GAISRINĖ SAUGA

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS
(2002-12-05 Nr. IX-1225)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios” pakeitimo
(2018-12-07 Nr. 1-456, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-20093, įsigalioja 2019-01-01)

Naujas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-62 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-06 Nr. 1-452, TAR, 2018-12-07, kodas 2018-19994, įsigalioja 2019-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
(2018-11-07 Nr. 1-388, TAR, 2018-11-07, kodas 2018-18027, įsigalioja 2018-11-08)
»Komentaras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-445 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai laikomi mažai pavojingais, nustatymo“ pakeitimo
(2018-10-04 Nr. 1-358, TAR, 2018-10-04, kodas 2018-15817, įsigalioja 2018-10-05)
Administracinis nusižengimas laikomas mažai pavojingu, jei dėl padaryto priešgaisrinę ar civilinę saugą reglamentuojančio teisės akto reikalavimo pažeidimo asmeniui per vienerius metus nė karto nebuvo skirta administracinė nuobauda ir pareikšta žodinė pastaba ir jei nusižengimas atitinka bent vieną įsakymo 1.2 punkte nustatytą kriterijų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2017-12-27 Nr. 1-472, TAR, 2017-12-27, kodas 2017-21257, įsigalioja 2018-05-01)
»Komentaras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2017-08-21 Nr. 1-271, TAR, 2017-08-21, kodas 2017-13493, įsigalioja 2017-09-01)
Nustatyta, kad nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai (išskyrus gyvenamąsias patalpas), eksploatuoti uždraudžiami, jeigu neužtikrinama tikrinamame objekte ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2017-08-16 Nr. 1-265, TAR, 2017-08-17, kodas 2017-13385, įsigalioja 2017-11-01
»Komentaras

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-08-16 Nr. 1-264, TAR, 2017-08-16, kodas 2017-13356, įsigalioja 2017-08-17)
Panaikinta nuostata, kad baigiamajame egzamine dalyvauja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės Priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2017-06-26 Nr. 1-195, TAR 2017-06-26, kodas 2017-10748, įsigalioja 2017-06-27)

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 7 ir 18-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-2 skyriumi įstatymas
(2016-06-30 Nr. XII-2572, TAR, 2016-07-13, kodas 2016-20299, įsigalioja 2017-01-01)
Nustatyta priėmimo į savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojo pareigas ir atleidimo iš jų tvarka, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai


<< Atgal