Aktualu

Pakeistas LR civilinis kodeksas

Įmonėms nebeprivaloma turėti antspaudo

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44, 5.31, 5.33 ir 6.991 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 07 02 Nr. XII-503, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3774)
<< Atgal