TEISĖS AKTŲ SĄVADAI

TAGidas  NUSTATYTIEJI DYDŽIAI

TAGidas  MOKESČIAI TRUMPAI – ĮSTATYMAI, DEKLARACIJOS, VMI INFORMACIJA

TAGidas  IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

TAGidas  VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS TRUMPAI

TAGidas  VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS (PILNAS SĄVADAS)

TAGidas  APSKAITA (BENDRIEJI KLAUSIMAI)

Buhalterinės apskaitos įstatymas, kitos bendrosios nuostatos

Apskaitos dokumentai

Kasa, pinigų priėmimo ir išmokėjmo kvitai, bilietai

Automobilių kuro apskaita

Vidutinis darbuotojų skaičius

Inventorizacija

TAGidas  VERSLO SUBJEKTŲ APSKAITA

Įmonių finansinė atskaitomybė

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

Sąskaitų planas, ilgalaikis turtas, atsargos

Dažniausiai užduodami klausimai

TAGidas  VERSLO SUBJEKTŲ APSKAITOS YPATUMAI

Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų apskaita

Mažųjų bendrijų apskaita

Individuali veikla pagal pažymą

Verslo liudijimus įsigijusių asmenų buhalterinė apskaita

Ūkininko ūkio buhalterinė apskaita

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos pagal kvitus

TAGidas  PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ APSKAITA

TAGidas  STATISTINĖS ATASKAITOS

TAGidas  BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ (VSS) APSKAITA

Biudžetinių įstaigų ir kitų VSS apskaita, ilgalaikis turtas, sąskaitų planas

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

Viešojo sektoriaus atskaitomybė, VSAKIS

Pavyzdiniai apskaitos vadovai

Valstybės ir savivaldybių biudžetai, ataskaitos

Biudžeto lėšų išdavimas, naudojimas, VBAMS

Valstybės ir savivaldybių turtas, panauda, nuoma

Tarnybiniai automobiliai

Vidaus kontrolė ir vidaus auditas

TAGidas  KOMANDIRUOTĖS

TAGidas  LABDARA IR PARAMA

TAGidas  AUTORINĖS SUTARTYS

TAGidas  ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

TAGidas  DARBAS

TAGidas  DARBO KODEKSO PAAIŠKINIMAI IR KOMENTARAI

TAGidas  DARBO UŽMOKESTIS

TAGidas  DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

TAGidas  DOKUMENTŲ (RAŠTŲ, PRAŠYMŲ, ĮSAKYMŲ) PAVYZDŽIAI

TAGidas  LIETUVOS RESPUBLIKOS KODEKSAI

Darbo kodeksas (DK)

Civilinis kodeksas (CK)

Civilinio proceso kodeksas (CPK)

Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK)

Baudžiamasis kodeksas (BK)

Baudžiamojo proceso kodeksas (BPK)

Bausmių vykdymo kodeksas (BVK)

Kelių transporto kodeksas (KTK)

Geležinkelių transporto kodeksas (GTK)

Vidaus vandenų transporto kodeksas (VVTK)

Valstybės politikų elgesio kodeksas

TAGidas  TEISĖKŪRA


<< Atgal