VMI KONSULTACINĖS MEDŽIAGOS KATALOGAS

MOKESČIŲ KALENDORIUS, SEMINARAI

 MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KONSULTAVIMAS IR INFORMAVIMAS

[1.1] BENDROJI INFORMACIJA

[1.1.7] DUOMENŲ TEIKIMAS VMI

[1.2] MANO VMI PASLAUGOS

[1.3] ELEKTRONINIS DEKLARAVIMAS

[1.3a] IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA (i.MAS)

[1.4] GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

[1.17] METINIS PAJAMŲ DEKLARAVIMAS

[1.6] GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

[1.7] ŽEMĖS MOKESTIS

[1.8] PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

[1.9] NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

[1.10] PELNO MOKESTIS

[1.11] KITI MOKESČIAI

[1.11.18] KASOS APARATAI, GRYNŲJŲ PINIGŲ PRIĖMIMO IR IŠMOKĖJIMO KVITAI, BILIETAI

[1.12] MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

[1.13] MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI

[1.15] SEMINARŲ MEDŽIAGA

[1.16] LEIDINIAI

 

MOKESČIŲ KALENDORIUS,  SEMINARAI

[1.1.2] Mokesčių kalendorius

VMI seminarų tvarkaraštis

[1.1.11] VMI seminarai
(seminaro dalyvio pažymėjimai, kaip užsiregistruoti į seminarą, kaip išsiregistruoti iš seminaro)

[1.1.0] VMI mobiliosios programėlės

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KONSULTAVIMAS IR INFORMAVIMAS

Mokesčių mokėtojų konsultavimas ir informavimas

Kaip Mano VMI galima pateikti elektroninį paklausimą?

Konsultavimas telefonu, MIC-1882
(telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus)

 

[1.1] BENDROJI INFORMACIJA

[1.1.1] Įmokų kodai, biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos ir kt.

[1.1.1] Savivaldybių kodai

[1.1.5] Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas

[1.1.6.4] ES PVM mokėtojų kodų tikrinimas

[1.1.6.1] Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamos paslaugos mokesčių mokėtojams

[1.1.8] Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas

[1.1.8.1] Prašymas įregistruoti į MMR/išregistruoti iš MMR (FR0227, REG812, REG806)

[1.1.8.4] Prašymas pažymai (FR0594, FR0595) apie sumokėtus mokesčius gauti/prašymas (FR0319) dėl atsiskaitymo su valstybės biudžetu

[1.1.8.5] Prašymas (FR0781) dėl mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo)/prašymas (FR0396, FR0397) dėl akcizų grąžinimo

[1.1.8.7] Prašymas (FR0388) įregistruoti į PVM mokėtojų registrą/Prašymas PVM mokėtojo sertifikatui gauti

[1.1.8.9] Pažymos (prašymai) taikant DAIS nustatytas mokesčių lengvatas (FR0021, FR0022, FR0023, FR0254)

[1.1.8.10] Prašymas turto ir pajamų deklaracijų pagrindinių duomenų išrašams gauti

[1.1.15] Kaip tvarkyti ir nurašyti sugadintus ir nepanaudotus apskaitos dokumentų blankus

[1.1.16] Kasos aparatų kvitų žaidimas

[1.1.9] Juridinio asmens likvidavimo procedūros

 

[1.1.7] DUOMENŲ TEIKIMAS VMI

[1.1.7] Duomenų teikimas VMI

[1.1.7.1] Informacijos teikimas apie sumokėtas palūkanas už paskolas būstui įsigyti, sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas

[1.1.7.2] Pranešimas apie turto įsigijimo šaltinius (PRC911 forma)

[1.1.7.3] Pranešimas apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus dirbančius pagal laikinojo įdarbinimo sutartis (FR1147 forma)

[1.1.7.4] Duomenys apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus

[1.1.7.5] Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos

[1.1.7.7] Paskolos, atskaitingų asmenų įsiskolinimas, dalyvių įmokos, išmokos užsienio vienetams (FR0711)

[1.1.7.9] Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, išmokėjimas (GPM306)
[1.1.7.10] Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)
[1.1.7.11] Metinė politinės partijos finansinės veiklos deklaracija
[1.1.7.12] Pranešimas apie sudarytus sandorius (PRC907)
[1.1.7.13] Juridinio asmens pranešimas apie jo duomenų MMR pakeitimą (FR0791)
[1.1.7.14] Pranešimas apie finansines sąskaitas (FR0526, RRC910)

 

[1.2] MANO VMI PASLAUGOS

[1.2.1] Bendroji informacija

[1.2.2] Verslo liudijimų išdavimas / pratęsimas / nutraukimas

[1.2.3] Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai

[1.2.4] Mokesčių mokėtojo registrinių duomenų tvarkymas

[1.2.5] Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

[1.2.6] Leidimų, pažymų ir kitų dokumentų užsakymas

[1.2.7] Švietimas ir konsultavimas (kaip užsakyti VMI naujienų prenumeratą, kaip Mano VMI galima pateikti elektroninį paklausimą)

[1.2.8] Registracija PVM mokėtoju

[1.2.8.1] PVM mokėtojo įregistravimas / registrinių duomenų keitimas / išregistravimas
[1.2.8.2] PVM sertifikato išdavimas

