NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

COVID-19 KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONĖS

(Atnaujinta 2021-11-19)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2021-11-18)

DARBAS

(Atnaujinta 2021-11-15)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-11-12)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-11-12)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2021-11-12)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2021-11-12)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2021-11-11)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2021-11-11)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-11-04)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2021-11-04)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2021-11-03)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2021-11-03)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2021-10-29)

APSKAITA

(Atnaujinta 2021-10-22)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-10-22)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2021-10-19)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2021-10-14)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2021-10-14)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2021-10-11)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2021-09-20)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-09-17)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2021-09-08)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2021-08-09)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-07-14)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-07-08)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-06-22)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2021-06-15)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2021-05-21)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2021-05-10)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2021-02-11)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2021-02-02)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2020-12-22)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-12-22)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2020-12-08)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-11-20)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-11-18)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-07-08)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-06-19)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-10-14)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2019-09-17)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)