NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

APSKAITOS REFORMA 2022

(Atnaujinta 2022-07-14)

DARBAS

(Atnaujinta 2022-08-11)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2022-08-10)

APSKAITA

(Atnaujinta 2022-08-05)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2022-08-02)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-25)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2022-07-21)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2022-07-21)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2022-07-20)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2022-07-20)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-20)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-20)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2022-07-15)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2022-07-15)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-15)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-15)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-15)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2022-07-14)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-14)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2022-07-13)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2022-07-12)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-11)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-07-11)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2022-06-30)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2022-06-29)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2022-06-29)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2022-05-18)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2022-05-18)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2022-05-12)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2022-05-06)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2022-04-29)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2022-03-30)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2022-03-10)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2022-02-23)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2022-02-14)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-01-28)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2021-12-27)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2021-10-11)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)