelbti

 

i.MAMC – ANALIZĖS, MODELIAVIMO IR RIZIKOS VALDYMO POSISTEMIS

Dokumentai dar nepaskelbti

 


<< Atgal