GAISRINĖ SAUGA

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS
(2002-12-05 Nr. IX-1225)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 1-270 /2024 (1.4 E), TAR 2024-04-23, kodas 2024-07410, įsigalioja 2025-01-01)
Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės.
Taisyklės papildytos nauju IX skyriumi „Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymas“
»Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento paaiškinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-25 Nr. 1-584 (1.4 E)/2022, TAR 2022-10-25, kodas 2022-21554, įsigalioja 2023-05-01)
Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
»Gido paaiškinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-08-23 Nr. 1-488, TAR 2022-08-23, kodas 2022-17415, įsigalioja 2022-08-24)
Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
»Gido paaiškinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 1-396, TAR 2022-06-29, kodas 2022-13997, įsigalioja 2022-06-30)
Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
»Gido paaiškinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Prekybos paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyno patvirtinimo
(2020-12-23 Nr. 1-654, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28423, įsigalioja 2021-05-01)
Patvirtintas Prekybos paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimynas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gamybos, pramonės, sandėliavimo paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimyno patvirtinimo
(2020-12-14 Nr. 1-625, TAR, 2020-12-14, kodas 2020-27233, įsigalioja 2021-05-01)
Patvirtintas Gamybos, pramonės, sandėliavimo paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimynas


<< Atgal