INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ APSKAITA

INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS
(2003-11-06 Nr. IX-1805, Žin., 2003-11-28, Nr. 112-4991)

ŪKINIŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS
(2003-11-06 Nr. IX-1804, Žin., 2003-11-28, Nr. 112-4990)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų patvirtinimo
(2009-10-19 Nr. 4-525, Žin., 2009-10-22, Nr. 126-5462)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2005-02-04 Nr. 1K-040 , Žin., 2005-02-10, Nr. 19-636)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarkos patvirtinimo (2002-02-11 Nr. 39, Žin., 2002-02-15, Nr. 16-643)

Nuosavybės teise priklausančių:
Transporto priemonių eksploatavimo (išskyrus remontą) sąnaudų atskaitymas iš vieneto pajamų
Transporto priemonių remonto sąnaudų atskaitymas iš vieneto pajamų
Kito turto eksploatavimo (išskyrus remontą) sąnaudų atskaitymas iš vieneto pajamų
Kito turto remonto sąnaudų atskaitymas iš vieneto pajamų

 

38-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS

38-asis VAS
Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

VMI paaiškinimai:
Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Pelno mokesčio tarifai
Pelno mokesčio lengvatos
Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai
Individualios įmonės pertvarkymas
Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas

VMI leidinys
INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI
(pagal 2018-01-01 galiojusias teisės aktų nuostatas)

Individualios įmonės statusas ir valdymas
Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Pelno mokesčio tarifai
Pelno mokesčio lengvatos
Individualių įmonių pajamų ir sąnaudų pripažinimo ypatumai
Individualios įmonės pertvarkymas
Individualios įmonės savininko pajamų apmokestinimo ypatumai
Individualios įmonės savininko įnašai į įmonę ir jų grąžinimas
Individualių įmonių apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas
Nekilnojamojo turto mokestis

 

„SODROS“ PAAIŠKINIMAI

„Sodros“ paaiškinimai
Individualių įmonių įmokos „Sodrai“

„Sodros“ paaiškinimai
Tikrųjų ūkinių bendrijų narių įmokos „Sodrai“

„Sodros“ paaiškinimai
Komanditinių ūkinių bendrijų tikrųjų narių įmokos „Sodrai“

 


<< Atgal