[1.2.9] Kitos paslaugos (Elektroninių prašymų priėmimo sistema EPRIS)

Prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį, sumokėtą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, informacinės sistemos naudotojų administravimas

 

[1.3] ELEKTRONINIS DEKLARAVIMAS

[1.3.1] EDS vartotojų registravimas

[1.3.1.1] Fiziniai asmenys
[1.3.1.2] Juridiniai asmenys

[1.3.3] Elektroninių dokumentų teikimas
[1.3.5] Vartotojo duomenų keitimas ir teisių administravimas
[1.3.6] Elektroninis parašas
[1.3.10] Preliminarioji GPM deklaracija

 

[1.3a] IŠMANIOJI MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA (i.MAS)

[1.3a.1] Bendroji informacija

[1.3a.2] i.SAF

[1.3a.2.1] Duomenų teikimas / tikslinimas
[1.3a.2.2] Gaunamų / išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymas
[1.3a.2.3] PVM klasifikatoriaus kodų naudojimo pavyzdžiai
[1.3a.2.4] Elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslauga
[1.3a.2.5] Preliminarių PVM deklaracijų (FR0600 ir / ar FR0564) paslauga
[1.3a.2.6] Kryžminio sutikrinimo paslauga

[1.3a.3] i.VAZ

[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
[1.3a.3.2] Duomenų rinkmena / žiniatinklis
[1.3a.3.3] Klasifikatorių reikšmės
[1.3a.3.4] Atsarginės i.VAZ priemonės

[1.3a.4] SAF-T

[1.3a.4.1] SAF-T teikimas
[1.3a.4.2] Duomenų Antraštės dalyje pildymas
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
[1.3a.4.4] Duomenų Didžiosios knygos įrašuose pildymas
[1.3a.4.5] Duomenų Pirminių dokumentų dalyje pildymas

 

[1.4] GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

[1.4.1] GPM įstatymas (GPM įstatymo pakeitimai)

[1.4.4] Mokėtojai

[1.4.4.1] Nuolatinis gyventojas
[1.4.4.2] Nenuolatinis gyventojas

[1.4.5] Objektas

[1.4.5.1] Nuolatinio gyventojo (kas laikoma pajamomis, kurios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, kurios pajamos priskiriamos B klasės pajamoms)

[1.4.5.2] Nenuolatinio gyventojo

[1.4.6] Tarifai

[1.4.7] NPD, PNPD taikymas

[1.4.8] Pajamų / išmokų rūšys

[1.4.8.1] Autoriniai atlyginimai

[1.4.8.2] Pajamos, susijusios su darbo santykiais

[1.4.8.2.1] Už darbą užsienio valstybėje iš Lietuvos vieneto gautų pajamų apmokestinimas
[1.4.8.2.2] Pajamų, susijusių su darbo santykiais, apmokestinimas

[1.4.8.3] Delspinigiai už pavėluotą darbo užmokesčio išmokėjimą

[1.4.8.4] Dienpinigiai ir kitos komandiruočių kompensacijos

[1.4.8.4.1] Kitų įmonių
[1.4.8.4.2] Biudžetinių įstaigų

[1.4.8.5] Dividendai, pajamos iš paskirstytojo pelno

[1.4.8.6] Dovanos

[1.4.8.7] Draudimo išmokos (įmokos)

[1.4.8.7.1] Gyvybės draudimo išmokų (įmokų) apmokestinimas

[1.4.8.7.1.1] Bendrosios apmokestinimo nuostatos
[1.4.8.7.1.2] Gyvybės draudimo išmokų apmokestinimas nuo 2009-01-01
[1.4.8.7.1.4] Įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis apmokestinimas
[1.4.8.7.1.5] Deklaravimas ir mokesčio sumokėjimas

[1.4.8.7.2] Ne gyvybės draudimo išmokos

[1.4.8.8] Honorarai

[1.4.8.9] IĮ savininko pajamos

[1.4.8.10] Jūrininkų pajamos

[1.4.8.11] Išmokos asmenims, komandiruotiems į tarptautines organizacijas

[1.4.8.12] Kompensacijos

[1.4.8.12.1] Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos
[1.4.8.12.2] Už darbą kelionėje, lauko sąlygomis
[1.4.8.12.3] Kitos

[1.4.8.13] Labdara

[1.4.8.14] Laimėjimai (loterijų, azartinių lošimų)

[1.4.8.15] Palūkanos

[1.4.8.16] Pajamos natūra

[1.4.8.16.1] Nuo 2010-01-01

[1.4.8.16.1.1] Bendrosios nuostatos
[1.4.8.16.1.2] Automobilio naudojimas asmeniniais tikslais
[1.4.8.16.1.3] Beprocentinės paskolos ar lengvatinės palūkanos
[1.4.8.16.1.4] Kita

