TEISĖS AKTŲ SĄVADAI

NUSTATYTIEJI DYDŽIAI

MOKESČIAI TRUMPAI – ĮSTATYMAI, DEKLARACIJOS, VMI INFORMACIJA

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS TRUMPAI

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS (PILNAS SĄVADAS)

APSKAITA (BENDRIEJI KLAUSIMAI)

Buhalterinės apskaitos įstatymas, kitos bendrosios nuostatos

Apskaitos dokumentai

Kasa, pinigų priėmimo ir išmokėjmo kvitai, bilietai

Automobilių kuro apskaita

Vidutinis darbuotojų skaičius

Inventorizacija

VERSLO SUBJEKTŲ APSKAITA

Įmonių finansinė atskaitomybė

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

Sąskaitų planas, ilgalaikis turtas, atsargos

Dažniausiai užduodami klausimai

VERSLO SUBJEKTŲ APSKAITOS YPATUMAI

Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų apskaita

Mažųjų bendrijų apskaita

Individuali veikla pagal pažymą

Verslo liudijimus įsigijusių asmenų buhalterinė apskaita

Ūkininko ūkio buhalterinė apskaita

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos pagal kvitus

PELNO NESIEKIANČIŲ ĮSTAIGŲ APSKAITA

STATISTINĖS ATASKAITOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ (VSS) APSKAITA

Biudžetinių įstaigų ir kitų VSS apskaita, ilgalaikis turtas, sąskaitų planas

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

Viešojo sektoriaus atskaitomybė, VSAKIS

Pavyzdiniai apskaitos vadovai

Valstybės ir savivaldybių biudžetai, ataskaitos

Biudžeto lėšų išdavimas, naudojimas, VBAMS

Valstybės ir savivaldybių turtas, panauda, nuoma

Tarnybiniai automobiliai

Vidaus kontrolė ir vidaus auditas

KOMANDIRUOTĖS

LABDARA IR PARAMA

AUTORINĖS SUTARTYS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

DARBAS

DARBO KODEKSO PAAIŠKINIMAI IR KOMENTARAI

DARBO UŽMOKESTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSAI

Darbo kodeksas (galioja nuo 2017-07-01)

Senasis Darbo kodeksas (galiojo iki 2017-06-30)

Civilinis kodeksas (CK)

Civilinio proceso kodeksas (CPK)

Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK)

Baudžiamasis kodeksas (BK)

Baudžiamojo proceso kodeksas (BPK)

Bausmių vykdymo kodeksas (BVK)

Kelių transporto kodeksas (KTK)

Geležinkelių transporto kodeksas (GTK)

Vidaus vandenų transporto kodeksas (VVTK)

Valstybės politikų elgesio kodeksas

TEISĖKŪRA


<< Atgal