APSKAITOS DOKUMENTAI

APSKAITOS DOKUMENTAI

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA, JOS REKVIZITAI

SĄSKAITOS FAKTŪROS REKVIZITAI

 

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, šių registrų duomenų teikimo mokesčių administratoriui tvarka, Važtaraščių, kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės, Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas ir kiti dokumentai, susiję su išmaniąja mokesčių administravimo sistema pateikti sąvade:

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA I.MAS

 

APSKAITOS DOKUMENTAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo
(2002-05-29 Nr. 780, Žin., 2002-06-05, Nr. 55-2185)

Sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra

Kai kurių PVM įstatyme nurodytų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atvejų, taip pat beviltiškomis pripažįstamų skolų (įskaitant pardavimo PVM) įforminimo ypatybės

Finansų ministro įsakymas
Dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra taisyklių patvirtinimo
(2004-06-02 Nr. 1K-207, Žin., 2004-06-10, Nr. 92-3372)

Aktualu advokatų kontoroms ir notarų biurams

Finansų ministro įsakymas
Dėl Apskaitos dokumentų papildymo taisyklių patvirtinimo
(1999-01-13 Nr. 6, Žin., 1999-01-20, Nr. 9-204)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų atkūrimo taisyklių patvirtinimo
(2002-07-01 Nr. 1022, Žin., 2002 07 05, Nr. 69-2822)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentuose sąrašo
(2004-02-27 Nr. 3D-80, Žin., 2004-03-02, Nr. 33-1077)

 

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA, JOS REKVIZITAI

VMI paaiškinimai
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra

VMI paaiškinimai
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai

VMI paaiškinimai
Kreditiniai ir debetiniai dokumentai

 

SĄSKAITOS FAKTŪROS REKVIZITAI

Išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal sąskaitą faktūrą, jeigu joje be Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų yra nurodyti papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai pagal Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisykles, patvirtintas Vyriausybės 2002-05-29 nutarimu Nr. 780

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas
Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-03-15 Nr. (18.10-31-1E) RM-5146)

Pažymėtina, kad nuo 2016-01-01 parašo rekvizitas tapo neprivalomu sąskaitai faktūrai, taip pat neprivalomi šį apskaitos dokumentą surašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

»Komentaras

 


<< Atgal