[1.4.8.17] Pajamos iš mažųjų bendrijų

[1.4.8.18] Pajamos pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas

[1.4.8.19] Pašalpos

[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos

[1.4.8.21] Pensijos, rentos

[1.4.8.22] Pensijų anuitetai

[1.4.8.23] Politinės kampanijos aukos

[1.4.8.24] Premijos

[1.4.8.25] Prizai

[1.4.8.26] Religinių bendruomenių išmokos

[1.4.8.27] Stipendijos

[1.4.8.28] Tantjemos

[1.4.8.29] Ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos

[1.4.8.29.1] Nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto

[1.4.8.29.1.1] Pajamų mokesčio lengvatos
[1.4.8.29.1.2] Turto įsigijimo kainos nustatymas
[1.4.8.29.1.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
[1.4.8.29.1.4] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas
[1.4.8.29.1.6] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

[1.4.8.29.2] Finansinių priemonių pardavimas

[1.4.8.29.2.2] FP įsigijimo kainos nustatymas
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
[1.4.8.29.2.4] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

[1.4.8.29.3] Nenukirsto miško, apvalios medienos, netauriųjų metalų metalo laužo

[1.4.8.29.3.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų apskaičiavimas
[1.4.8.29.3.2] Mokesčio sumokėjimas, deklaravimas, perskaičiavimas

[1.4.8.29.4] Kito neregistruotino

[1.4.8.29.4.1] Pajamų mokesčio lengvatos, pardavimo pajamų apskaičiavimas
[1.4.8.29.4.2] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas

[1.4.8.30] Turto nuomos pajamos

[1.4.8.31] Užsienyje gautos pajamos

[1.4.8.31.1] Mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas
[1.4.8.31.2] Mokesčio įskaitymas ir atleidimas pagal DAIS (su kuriomis užsienio valstybėmis taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys)

[1.4.8.32] Žalos atlyginimas

[1.4.8.33] Žemės ūkio produktų realizavimas

[1.4.9] Individuali veikla pagal pažymą

[1.4.9.1] Licencijuojama veikla, individualios veiklos apribojimai

[1.4.9.2] Registravimas / išregistravimas
[1.4.9.3] Pajamos ir jų deklaravimas

[1.4.9.3.1] Bendroji informacija
[1.4.9.3.2] Taksi veikla
[1.4.9.3.3] Atlikėjų ir sporto veikla
[1.4.9.3.4] Pajamų deklaravimas

[1.4.9.4] Su pajamų gavimu susijusios išlaidos

[1.4.9.4.1] Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto pranešimas (FR0457)

[1.4.9.4.2] Leidžiami / neleidžiami atskaitymai

[1.4.9.4.3] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

[1.4.9.5] Buhalterinė apskaita ir dokumentai

[1.4.9.5.1] Apskaitos dokumentai
[1.4.9.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas

[1.4.9.7] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

[1.4.10] Individuali veikla, turint verslo liudijimą

[1.4.10.1] Savivaldybių tarybų sprendimai dėl verslo liudijimų
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
[1.4.10.3] Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo apskaičiavimas ir sumokėjimas
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir veiklos apribojimai

[1.4.10.5] Buhalterinė apskaita ir apskaitos dokumentai

[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
[1.4.10.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas

[1.4.11] Ūkininkai

[1.4.11.1] Bendroji informacija

[1.4.11.2] Registravimas

[1.4.11.3] Pajamos ir jų deklaravimas

[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai

[1.4.11.5] Buhalterinė apskaita ir dokumentai

[1.4.11.8] Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

[1.4.12] Lengvatos (išlaidos)

[1.4.12.1] Bendrosios nuostatos
[1.4.12.2] Palūkanos už kreditą būstui įsigyti ar statyti
[1.4.12.3] Įmokos į pensijų fondus
[1.4.12.4] Gyvybės draudimo įmokos
[1.4.12.5] Įmokos už studijas ar profesinį mokymą
[1.4.12.6] Išlaidos kompiuterio įsigijimui ir/ar interneto prieigos įsirengimui

[1.4.13] Nuolatinių LR gyventojų pajamų deklaravimas

[1.4.13.2] 2012 ir vėlesnių metų pajamų deklaravimas

[1.4.13.2.1] Kurie asmenys turi deklaruoti pajamas
[1.4.13.2.3] Deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymas, pateikimas, tikslinimas

[1.4.13.2.4] Galutinai išvykstančiojo iš LR gyventojo deklaracija

[1.4.13.3] Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

[1.4.14] Nenuolatinių LR gyventojų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

[1.4.14.1] Per nuolatinę bazę Lietuvoje gautos individualios veiklos pajamos
[1.4.14.2] Ne per nuolatinę bazę gautos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje

[1.4.14.3] Pajamų deklaravimas

[1.4.14.3.1] FR0459
[1.4.14.3.2] FR0531
[1.4.14.3.3] GPM309

[1.4.14.4] Pajamų mokesčio grąžinimo tvarka

[1.4.15] 2 proc. mokesčio skyrimas paramai ir 1 proc. skyrimas politinėms partijoms

[1.4.15.1] Bendroji informacija
[1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas, tikslinimas
[1.4.15.3] Asmenys, galintys teikti / gauti paramą

[1.4.18] Pareigos ir atsakomybė

[1.4.19] Sandorių vertės koregavimas ir netiesioginis pajamų apskaičiavimas

[1.4.20] Įmonių deklaracijų ir pažymų teikimas VMI ir gyventojams

[1.4.20.0] Mėnesinės GPM313 ir metinės GPM312 deklaracijos pateikimas, pildymas, tikslinimas nuo 2018-01-01

