ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS PASLAUGOS PAGAL KVITUS