NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

COVID-19 KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONĖS

(Atnaujinta 2021-05-14)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2021-05-10)

DARBAS

(Atnaujinta 2021-05-07)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2021-05-07)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2021-05-03)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2021-05-03)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-04-29)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-04-29)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-04-28)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-04-28)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2021-04-27)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2021-04-26)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2021-04-23)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2021-04-13)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2021-04-08)

APSKAITA

(Atnaujinta 2021-03-29)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2021-03-18)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2021-03-17)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2021-03-16)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2021-03-09)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2021-02-15)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2021-02-11)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2021-02-02)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2021-01-29)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2020-12-29)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2020-12-23)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2020-12-22)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-12-22)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-12-22)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2020-12-12)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2020-12-08)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-11-20)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-11-18)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-11-18)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-10-27)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-09)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-08)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-06-19)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2019-10-17)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-10-14)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2019-09-17)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)