[1.4.20.0.1] GPM313 pildymas, pateikimas, tikslinimas

[1.4.20.0.2] GPM312 pildymas, pateikimas, tikslinimas

[1.4.20.1] Mėnesinės FR0572 ir metinės FR0573 deklaracijos (duomenų teikimas už laikotarpius iki 2017-12-31)

[1.4.20.1.2] FR0572 pildymas, pateikimas, tikslinimas, pajamų rūšių kodai

[1.4.20.1.3] FR0573 pildymas, pateikimas, tikslinimas

[1.4.20.2] Pažyma FR0471 (duomenų teikimas už laikotarpius iki 2017-12-31)

[1.4.20.3] Pažymos gyventojams

 

[1.17] 2017 M. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS

[1.17] 2017 m. gyventojų pajamų ir turto deklaravimas

[1.17.1] Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

[1.17.2] Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

[1.17.3] Turto deklaravimas

[1.17.4] 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai ir 1 proc. skyrimas politinėms partijoms

[1.17.6] Paaiškinimai dėl 2017 m. pajamų ir turto deklaravimo

 

[1.6] GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

[1.6.1] Gyventojų turto deklaravimo įstatymas (Įstatymo pakeitimai)

[1.6.3] Metinis turto deklaravimas

[1.6.3.1] Asmenys, privalantys deklaruoti turtą

[1.6.3.2] Deklaruojamas turtas

[1.6.3.5] Deklaracija FR0001

[1.6.3.5.1] Bendroji pildymo informacija

[1.6.3.5.9] Deklaracijos pateikimas

[1.6.3.6] Deklaracija FR0002

 

[1.7] ŽEMĖS MOKESTIS

[1.7.1] Žemės mokesčio įstatymas (Įstatymo pakeitimai)

[1.7.3] Mokesčio objektas ir mokėtojai

[1.7.4] Tarifai

[1.7.5] Lengvatos

[1.7.5.1] Lengvatų taikymas fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus ūkininkus)

[1.7.5.2] Lengvatų taikymas ūkininkams

[1.7.5.3] Savivaldybių tarybų sprendimai dėl žemės mokesčio lengvatų

[1.7.6] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

 

[1.8] PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

[1.8.1] PVM įstatymas (sąvokos, PVM įstatymo pakeitimai)

[1.8.3] Registravimas (PVMĮ IX skyrius)

[1.8.3.1] PVM mokėtojo įregistravimas

[1.8.3.1.1] Privalomas (71 str., 71-1 str.)

[1.8.3.1.1.1] Lietuvos juridiniai apmokestinamieji asmenys

[1.8.3.1.1.2] Lietuvos fiziniai apmokestinamieji asmenys

[1.8.3.1.1.3] užsienio apmokestinamieji asmenys

[1.8.3.1.2] Savanoriškas (72 str.)

[1.8.3.1.3] Įregistravimo tvarka (74 str., 76 str.)

[1.8.3.1.4] MOSS sistema

[1.8.3.2] PVM mokėtojo išregistravimas (75 str.)

[1.8.5] Objektas (I skyrius)

[1.8.5.1] Prekių tiekimas

[1.8.5.1.1] Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)

[1.8.5.1.2] Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (5 str.)

[1.8.5.1.3] Prekių pervežimas į kitą valstybę narę (5-1 str.)

[1.8.5.1.5] Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminamas (6 str.)

[1.8.5.1.6] Nuosavybės teisės objekto perdavimas (9 str.)

[1.8.5.1.8] Prekių tiekimo vieta – Lietuva (12 str.)

[1.8.5.2] Paslaugos

[1.8.5.2.1] Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7 str.)

[1.8.5.2.2] Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti (8 str.)

[1.8.5.2.3] Paslaugų teikimo vieta, kai teikiamos (įsigyjamos) paslaugos (13 str.)

[1.8.5.2.4] Vežimo ir su jomis susijusios paslaugos

[1.8.5.3] Prekių įsigijimas iš ES valstybių narių (3 str., 4-1 str., 12-2 str.)

[1.8.5.4] Mainai ir tarpininkavimas (10 str., 11 str.)

[1.8.6] PVM neapmokestinami tiekimai, įsigijimai, importas (20–40 str.)

[1.8.7] PVM tarifai (19 str.)

[1.8.7.1] 0% PVM tarifas (VI skyrius)

[1.8.7.1.1] prekėms, eksportuojamoms už ES ribų (41 str.)

[1.8.7.1.2] laivams (43 str.)

[1.8.7.1.3] orlaiviams (43 str.)

[1.8.7.1.4] laivų ir orlaivių atsargoms (44 str.)

[1.8.7.1.5] vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

[1.8.7.1.6] draudimo ir finansinėms paslaugoms (46 str.)

[1.8.7.1.7] prekės diplomatinėms, konsulinėms įstaigoms, tarpt. organizacijoms ir jų šeimos nariams (47 str.)

[1.8.7.1.8] prekės NATO šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

[1.8.7.1.9] auksui ir prekėms, tiekiamoms paramos gavėjams (48 str., 50 str.)

