MAŽŲJŲ BENDRIJŲ APSKAITA

MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS
(2012-06-29 Nr. XI-2159, Žin., 2012-07-14, Nr. 83-4333)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, Mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo
(2012-08-31 Nr. 4-878, Žin., 2012-09-06, Nr. 104-5292)

Mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo dokumentai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas:

Pavyzdinė steigimo akto forma

Pavyzdinė steigimo sutarties forma

Pavyzdiniai nuostatai, kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys

Pavyzdiniai nuostatai, kai yra vienas ar daugiau narių

Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas, pildymo rekomendacijos

Mažosios bendrijos pavyzdiniai steigimo dokumentai, kai mažosios bendrijos vadovas yra jos valdymo organas:

Pavyzdinė steigimo akto forma

Pavyzdinė steigimo sutarties forma

Pavyzdiniai nuostatai, kai mažojoje bendrijoje yra vienas narys

Pavyzdiniai nuostatai, kai mažojoje bendrijoje yra vienas ar daugiau narių

Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas, pildymo rekomendacijos

 

38-ASIS VERSLO APSKAITOS STANDARTAS

38-asis VAS
Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos

 

.

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PAAIŠKINIMAI

.

AATVNVT paaiškinimas
Mažųjų bendrijų apskaita

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

VMI paaiškinimai:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

VMI leidinys
MAŽOSIOS BENDRIJOS. KLAUSIMAI-ATSAKYMAI
(pagal 2020-11-19 įsigaliojusias teisės aktų nuostatas)

 

„SODROS” PAAIŠKINIMAI

„Sodros“ paaiškinimai
Mažųjų bendrijų įmokos „Sodrai“

 


<< Atgal