NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2020-01-17)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2020-01-17)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2020-01-16)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2020-01-06)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2020-01-06)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-01-03)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2020-01-03)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2019-12-31)

DARBAS

(Atnaujinta 2019-12-31)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-12-31)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2019-12-31)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-12-30)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2019-12-30)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2019-12-30)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2019-12-30)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-12-30)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-12-30)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-12-27)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2019-12-27)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-12-27)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-12-27)

APSKAITA

(Atnaujinta 2019-12-23)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-12-21)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2019-12-20)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2019-12-20)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2019-12-18)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2019-12-16)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-12-10)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2019-10-17)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-10-14)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2019-08-09)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-23)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2019-07-19)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2019-07-17)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2019-06-25)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-01-08)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2018-12-19)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2018-08-23)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-06-01)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-18)