[1.8.7.1.10] prekėms, tiekiamoms į kitą valstybę narę (49 str.)

[1.8.7.1.11] kilnojamų daiktų aptarnavimui ir perdirbimui (51 str.)

[1.8.7.1.12] atstovavimo paslaugoms (52 str.)

[1.8.7.1.13] muitinės prižiūrimoms prekėms ir prekėms PVM lengvatų sandėlyje (53 str.)

[1.8.7.1.14] 0% PVM tarifo taikymas PVM neapmokestinamoms prekėms (55 str.)

[1.8.7.2] 5%, 9% ir standartinis PVM tarifas (19 str.)

[1.8.8] Apmokestinimo momentas (14 str.)

[1.8.9] Apmokestinamoji vertė (15-17 str.)

[1.8.10] Atvejai, kai prekių (paslaugų) pardavimo PVM privalo apskaičiuoti arba išskaityti ir sumokėti pirkėjas (XI skyrius)

[1.8.10.1] Kai prekės įsigyjamos iš kt. valstybės narės

[1.8.10.2] Kai prekės įsigijimo metu yra Lietuvoje (95 str.)

[1.8.10.3] Kai įsigyjamos paslaugos (95 str.)

[1.8.10.4] Pirkėjo prievolė išskaityti ir sumokėti PVM (96 str. ) (kurias prekes ar paslaugas įsigijęs asmuo privalo išskaityti ir į biudžetą sumokėti PVM)

[1.8.11] Nuotolinė prekyba (12 str.)

[1.8.12] Trikampė prekyba (12-2 str.)

[1.8.13] Specialiosios apmokestinimo PVM taisyklės

[1.8.13.1] Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

[1.8.13.2] Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

[1.8.13.3] Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo maržos schema (106–110 str.)

[1.8.13.4] Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

[1.8.13.5] Specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos (115-1 – 115-5 str.)

[1.8.14] Fiziniams asmenims apie PVM

[1.8.15] PVM apskaičiavimas. PVM atskaita (VII-IX skyrius)

[1.8.15.1] Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas (89; 89-1 str.)

[1.8.15.2] Atskaita ir jos tikslinimas (VII-VIII skyrius)

[1.8.15.2.1] PVM atskaita (57-64 str.)

[1.8.15.2.2] PVM atskaitos tikslinimas (65-69 str.)

[1.8.16] PVM deklaravimas (IX skyrius)

[1.8.16.1] PVM deklaracija FR0600

[1.8.16.1.1] Mokestinis laikotarpis (84 str.)

[1.8.16.1.2] Pildymas ir pateikimas (85-86 str., 88-89 str., 115-3 str.)

[1.8.16.2] Metinė PVM deklaracija FR0516 (87 str.)

[1.8.16.3] Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita FR0564 (88-1, 88-2 str.)

[1.8.16.5] Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaita FR0617 (99 str.)

[1.8.17] PVM (įskaitant avansą) sumokėjimas į biudžetą, įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

[1.8.18] PVM sąskaitos faktūros, reikalavimai PVM mokėtojo apskaitai (IX skyrius)

[1.8.18.1] Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

[1.8.18.2] PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

[1.8.18.6] Kreditiniai ir debetiniai dokumentai (83 str.)

[1.8.18.7] Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)

[1.8.19] PVM grąžinimas užsienio asmenims (42 str., 116–119 str.)

[1.8.19.1] Užsienio keleiviams (42 str.)

[1.8.19.2] Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

[1.8.21] Ne PVM mokėtojų prievolės mokėti PVM, apyskaita FR0608 (92 str.)

[1.8.22] PVM kontrolė ir atsakomybė už įstatymo pažeidimus (120–123 str.)

 

[1.9] NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

[1.9.1] NTM įstatymas (Įstatymo pakeitimai)

1.9.5] Mokesčio mokėtojai ir objektas (3,4 str.)

[1.9.5.1] Juridinių asmenų

[1.9.5.2] Fizinių asmenų

[1.9.6] Tarifai (6 str.)

[1.9.6.1] Tarifai

[1.9.6.2] Savivaldybių tarybų sprendimai dėl NT tarifų

[1.9.7] Lengvatos (7 str.)

[1.9.7.1] Juridiniams asmenims

[1.9.7.2] Fiziniams asmenims

[1.9.8] Turto mokestinė vertė ir jos nustatymas (8–10,15 str.)

[1.9.9] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas (11–14 str.)

[1.9.9.1] Juridiniams asmenims

[1.9.9.2] Fiziniams asmenims

 

[1.10] PELNO MOKESTIS

[1.10] Pelno mokestis

[1.10.1] Pelno mokesčio įstatymas (PM įstatymo pakeitimai)

[1.10.3] Sąvokos (2 str.)

[1.10.4] Mokėtojai (3 str.)

[1.10.5] Mokestinis laikotarpis (6 str.)

[1.10.6] Mokesčio bazė (4 str.)

[1.10.6.1] Lietuvos vienetų (4 str. 1-2 d.)

[1.10.6.2] Užsienio vienetų (4 str. 3-4 d.)

[1.10.7] Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (11 str.)

