NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2018-10-29)

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-11-29)

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. DARBO SUTARTIES KEITIMAS

(Atnaujinta 2018-10-24)

2019 M. PENSIJŲ REFORMA

(Atnaujinta 2018-11-22)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2019-01-10)

APSKAITA

(Atnaujinta 2019-01-09)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-01-08)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-01-08)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2019-01-08)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-01-08)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-01-08)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2019-01-04)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-01-03)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2019-01-02)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-12-31)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2018-12-31)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-12-31)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2018-12-28)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2018-12-28)

DARBAS

(Atnaujinta 2018-12-28)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-12-28)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-12-28)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-12-28)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-12-28)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2018-12-27)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2018-12-27)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-12-21)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2018-12-21)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2018-12-20)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2018-12-20)

DOKUMENTŲ RENGIMAS, ĮFORMINIMAS IR TVARKYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2018-12-20)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2018-12-19)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2018-12-18)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2018-11-23)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2018-11-23)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2018-10-23)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2018-08-29)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2018-08-23)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-06-01)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2018-04-30)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2018-02-09)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-12-28)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-18)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2015-12-29)