VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS TRUMPAI

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(1991-05-21 Nr. I-1336, Žin., 1991-06-20, Nr. 17-447)

10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos

11 straipsnis. Pajamos ir atvejai, kai socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo
(2010-06-04 Nr. V-243, Žin., 2010-06-23, Nr. 73-3728)

Patvirtinta. Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
Priedas. Teisės aktų, kurių pagrindu apdraustasis asmuo atleidžiamas iš darbo/tarnybos, kodų sąrašas

1-SD forma. Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią

2-SD forma. Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą

6-SD forma. Pranešimas apie draudėjo reorganizavimą

9-SD forma. Pranešimas apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti

12-SD forma. Pranešimas apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius

13-SD forma. Pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete

SAM forma. Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

PT elektroninio prašymo forma. Dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo

NP-SD2 forma. Pranešimas išmokai skirti

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2010-01-08 Nr. V-35, Žin., 2010-01-16, Nr. 6-278)

SAV pranešimas apie savarankiškai dirbančius asmenis

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2005-06-14 Nr. 647, Žin., 2005-06-16, Nr. 75-2725)

V skyrius. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas

VI skyrius. Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimas

VII skyrius. Delspinigių išieškojimo laiko atidėjimas ir atleidimas nuo jų mokėjimo

VIII skyrius. Baudų išieškojimo laiko atidėjimas ir atleidimas nuo jų mokėjimo

IX skyrius. Socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolų pasibaigimas

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(1996-05-21 Nr. I-1343, Žin., 1996-06-12, Nr. 55-1287)

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(2000-12-21 Nr. IX-110, Žin., 2000-12-29, Nr. 111-3574

Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nustatytas ligos išmokos, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, dydis

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo
(2001-01-25 Nr. 86, Žin., 2001-01-31, Nr. 10-284)

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMAS
(2016-09-14 Nr. XII-2604, TAR, 2016-09-19, Nr. 2016-23708)

Įmokos į Garantinį fondą dydis ir šios įmokos mokėtojai nustatyti Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje

Įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydis ir šios įmokos mokėtojai nustatyti Įstatymo 14 straipsnio 3 dalyja

 


<< Atgal