[1.10.7.1] Lietuvos vieneto

[1.10.7.2] Užsienio vieneto

[1.10.8] Tarifai (5 str.)

[1.10.9] Lengvatos

[1.10.10] Apskaita (57 str.)

[1.10.10.1] Reikalavimai apskaitai

[1.10.10.2] Atsargų įtraukimas į apskaitą

[1.10.11] Sandorių vertės koregavimas bei pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo (40 str.)

[1.10.11.1] Sandorių koregavimas

[1.10.11.2] Pajamų ir išmokų apibūdinimas iš naujo

[1.10.12] Pajamos (PMĮ II skyrius)

[1.10.12.1] Pajamų pripažinimo principai

[1.10.12.2] Apmokestinamosios pajamos

[1.10.12.2.1] Prekių pardavimo

[1.10.12.2.2] Paslaugų teikimo

[1.10.12.2.3] Kitos pajamos

[1.10.12.2.4] Turto ar turto komplekso nuomos pajamos (38 str.)

[1.10.12.3] Neapmokestinamosios pajamos (12 str.)

[1.10.12.4] Nelaikoma pajamomis (7 str.)

[1.10.12.5] Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę uždirbtos pajamos

[1.10.12.6] Užsienio vieneto per nuolatinę buveinę uždirbtos pajamos

[1.10.12.6.1] Nuolatinės buveinės sąvoka. Registravimas

[1.10.12.6.2] Nuolatinės buveinės mokesčio bazė, mokestinis laikotarpis, deklaravimas

[1.10.12.7] Pozityviosios pajamos (39 str.)

[1.10.12.7.1] Kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimas

[1.10.12.7.2] Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas

[1.10.13] Atskaitymai (PMĮ V, VI skyriai)

[1.10.13.1] Leidžiami atskaitymai (17 str.)

[1.10.13.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

[1.10.13.2.1] Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

[1.10.13.2.1.1] Nuosavo, nuomojamo, pagal panaudos sutartį naudojamo

[1.10.13.2.1.2] Priklausančio ŪB nariams, IĮ savininkams ar jų šeimos nariams

[1.10.13.2.2] Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

[1.10.13.2.3] Komandiruočių sąnaudos (21 str.)

[1.10.13.2.4] Reklama (22 str. 1 d.)

[1.10.13.2.5] Reprezentacija (22 str. 2-5 d.)

[1.10.13.2.6] Natūrali netektis (23 str.)

[1.10.13.2.7] Mokesčiai (24 str.)

[1.10.13.2.8] Beviltiškos skolos (25 str.)

[1.10.13.2.9] Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai (26 str.)

[1.10.13.2.10] Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai (27 str.)

[1.10.13.2.11] Parama (28 str.)

[1.10.13.2.12] Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos (29 str.)

[1.10.13.2.13] Nuostoliai (30 str.)

[1.10.13.3] Neleidžiami atskaitymai (31 str.)

[1.10.14] Turtas (PMĮ IV skyrius)

[1.10.14.1] Bendrosios nuostatos (13 str.)

[1.10.14.2] Turto įsigijimo (pardavimo) kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

[1.10.14.5] Turto ar turto komplekso nuoma (38 str.)

[1.10.14.6] Turto vertės padidėjimo pajamos (16 str.)

[1.10.14.6.1] Pardavus ar kitaip perleidus turtą

[1.10.14.6.2] Reorganizuojant vienetus

[1.10.14.6.3] Likviduojant vienetus

[1.10.15] Dividendai ir paskirstytasis pelnas (PMĮ VII skyrius)

[1.10.15.1] Bendrosios nuostatos (32 str.)

[1.10.15.2] Dividendų, išmokamų Lietuvos vienetams, apmokestinimo tvarka (33 str.)

[1.10.15.3] Dividendų, gaunamų iš užsienio vienetų, apmokestinimo tvarka (35 str.)

[1.10.15.4] Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimo tvarka (34 str.)

[1.10.15.5] Paskirstyto pelno, išmokamo fiziniams asmenims, apmokestinimo tvarka (40-1 str.)

[1.10.15.6] Deklaravimas (36 str.)

[1.10.16] Reorganizavimas (pertvarkymas) (PMĮ IX skyrius)

[1.10.16.1] Reorganizavimas (41 str.)

[1.10.16.3] Turto vertės padidėjimo pajamos (42 str.)

[1.10.16.3.1] Akcijų ir kito turto perleidimas

[1.10.16.3.2] Nuolatinės buveinės, vieneto veiklos dalies perleidimas kitam vienetui

[1.10.16.4] Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas (perleidžiamas) (43 str.)

[1.10.16.5] Apskaitos ataskaitos reorganizavus (perleidus) vienetus (46 str.)

[1.10.16.6] Prestižas

[1.10.16.7] Neigiamas prestižas

[1.10.16.8] Turto vertės padidėjimo pajamos (nuostoliai) likviduojant įmones (45 str.)

