Asmens turto ir pajamų lygis antrinei teisinei pagalbai gauti

Vyriausybės nutarimas
Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo
(2005-04-27 Nr. 468, Žin., 2005-04-28, Nr. 54-1856)

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS ĮSTATYMAS
(2000-03-28 Nr. VIII-1591, Žin., 2000-04-12, Nr. 30-827)


<< Atgal