Valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir kitų asmenų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis

 

Nuo 2024-01-01 – 1785,4 Eur

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)
»Gido paaiškinimas

Nuo 2024-01-01 nustatyta nauja pareiginės algos (atlyginimo) bazė, kuri susieta su 2022 metų vidutiniu mėnesiniu šalies darbo užmokesčiu

  
Iki 2023-12-31:

2023 metais – 186 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2023 metais, įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1530, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24173)

2022 metais – 181 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2022 metais, įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-709, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25135)

2021 metais – 177 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-128, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28984)

2020 metais – 176 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2020 metais, įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2608, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20789)

2019 metais – 173 Eur (neperskaičiuotas būtų 134,2 €)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2019 metais, įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1713, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20971)

2018 metais – 132,5 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2018 metais, įstatymas
(2017-12-07 Nr. XIII-838, TAR, 2017-12-13, kodas 2017-20029)

Biudžetinių įstaigų darbuotojų bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio dydžius iki 2017-12-31 žiūrėkite čia:
https://www.tagidas.lt/savadai/9004/

2018 ir vėlesnių metų biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nustatomas tame pačiame įstatyme, kaip ir valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis

Žemiau pateikti valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniai dydžiai iki 2017-12-31

2017 metais – 130,5 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2017 metais, įstatymas
(2016-12-01 Nr. XIII-61, TAR, 2016-12-06, kodas 2016-28322)

2016 metais – 130,5 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2016 metais, įstatymas
(2015-12-08 Nr. XII-2135, TAR, 2015-12-10, kodas 2015-19624)

2015 metais – 130,5 Eur

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2015 metais, įstatymas
(2014-11-18 Nr. XII-1333, TAR, 2014-11-26, kodas 2014-17986)

2014 metais – 450 Lt

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2014 metais, įstatymas
(2013 12 17 Nr. XII-680, Žin., 2013 12 30, Nr. 140-7057)

2013 metais – 450 Lt

2012 metais – 450 Lt

2011 metais – 450 Lt

2010 metais – 450 Lt

Nuo 2009 08 01 – 450 Lt

Nuo 2009 01 01 – 475 Lt

2008 metais – 490 Lt

2007 metais – 442 Lt

2006 metais – 430 Lt


<< Atgal