Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė

 

Taikoma nuo 2020-04-01

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl balo vertės patvirtinimo
(2020-04-29 Nr. V-1010, TAR, 2020-04-29, kodas 2020-09062)

Taikoma nuo 2016-01-01

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl balo vertės patvirtinimo
(2015-12-30 Nr. V-1550, TAR 2015-12-31, kodas 2015-21309)

Taikoma nuo 2015-01-01

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl balo vertės patvirtinimo
(2015-02-10 Nr. V-188, TAR, 2015-02-13, kodas 2015-02143)

Taikoma nuo 2014-01-01

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl bazinių kainų balo vertės
(2014-02-10 Nr. V-214, TAR, 2014-02-14, kodas 2014-01532)


<< Atgal