NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2022-11-29)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2022-11-29)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2022-11-29)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2022-11-29)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2022-11-29)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2022-11-25)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2022-11-24)

DARBAS

(Atnaujinta 2022-11-18)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2022-11-16)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2022-11-15)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-11-15)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-11-15)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2022-11-09)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-11-07)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2022-11-04)

APSKAITA

(Atnaujinta 2022-11-03)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2022-10-25)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-10-19)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2022-10-18)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2022-09-30)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2022-09-21)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2022-09-12)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2022-09-08)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2022-09-01)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2022-07-20)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2022-07-15)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-15)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-15)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-14)

APSKAITOS REFORMA 2022

(Atnaujinta 2022-07-14)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-11)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-11)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2022-06-30)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2022-05-06)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2022-03-30)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2022-02-14)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-01-28)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2021-12-27)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)