TEISĖKŪRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS
(2012-09-18 Nr. XI-2220, Žin., 2012-09-22, Nr. 110-5564)

Teisės aktai įsigalioja sekančią dieną po jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data, išskyrus šio įstatymo 20 straipsnyje numatytus atvejus

.

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR
ĮFORMINIMAS

.

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2013-12-23 Nr. 1R-298, Žin., 2013-12-28, Nr. 137-6952)

 

.

TEISĖS AKTŲ REGISTRAS

.

Seimo nutarimas
Dėl Teisės aktų registro nuostatų patvirtinimo
(2013-12-17 Nr. XII-694, Žin., 2013-12-21, Nr. 133-6770)

Seimo kanclerio įsakymas
Dėl teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013-12-05 Nr. 400-ĮVK-369, Žin., 2013-12-21, Nr. 133-6816)

Lieka veikti ir Seimo Teisės aktų informacinė sistema:
Seimo kanclerio įsakymas
Dėl Teisės aktų informacinės sistemos nuostatų pakeitimo
(2013-12-05 Nr. 400-ĮVK-376, Žin., 2013-12-21, Nr. 133-6817)


<< Atgal