[1.10.17] Deklaravimas

[1.10.17.1] Užsienio vienetams išmokėtų pajamų ir nuo jų apskaičiuoto PM deklaracija (FR0313)

[1.10.17.2] Išvestinių finansinių priemonių ataskaita (FR0314)

[1.10.17.3] Avansinio PM deklaracija (FR0430)

[1.10.17.4] Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaita (FR0438)

[1.10.17.5] Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (FR0528)

[1.10.17.6] Dividendų PM deklaracija (FR0640)

[1.10.17.7] Paramos teikimo ataskaita (FR0477)

[1.10.17.8] Paramos gavimo ir panaudojimo metinė ataskaita (FR0478)

[1.10.17.9] Mėnesinė paramos teikimo ir gavimo ataskaita (PLN203)

[1.10.17.10] Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)

[1.10.17.11] Metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija (PLN205)

[1.10.18] Mokesčio sumokėjimas ir grąžinimas (PMĮ X skyrius)

[1.10.18.1] Avansinis pelno mokestis (47 str.)

[1.10.18.2] Pelno mokestis nuo dividendų (33 str.)

[1.10.18.3] Pelno mokestis nuo pajamų, išmokėtų užsienio vienetui (54, 55 str.)

[1.10.19] Mokestinių nuostolių perdavimas (PMĮ X-1 skyrius)

[1.10.20] Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

[1.10.20.1] Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai (7-10 str.)

[1.10.20.2] Pelno mokesčio tarifai (5 str.)

[1.10.20.3] Pelno mokesčio lengvatos (58 str. 16 d.)

[1.10.20.4] Atskaitymai

[1.10.20.4.1] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17, 31 str.)

[1.10.20.4.2] Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai (18-30 str.)

[1.10.20.5] Individualios įmonės pertvarkymas (41-45 str.)

[1.10.20.6] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ II ir X skyriai)

[1.10.21] Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

[1.10.21.2] Pelno mokesčio tarifai ir lengvatos (5 str.)

[1.10.21.3] Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai (17–31 str.)

[1.10.21.4] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ II ir X skyriai)

[1.10.22] Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

[1.10.22.1] Bendrosios nuostatos (4, 5 str.)

[1.10.22.2] Ūkinės komercinės veiklos pajamos ir sąnaudos (2, 7 str.)

[1.10.22.3] Apskaitos tvarkymas ir pelno mokesčio deklaravimas (PMĮ II ir X skyriai)

[1.10.22.4] Parama

[1.10.23] Kooperatinių bendrovių ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų apmokestinimas

[1.10.24] Tarptautinis apmokestinimas

[1.10.24.1] Lietuvos vienetų nuolatinių buveinių užsienio valstybėse (55 str.)

[1.10.24.2] Užsienio vienetų ne per nuolatines buveines gaunamų pajamų, kurių šaltinis Lietuvoje (54 str.)

[1.10.24.3] Užsienio vienetų per nuolatines buveines Lietuvoje gaunamos pajamos (11 str.)

 

[1.11] KITI MOKESČIAI

[1.11.1] Akcizai

[1.11.1.1] Akcizų įstatymas (Įstatymo pakeitimai, sąvokos)

[1.11.1.4] Mokesčio objektas, tarifai, mokėtojai

[1.11.1.5] Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas

[1.11.1.6] Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas

[1.11.1.7] Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimas

[1.11.1.8] Akcizais apmokestinamų prekių laikinai registruotų gavėjų registravimas

[1.11.1.9] Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimas

[1.11.1.10] Akcizais apmokestinamų prekių gabenimas

[1.11.1.11] Akcizais apmokestinamų prekių apskaita (ataskaitos)

[1.11.1.12] Banderolės (paraiškos, pranešimai)

[1.11.1.13] Akcizų informacinė sistema (AIS)

[1.11.2] Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą

[1.11.4] Gamybos mokestis cukraus sektoriuje

[1.11.5] Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja SODRA)

[1.11.6] Konsulinis mokestis

[1.11.7] Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

[1.11.8] Mokestis už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

[1.11.9] Mokestis už aplinkos teršimą

[1.11.10] Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

[1.11.11] Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

[1.11.12] Angliavandenilių išteklių mokestis (nuo 2015-01-01), Naftos ir dujų išteklių mokestis (iki 2014-12-31)

[1.11.14] Pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje

[1.11.15] Paveldimo turto mokestis

[1.11.16] Valstybės rinkliava

[1.11.22] Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

 

.

[1.11.18] KASOS APARATAI, GRYNŲJŲ PINIGŲ PRIĖMIMO IR IŠMOKĖJIMO KVITAI, BILIETAI

.

[1.11.18.1] Pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitai, bilietai (naudojimas ir apskaita)
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
[1.11.18.3] Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

[1.11.19] Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos

[1.11.20] Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita

[1.11.21] Taksometrų registravimas ir jų dokumentų pildymo tvarka

 

[1.12] MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMAS

[1.12.2] Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

[1.12.3] Vienintelė galimybė atsiskleisti

[1.12.3.1] Pavyzdžiai

[1.12.4] Mokesčių apskaičiavimas (66-72 str.)

[1.12.5] Mokesčių mokėtojų registravimas/išregistravimas, duomenų tikslinimas (43-47 str.)

[1.12.6] Mokesčių deklaracijos pateikimas/tikslinimas (73-80 str.)

[1.12.7] Mokestinės prievolės įvykdymo būdai (82-87 str.)

