PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ

Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas
(2017-11-06)
Šaltinis http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/vyriausybeje-pasirasyta-sutartis-su-svietimo-darbuotoju-profesinemis-sajungomis

VYRIAUSYBĖJE PASIRAŠYTA SUTARTIS SU ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ
PROFESINĖMIS SĄJUNGOMIS

2017-11-06 Švietimo ir mokslo ministerija ir švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vyriausybėje pasirašė kolektyvinę sutartį.

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad sutarties pasirašymas – istorinis žingsnis. Anot premjero, sutartis įprasmina naują etapą ir leidžia pradėti darbus, kurie jau seniai planuoti. „Tai yra darbo pradžia iš esmės. Vienas iš pavyzdžių socialinio dialogo ir partnerystės“, – sakė premjeras, linkėdamas suinteresuotoms šalims toliau bendradarbiauti, kalbėtis ir ieškoti kompromisų.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė teigia, kad derybų kelias nebuvo lengvas, jis užtruko kone pustrečių metų, tačiau rezultatas džiugina.

„Tai išties svarbus momentas – po ilgų derybų, abiejų šalių darytų kompromisų, pasiekėme bendrą sutarimą ir kartu galėsime toliau dirbti švietimo labui. Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus vykdysime, atsižvelgdami į ekonominę šalies raidą, valstybės biudžeto galimybes“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Svarbiausi sutarties punktai susiję su mokytojų etatinio darbo užmokesčio įvedimu. Numatoma, kad etatinis darbo apmokėjimas palaipsniui bus įvedamas nuo 2018 metų rugsėjo per dvejus metus. Valstybė etatiniam darbo užmokesčiui įvesti per dvejus metus papildomai skirs 93 mln. eurų. Iki 2020 metų mokytojų atlyginimas sieks tūkstantį eurų.

Sutartyje numatyta 2018–2022 m. sudaryti prielaidas didinti dėstytojų, mokslininkų algas, gerinti jų darbo sąlygas.

Kolektyvinėje sutartyje taip pat numatoma iki kiekvienų metų birželio 1 d. su sutartį pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogų atlyginimų didinimo galimybes, siekiant iki 2020 metų juos sulyginti su bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo užmokesčiu.

Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. bus sudaromos galimybės mokytojams mokyti kitus dalykus ir įgyti kitą pedagoginę specializaciją. Sutartyje taip pat kalbama apie kompensacines išmokas iš mokyklos pasitraukiantiems pedagogams. Be kita ko sutarta skatinti mokyklų tinklo optimizavimą ir tobulinti mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles.

Sutarta nustatyti tinkamą (optimalų) mažiausią ir didžiausią mokinių skaičių klasėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) taip pat yra atkreipusi dėmesį į mokytojų ir mokinių skaičiaus santykį – Lietuvoje yra santykinai mažas vidutinis mokinių skaičius klasėse.

Ši sutartis neterminuota ir įsigalioja nuo pasirašymo datos.


<< Atgal