NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-05-21)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2024-05-21)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-05-15)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-05-15)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2024-05-14)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-05-13)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-05-13)

APSKAITA

(Atnaujinta 2024-05-08)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2024-05-08)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-05-02)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-05-02)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2024-04-30)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2024-04-30)

DARBAS

(Atnaujinta 2024-04-26)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2024-04-26)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2024-04-25)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2024-04-23)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2024-04-22)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2024-04-19)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2024-04-05)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2024-04-03)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2024-04-03)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2024-04-02)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2024-03-26)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2024-03-19)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2024-03-08)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2024-02-02)

VALSTYBĖS TARNYBOS REFORMA 2024

(Atnaujinta 2024-01-29)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2023-12-29)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2023-12-23)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-12-22)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2023-12-11)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2023-12-06)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2023-11-29)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2023-07-24)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-07-11)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2022-11-29)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2022-09-21)

APSKAITOS REFORMA 2022

(Atnaujinta 2022-07-14)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2021-12-27)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)