[1.12.7.1] Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimas, permokos (skirtumo) grąžinimas ir įskaitymas

[1.12.7.3] Mokestinių prievolių likučių suderinimas

[1.12.8] Mokestinis tyrimas (135-137 str.)
[1.12.9] Mokestinis patikrinimas (114-134 str.)
[1.12.10] Mokesčių mokėtojų atsakomybė (96-99 str., 138-143 str.)
[1.12.11] Atleidimas nuo baudų ir delspinigių (100, 141 str.)
[1.12.12] Mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas (144-160 str.)
[1.12.13] Mokestinių nepriemokų išieškojimas (101-113 str.)
[1.12.14] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas (86, 88 str.)

 

[1.13] MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI

[1.13.0] 2019 metais

[1.13.1] 2018 metais

[1.13.2] 2017 metais

[1.13.3] 2016 metais

[1.13.4] 2015 metais

 

[1.15] SEMINARŲ MEDŽIAGA

[1.15.1] Gyventojų pajamų mokesčio klausimais

[1.15.2] Pelno mokesčio klausimais

[1.15.3] PVM klausimais

[1.15.5] Kitų mokesčių klausimais

 

[1.16] LEIDINIAI

 

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

[1.16.1.1] Registravimas PVM mokėtojais

Valstybių narių ir įmonių administracinio bendradarbiavimo vadovas
LR asmenų registravimas PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos ES valstybės narės
Ar reikia registruotis PVM mokėtoju

[1.16.1.2] Prekių ir paslaugų apmokestinimas PVM, lengvatos

Pasigaminto ilgalaikio materialiojo turto pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas
Su verslu susijusių dovanų ir prekių pavyzdžių apmokestinimas PVM
Dovanų kuponų apmokestinimas PVM
0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose
Leidinių apmokestinimas PVM
Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu
Naudotų automobilių apmokestinimas PVM
Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos
Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu
Atmintinė vežėjams, PVM mokėtojams, apie pridėtinės vertės mokestį
Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu
Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos
Prekių vežimo paslaugų apmokestinimas PVM Lietuvoje
Naujų transporto priemonių apmokestinimas PVM
Pridėtinės vertės mokesčio lengvatų taikymas diplomatinėms atstovybėms ir tarptautinėms organizacijoms
PVM lengvatų taikymas pagal tarptautines sutartis

[1.16.1.3] PVM deklaracijų pildymas, PVM apskaičiavimas ir atskaita

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas
PVM atskaitos tikslinimas
Trumpi paaiškinimai, kaip pildyti PVM deklaraciją
Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (įskaitant debetinius dokumentus) išrašymas

[1.16.1.4] Ūkininkams, FA, MB, religinėms bendruomenėms, pelno nesiekiančioms organizacijoms

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai
Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, parduodamos žemės ūkio produkcijos ir paslaugų apmokestinimas PVM
Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas

[1.16.1.6] Dėl Lietuvos ir užsienio apmokestinamųjų asmenų PVM prievolių

Prievolė pirkėjui apskaičiuoti įsigytų iš užsienio prekių ir paslaugų PVM
Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės

 

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

[1.16.2.1] Pajamų apmokestinimas

Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimas
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai
Kaip apmokestinamos 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir / arba išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos
Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu
2+1 procentai gyventojo pajamų mokesčio paramai
Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas
Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais metais
Pajamos natūra
Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu
Nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimas
Kas yra nuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio mokėjimo ir deklaravimo tikslais

[1.16.2.2] GPM lengvatos ir NPD taikymas

Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2016 / 2017 m. mokestiniu laikotarpiu
Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas (deklaruojant 2015 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas)
Gyventojų pajamų mokesčio lengvata besimokantiems ir studijuojantiems asmenims (deklaruojant 2015 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas)
Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems palūkanas už kreditą gyvenamajam būstui įsigyti
Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas (deklaruojant 2015 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas)
Neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymas 2015 m. mokestiniu laikotarpiu

[1.16.2.4] Individuali veikla ir verslo liudijimai

Verslo liudijimą įsigijančio gyventojo atmintinė
Laisvojo mokytojo (trenerio) individualios veiklos vykdymo ypatumai

 

PELNO MOKESTIS

[1.16.3] Pelno mokestis

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai
Pelno mokesčio lengvatos
Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas
Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo ir likvidavimo atvejai)
Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu

 

NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTIS

[1.16.4] Nekilnojamojo turto mokestis

Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas
Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

 

ŽEMĖS MOKESTIS

[1.16.5] Žemės mokestis

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai
Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas

 

AKCIZAI

[1.16.6] Akcizai

Atmintinė apie gazolius, skirtus naudoti žemės ūkyje
Gamtinių dujų apmokestinimas akcizais (aktualu iki 2015-12-31)

 

KITI MOKESČIAI

[1.16.7] Kiti mokesčiai

Gyventojų paveldimo turto apmokestinimas paveldimo turto mokesčiu

 

BENDROSIOS INFORMACIJOS LEIDINIAI

[1.16.8] Bendrosios informacijos leidiniai

Valstybių narių ir įmonių administracinio bendradarbiavimo vadovas
Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje
Reikalavimai prašymui kreipiantis dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo ar atidėjimo

 


<< Atgal