VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

 

Naujas
Dėl darbuotojų maitinimo ir pavežėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės
(2021-10-05 Nr. (18.10-31-1) R-4342)
Kol tęsis ekstremalioji situacija, įmonių išlaidos darbuotojų maitinimui ir pavežėjimui į darbą – leidžiami atskaitymai

Dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams
(2021-07-12 Nr. (18.18-31-1E) RM-32044)
Atnaujintas paaiškinimas dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams

Dėl mažųjų bendrijų narių pajamų apmokestinimo
(2020-12-16)
Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į 2020-11-05 įstatymu Nr. XIII-3359 pakeistas Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengė informacinį pranešimą dėl mažųjų bendrijų narių apmokestinimo

Dėl verslo ir apskaitos standartų ir pelno mokesčio reglamentavimo skirtumų nustatymo
(2020-09-22 Nr. (18.9-31-1E) RM-51332)
Pateikta lentelė „Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal VAS ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai“

Dėl lengvatų taikymo, kai importuojamos prekės, skirtos kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais
(2020-04-28)
Valstybinė mokesčių inspekcija, papildydama 2020-03-25 paaiškinimą Nr. 32.42-31-1E) RM-9867, paaiškino lengvatų taikymą, kai be PVM importuotos prekės, skirtos nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims, perduodamos / parduodamos asmenims, nurodytiems Europos Komisijos sprendime (ES) 2020/491, ar tretiesiems asmenims

 


<< Atgal