NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

VALSTYBĖS TARNYBOS REFORMA 2024

(Atnaujinta 2023-11-10)

DARBAS

(Atnaujinta 2023-11-28)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2023-11-23)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-11-21)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-11-21)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-11-21)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2023-11-21)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2023-11-17)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2023-11-14)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2023-11-13)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2023-11-13)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2023-11-10)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2023-11-10)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-11-07)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2023-10-25)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-10-25)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-10-25)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2023-10-11)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2023-10-09)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2023-10-06)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2023-10-03)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2023-08-30)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2023-08-10)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2023-07-24)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2023-07-17)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-07-11)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-07-11)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2023-07-07)

APSKAITA

(Atnaujinta 2023-06-27)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2023-06-22)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2023-06-09)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-05-04)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2023-03-30)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2022-11-29)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2022-10-25)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2022-09-21)

APSKAITOS REFORMA 2022

(Atnaujinta 2022-07-14)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2022-02-14)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2021-12-27)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)