Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos

 

KOMANDIRUOTĖS LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Nuo 2018-07-01 dienpinigių dydis komandiruotėms Lietuvos Respublikoje nustatytas Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše, patvirtintame Vyriausybės 2004-04-29 nutarimu Nr. 526, t.y., dienpinigių dydis komandiruotėms tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje nustatytas tame pačiame sąraše (visą Sąrašą žr. žemiau, prie komandiruočių į užsienį)

Iki 2018-06-30 dienpinigių norma komandiruotėms Lietuvos Respublikoje buvo nustatyta Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2003-01-28 nutarimu Nr. 99 ir lygi 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio (jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną):

nuo 2015-01-01 iki 2018-06-30 dienpinigių norma – 5,70 Eur
nuo 2009-01-01 iki 2014-12-31 dienpinigių norma – 19,50 Lt

 

KOMANDIRUOTĖS Į UŽSIENĮ

Nuo 2017-07-01
Maksimalūs dienpinigių dydžiai
 (tiek verslo subjektams, tiek biudžetinėms įstaigoms)
Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normos biudžetinėms įstaigoms

Vyriausybės nutarimas
Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo
(2004-04-29 Nr. 526, Žin., 2004-04-30, Nr. 74-2555)
Nauja redakcija: 2017-06-28 Nr. 523, TAR 2017-06-29, kodas 2017-11083

Patvirtinta. Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių priedas. Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas

iki 2017-06-30
Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos

Finansų ministro įsakymas
Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes
(1996-11-21 Nr. 116, Žin., 1996-11-27, Nr. 114-2660)

 


<< Atgal