VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

 

Naujas
Informacinis pranešimas apie mokestines prievoles kai gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių vartotojas pasirenka grynojo atsiskaitymo modelį
(2024-07-05)

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2023 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo
(2024-02-09)

Dėl 2023 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos
(2024-02-06)

Valstybinės mokesčių inspekcijos lentelė
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2024 m. sausio 1 dienos
(2024-01-23)
»Gido paaiškinimas

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo už 2023 metus
(2024-01-16 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-189)

Dėl 2023 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo
(2024-01-16 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-183)

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti 2023 m. metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį
(2024-01-12 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-1352)

2023 m. laikotarpiu gyventojų gautų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai
(2024-01-11 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-131)

Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo
(2024-01-11 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-1157)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena gyventojams, kokiais atvejais ir kaip galima susigrąžinti pajamų mokesčio permoką

Dėl paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms 2024 m. skiriamos pajamų mokesčio dalies
(2024-01-09 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-841)

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2024 metais
(2024-01-08 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-75)

Dėl nuolatiniams Lietuvos gyventojams nustatytų prievolių teikti deklaracijų GPM313 ir GPM312 formas
(2023-12-19 Nr. (18.18-31-1Mr) R-4944)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie kitiems gyventojams mokestiniu laikotarpiu išmoka išmokas, priskiriamas A klasės apmokestinamoms pajamoms, kokiais atvejais pagal GPMĮ nuostatas jiems atsiranda pareiga nuo išmokamų išmokų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti gyventojų pajamų mokestį bei pateikti Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens deklaracijas (mėnesinę GPM313 ir netinę GPM312)

Aktualu
Dėl įmonės elektromobilio pakrovimo darbuotojo namuose išlaidų pripažinimo
(2023-12-13 Nr. (18.18-31-1Mr) R-4881)
Aktualus paaiškinimas dėl elektromobilio pakrovimo namuose išlaidų pripažinimo

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2022 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo
(2023-03-15 Nr.(18.18-31-1Mr)R-1046)

Dėl 2022 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos
(2023-03-15 Nr.(18.18-31-1Mr)R-1045)

Dėl elektromobilių PVM atskaitos
(2023-02-23 Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-5529)

Dėl 2022 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo
(2023-01-20 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-278)

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo
(2023-01-19 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-242)

Informacinis pranešimas dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį
(2023-01-30 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-394)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kokiais atvejais gyventojams atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti GPM

Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo
(2023-01-23 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-300)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena gyventojams, kokiais atvejais ir kaip galima susigrąžinti pajamų mokesčio permoką

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2023 metais
(2023-01-10 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-114)

Dėl kompensacijų elektros energijai ir PVM apskaičiavimo tiekiant / perparduodant elektros energiją
(2023-01-10 Nr. RM-817)
Pateikti šie paaiškinimai:
Dėl PVM apskaičiavimo tiekiant elektros energiją, kuriai taikomas valstybės kompensavimas, nebuitiniams vartotojams;
Dėl PVM apskaičiavimo tiekiant elektros energiją, kuriai taikomas valstybės kompensavimas, buitiniams vartotojams;
Dėl PVM apskaičiavimo perparduodant elektros energiją, kuriai taikomas valstybės kompensavimas (pvz., kai pastato (patalpų) savininkas perparduoda elektros energiją nuomininkui)

Galiojo nuo 2022-12-13 iki 2023-01-09
Nuo 2023-01-10 reikia vadovautis VMI 2023-01-10 raštu Nr. RM-817 (žr. aukščiau)
Dėl PVM apskaičiavimo perparduodant elektros energiją
(2022-12-13 Nr. RM-38556)
Paaiškinimas dėl paramos, skirtos elektros energijos nebuitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją sumažinti, taikymo.
Aktualu pastato (patalpų) savininkams, PVM mokėtojams, perparduodantiems elektros energiją nuomininkams

Dėl akcizų už dyzeliną / benziną, sunaudojamą elektros energijos gamybai generatoriuose komerciniams tikslams, grąžinimo bei pagamintos elektros energijos apmokestinimo akcizais
(2022-12-09 Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-38244)

Dėl paramos teikimo fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius
(2022-07-22)

Dėl užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimo ir susijusių mokestinių prievolių vykdymo
(2022-05-18 Nr. (18.10-31-1) R-2191)

Dėl 2021 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos
(2022-03-15 Nr.(18.18-31-1) R-1212)

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2021 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo
(2022-03-15 Nr.(18.18-31-1) R-1205)

Dėl teikiamos paramos Ukrainai pripažinimo, Lietuvoje įvedus nepaprastąją padėtį
(2022-03-03)

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2022 metais
(2022-02-23 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-879)

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį
(2022-02-18 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-823)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kokiais atvejais gyventojams atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti GPM

Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo
(2022-02-14 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-743)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena gyventojams, kokiais atvejais ir kaip galima susigrąžinti pajamų mokesčio permoką

Informacinis pranešimas dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms
(2022-02-09 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-644)

Dėl 2021 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo
(2022-02-07 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-612)

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo
(2022-02-07 Nr. (18.18-31-1Mr) R-601)

2021 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai
(2022-02-01 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-507)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų 2021 m. gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos

Dėl darbuotojų maitinimo ir pavežėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės
(2021-10-05 Nr. (18.10-31-1) R-4342)
Kol tęsis ekstremalioji situacija, įmonių išlaidos darbuotojų maitinimui ir pavežėjimui į darbą – leidžiami atskaitymai

Dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams
(2021-07-12 Nr. (18.18-31-1E) RM-32044)
Atnaujintas paaiškinimas dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams

Dėl mažųjų bendrijų narių pajamų apmokestinimo
(2020-12-16)
Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į 2020-11-05 įstatymu Nr. XIII-3359 pakeistas Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengė informacinį pranešimą dėl mažųjų bendrijų narių apmokestinimo

Dėl verslo ir apskaitos standartų ir pelno mokesčio reglamentavimo skirtumų nustatymo
(2020-09-22 Nr. (18.9-31-1E) RM-51332)
Pateikta lentelė „Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal VAS ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai“

Dėl lengvatų taikymo, kai importuojamos prekės, skirtos kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais
(2020-04-28)
Valstybinė mokesčių inspekcija, papildydama 2020-03-25 paaiškinimą Nr. 32.42-31-1E) RM-9867, paaiškino lengvatų taikymą, kai be PVM importuotos prekės, skirtos nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims, perduodamos / parduodamos asmenims, nurodytiems Europos Komisijos sprendime (ES) 2020/491, ar tretiesiems asmenims

 


<< Atgal