NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

COVID-19 KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONĖS

(Atnaujinta 2022-01-19)

DARBAS

(Atnaujinta 2022-01-17)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2022-01-12)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2022-01-06)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2022-01-06)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-01-06)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-01-06)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2022-01-04)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-01-04)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2022-01-04)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2022-01-04)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2021-12-31)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2021-12-30)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2021-12-30)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2021-12-30)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-30)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2021-12-30)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2021-12-29)

APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-28)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2021-12-28)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-12-28)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-12-28)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2021-12-27)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2021-12-27)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2021-12-25)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2021-12-21)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2021-12-16)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2021-12-15)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2021-12-03)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-12-03)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-12-02)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2021-10-29)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2021-10-14)

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2021-10-11)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2021-09-20)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2021-07-08)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2021-05-21)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2020-12-08)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-10-14)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)