NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

COVID-19 KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONĖS

(Atnaujinta 2020-10-26)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2020-10-20)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2020-10-20)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2020-10-16)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2020-10-15)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2020-10-15)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-10-13)

APSKAITA

(Atnaujinta 2020-10-13)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-10-13)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-10-13)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2020-10-06)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2020-10-05)

DARBAS

(Atnaujinta 2020-10-05)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2020-09-30)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2020-09-29)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2020-09-28)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2020-08-19)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2020-08-19)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-16)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-16)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-16)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2020-07-15)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2020-07-10)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-10)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-09)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-08)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-03)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2020-06-26)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-06-19)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2020-05-04)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2020-05-03)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2020-04-30)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2020-03-03)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2020-01-31)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2019-10-17)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-10-14)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2019-08-09)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2019-07-17)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-01-08)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2018-12-19)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-18)