NAUJAUSI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI

MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

(Atnaujinta 2019-09-09)

DOKUMENTŲ VALDYMAS (RAŠTVEDYBA)

(Atnaujinta 2019-08-30)

LR DARBO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-08-30)

DARBAS

(Atnaujinta 2019-08-30)

DARBO UŽMOKESTIS

(Atnaujinta 2019-08-29)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-08-29)

AKCIZAI

(Atnaujinta 2019-08-29)

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

(Atnaujinta 2019-08-12)

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2019-08-09)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI (VSAFAS)

(Atnaujinta 2019-08-09)

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

(Atnaujinta 2019-08-02)

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-08-02)

KOMANDIRUOTĖS

(Atnaujinta 2019-07-29)

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-26)

LR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-26)

LR CIVILINIO PROCESO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-26)

APSKAITA

(Atnaujinta 2019-06-26)

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-07-23)

LR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-23)

AKCINĖS BENDROVĖS

(Atnaujinta 2019-07-19)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

(Atnaujinta 2019-07-17)

VALSTYBĖS TARNYBA

(Atnaujinta 2019-07-05)

LR VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

LR BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-05)

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

(Atnaujinta 2019-07-04)

LR GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-07-03)

VIEŠIEJI PIRKIMAI

(Atnaujinta 2019-07-02)

PELNO MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-07-01)

KITI MOKESČIAI

(Atnaujinta 2019-06-27)

LR CIVILINIS KODEKSAS

(Atnaujinta 2019-06-27)

ŪKINĖ VEIKLA

(Atnaujinta 2019-06-25)

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

(Atnaujinta 2019-05-23)

LABDARA IR PARAMA

(Atnaujinta 2019-04-24)

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

(Atnaujinta 2019-04-23)

2018 M. ĮMONIŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

(Atnaujinta 2019-04-09)

2018 M. PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ (NEPRISKIRIAMŲ VSS) FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

(Atnaujinta 2019-03-04)

2018 M. VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ (VSS) FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

(Atnaujinta 2019-03-04)

2018 M. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2019-04-10)

KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-02-14)

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2019-01-08)

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

(Atnaujinta 2018-10-29)

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

(Atnaujinta 2018-11-29)

2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. DARBO SUTARTIES KEITIMAS

(Atnaujinta 2018-10-24)

2019 M. PENSIJŲ REFORMA

(Atnaujinta 2018-11-22)

GAISRINĖ SAUGA

(Atnaujinta 2018-12-19)

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

(Atnaujinta 2018-08-23)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2018-06-01)

VERSLO APSKAITOS STANDARTAI (VAS)

(Atnaujinta 2018-03-23)

IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA i.MAS

(Atnaujinta 2018-02-09)

MAŽOSIOS BENDRIJOS IR JŲ APSKAITA

(Atnaujinta 2017-12-18)

LR KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS

(Atnaujinta 2017-11-28)