Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė