VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

ATVIRKŠTINIO APMOKESTINIMO PVM MECHANIZMO TAIKYMAS STATYBOS DARBAMS
Klasifikuoti VMI paaiškinimai

NAUJAUSI VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PAAIŠKINIMAI

Dėl akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų su SAAD, perkrovimo
(2018-09-28)

Dėl pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarkos pakeitimų 2018 ir vėlesniais metais
(2018-09-04)

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio 2019 m. klausimais
(2018-08-13 Nr. (18.16-31-1E) RM-28944)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino:
Koks GPM tarifas ir kokia neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) formulė bus taikoma:
1) ligos išmokoms, kurias moka darbdavys ir kurias moka SODRA;
2) išmokoms mažosios bendrijos (MB) vadovui;
3) kilnojamojo ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamoms, kai tai nėra individuali veikla;
4) MB nario 2019 m. paimtoms lėšoms, kurios deklaruojamos 02 kodu;
5) MB nario pajamos, gautoms 2019 m., deklaruojamoms 70 kodu;
6) 2019 m. balandžio mėnesį paskirtoms ir išmokėtoms premijoms darbuotojams už 2018 m. rezultatus;
7) 2018 m. išmokėtiems atostoginiams už 2019 m. periodą (pvz., nuo 2018 m. gruodžio 20 d. iki 2019 m. sausio 10 d.);
8) 2019 m. išmokėtiems atostoginiams už 2018 m. periodą (pvz., 2018 m. gruodžio 20-31 d.);
9) 2018 metais išmokėtam darbo užmokesčio avansui už 2019 m.;
10) 2019 m. darbuotojo atleidimo atveju išmokėtai nepanaudotų atostogų kompensacijai, kurią sudaro išmoka, apskaičiuota už periodą iki 2019 m. sausio 1 d.;
11) 2019 m. išmokėtam 2018 metų darbo užmokesčiui;
12) Dovanoms, gautoms iš trečiųjų asmenų 2019 m.

Dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, perkrovimo
(2018-07-16 Nr. (18.2-31-2 E) RM-25708)

Dėl virtualiųjų valiutų ir pirminio virtualiųjų žetonų platinimo veiklos mokestinių nuostatų paaiškinimo
(2018-06-11 Nr. (18.10-31-1E) RM-21969)
Valstybinė mokesčių inspekcija parengė paaiškinimą dėl mokesčių įstatymų nuostatų taikymo vienetams ir gyventojams, vykdantiems su virtualiosiomis valiutomis ir / arba pirminio žetonų platinimu susijusias veiklas

Dėl PVM įstatymo nuostatų taikymo, esant atpirkimo sandoriams
(2018-04-20 Nr. (18.2-31-2 E) RM-14850)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kaip taikomos PVM įstatymo nuostatos, sudarant atpirkimo (kitaip „circle“ arba „watch-out“) sandorius

Dėl energinių produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo
(2018-04-13)
Lentelė „Lyginamoji Kombinuotosios nomenklatūros kodų lentelė“
Lentelė „Akcizais apmokestinamos prekės kodas ir apibūdinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 684/2009″

Dėl žemės mokesčio nuo 2018 metų
(2018-03-09)

Dėl galimybės nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams
(2018-02-27 Nr. (18.2-31-2 E) RM-6753)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas neturi teisės nuomoti Sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
(2018-02-19 Nr. (18.18-31-1E) RM-5442)
Valstybinė mokesčių inspekcija išvardino, kokiomis pajamų mokesčio lengvatomis gali pasinaudoti gyventojai, deklaruodami metines pajamas
Pajamų mokesčio permoka pagal Metinę pajamų deklaraciją, pateiktą iki 2018-05-02, grąžinama iki 2018-07-31, o pateikus deklaraciją po 2018-05-02 – per 90 dienų po jos gavimo VMI dienos

Dėl nekilnojamojo turto, neišlaikyto 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, pardavimo pajamų apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
(2018-02-15 Nr. (18.18-31-1E) RM-5385)

Dėl gyventojų 2017 metais sumokėto pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2018 metais
(2018-02-15 Nr. (18.18-31-1E) RM-5403)

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2018 metais
(2018-02-15)
Kurie gyventojai privalo deklaruoti turtą
Kokioje deklaracijos formoje deklaruojamas turtas
Kokį turtą reikia deklaruoti valstybės politikams, tarnautojams ir kitiems gyventojams
Kas privalo deklaruoti metines pajamas
Kokioje deklaracijos formoje deklaruojamos pajamos

Dėl 2017 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos
(2017-02-02 Nr. (18.18-31-1 E) RM-3831)

Dėl 2017 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų
(2018-02-09 Nr. (18.18-31-1E) RM-4561)

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo
(2018-02-01 Nr. (18.18-31-1E) RM-3648)
Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė GPMĮ 21 straipsnyje nustatytas pajamų mokesčio lengvatas, kuriomis galima pasinaudoti deklaruojant metines pajamas, ir atkreipė dėmesį į 2017 m. naujoves,  taikomas gyvybės draudimo įmokų ir įmokų į pensijų fondus lengvatoms

Dėl nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos nuo 2018-01-01
(2018-01-28 Nr. (18.18-31-1E)RM-3204)

Dėl nekonkuravimo kompensacijų apmokestinimo pajamų mokesčiu
(2017-10-23 Nr. (18.18-31-1E)RM-32460)
Paaiškinta apie nekonkuravimo kompensacijų, dėl kurių pagal naująjį Darbo kodeksą galima sutarti darbo sutartyje, apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčiu

Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą
(2017-10-17  Nr. (32.42-31-1E) RM-31690)
Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė Darbo kodekso 144 straipsnio 8 dalies paaiškinimą dėl kompensacijų darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu
Paaiškinta, kad darbas lauko sąlygomis prilyginamas kilnojamojo pobūdžio darbui ir už jį taip pat gali būti kompensuojama LR DK 144 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka

Dėl žemės ūkio subjektų patiriamų išlaidų melioracijos ir kelių tvarkymui priskyrimo leidžiamiems atskaitymams
(2017-10-17 Nr. (18.9-31-1E) RM-31738)

Dėl ESTT bylos C-288/16 taikymo
(2017-10-16 Nr. (18.2-31-2E) RM-31507)
Paaiškinta apie eksportuojamų/importuojamų prekių vežimo/papildomų vežimo paslaugų apmokestinimą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus sprendimą byloje C-288/16 

Dėl valstybės paramos doktorantams ir profesinių studijų studentams apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu
(2017-10-09 Nr. (18.18-31-1E) RM-31005)

Dėl neigiamų mokėjimo sumų už šilumos kiekį nepaskirstytam karštam vandeniui įforminimo
(2017-10-02 Nr. (18.2-31-2 E) RM-30322)

Dėl gydytojų, dalyvaujančių klinikiniuose vaistinių preparatų tyrimuose, veiklos priskyrimo mokslinei veiklai
(2017-04-27 Nr. (18.18-31-1E) RM-13157)
Paaiškinta, kad tuo atveju, kai gydytojai, dalyvaujantys klinikiniuose vaistinių preparatų tyrimuose, vykdo mokslinę veiklą, tai individualios mokslininko veiklos pajamos apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio tarifu, kadangi mokslinė veikla nelaikoma laisvąja profesija

Dėl valdybos ir stebėtojų tarybos narių veiklos priskyrimo individualiai veiklai
(2017-02-20 Nr. (18.18-31-1E) RM-4554)
Paaiškinta, kad valdybos ir stebėtojų tarybos narių veikla nelaikytina individualia veikla.
Tačiau, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas yra kelių užsienio įmonių valdybos nariu, jo veikla gali būti laikoma individualia veikla

Dėl pridėtinės vertės mokesčio taikymo sandoriams, susijusiems su meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimu
(2017-02-14 Nr. (18.2-31-2 E) RM-4122)

Dėl 2016 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos
(2017-02-06 Nr. (18.18-31-1 E) RM-3361)
Paaiškinta, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2016 metais gyventojų gautos palūkanos

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2017 metais
(2017-02-07 Nr. (18.18-31-1E)RM-3497)
Paaiškinta, kas ir kokį turtą privalo deklaruoti 2017 metais ir kas privalo deklaruoti metines pajamas

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
(2017-02-06 Nr. Nr. (18.18-31-1 E)RM-3359)
Paaiškinta, kad gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, turi deklaruoti metines pajamas. Kokiais atvejais galima susigrąžinti dalį pajamų mokesčio

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį
(2017-02-03 Nr. (18.18-31-1E)RM-3258)
Paaiškinta, kad gyventojams, kuriems 2016 m. mokestiniu laikotarpiu buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), vien dėl jo taikymo gali atsirasti pareiga deklaruoti 2016 m. pajamas, perskaičiuoti metinį NPD ir sumokėti pajamų mokestį

Dėl 2016 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų
(2017-02-03 Nr. (18.18-31-1E) RM-3283)
Paaiškinta, kokia tvarka apmokestinamos 2016 m. gyventojų gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos

Dėl gyventojų 2016 m. sumokėto pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2017 metais
(2017-02-01 Nr. (18.18-31-1E)RM-2998)
Paaiškinta, kaip ir kam gali būti skirta parama nuo gyventojų 2016 m. sumokėto pajamų mokesčio dalies
2017 m. ir vėlesniais metais parama gali būti skirta ir meno kūrėjams, įregistruotiems paramos gavėjais

Dėl dovanų kuponų apmokestinimo PVM
(2017-01-31 Nr. (18.2-31-2 E) RM-2890)
Atsižvelgus į mokesčių mokėtojams kylančius klausimus, parengtas paaiškinimas dėl dovanų kuponų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu

Dėl pelno nesiekiančių vienetų pildomos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formos
(2016-05-24 Nr. (18.10-31-1E) RM-15016)
Paaiškinti pelno nesiekiantiems vienetams būdingi pelno mokesčio apskaičiavimo bei pajamų ir joms tenkančių sąnaudų įrašymo metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ypatumai

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 ir 18 straipsnių nuostatų taikymo
(2016-05-05 Nr. (18.17-31-1)-RM-12910)
Paaiškinta, ar gali miško valdytojas, apskaičiuodamas mokėtiną gyventojų pajamų mokestį nuo pajamų, gautų už parduotą nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną, atimti 5 proc. sumokėtų privalomų atskaitymų pagal Miškų įstatymą

Dėl būsto nuomos paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčiais
(2016-05-02 Nr. (18.4-31-2 E) RM-12180)
Paaiškintos pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio prievolės, nuomojant nekilnojamąjį turtą per „Airbnb“ platformą ar Booking.com svetainę

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir sveikatos draudimo įstatymo nuostatų taikymo
(2016-05-02 Nr. (18.18-31-1E) RM-12181)
Paaiškintos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir privalomojo sveikatos draudimo įstatymo nuostatos gyventojams, išvykstantiems iš Lietuvos ir gyventojams, sugrįžtantiems į Lietuvą

Dėl pajamų, gautų per tarpusavio skolinimo platformas, apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos
(2016-04-01 Nr. (18.16-31-1) RM-7738)
Nuo 2016-02-01 įsigaliojus Vartojimo kredito įstatymo nuostatomis dėl tarpusavio skolinimo, kai fiziniai asmenys, per tarpusavio skolinimo platformas, teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus kitiems fiziniams asmenims, VMI paaiškino GPMĮ nuostatų taikymą minėtu atveju

Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo kainos nustatymo
(2016-03-31 Nr. (18.16-31-1E)-RM-7488)
Paaiškinta, kaip nustatoma nekilnojamojo turto įsigijimo kaina, kai turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo. Paaiškinimas parengtas atsižvelgus į tai, kad nuo 2016-01-01 parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo turto (išskyrus gyvenamąjį būsta) pardavimo pajamos neapmokestinamos, jei toks turtas įsigytas anksčiau nei prieš 10 metų (anksčiau buvo 5 metai)

Dėl daugiabučio namo administratoriaus teikiamų paslaugų (tiekiamų prekių) apmokestinimo PVM
(2016-03-21 Nr. (18.2-31-2) RM-5782)
Pateiktas apibendrintas paaiškinimas dėl daugiabučio namo administratoriaus daugiabučio namo patalpų savininkams teikiamų paslaugų (tiekiamų prekių) apmokestinimo PVM

Dėl gyventojų gautų kilnojamojo daikto (automobilio) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų apmokestinimo ir deklaravimo
(2016-03-09 Nr. (18.16-31-1E)-RM-4829)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų gautos automobilių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

Dėl paramai perduotų žemės ūkio produktų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
(2016-03-02 Nr. (18.2-31-2 E) RM-4283)

Dėl 2015 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos
(2016-02-08 Nr. (18.18-31-1 E) RM-2547)

Dėl 2015 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų
(2016-02-04 Nr. (18.16-31-1E) RM-2415)
Paaiškinta apmokestinamųjų pajamų, gautų už 2015 m. parduotas ar kitokiu būdu perleistas nuosavybėn finansines priemones ir išvestines finansines priemones, apskaičiavimo tvarka

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo
(2016-01-27 Nr. (18.16-31-1E)-RM-1785)
Paaiškintas GPM įstatymo nuostatų taikymas už parduotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą 2016 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais.
Nuo 5 iki 10 metų prailgintas kito nei gyvenamasis būstas (kuriame yra gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka) nekilnojamojo turto išlaikymo laikotarpis

Dėl naujų nekilnojamojo turto mokestinių verčių nuo 2016-01-01
(2016-01-25)
Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie naujas nekilnojamojo turto, vertinamo masiniu būdu, mokestines vertes nuo 2016-01-01 ir jų taikymo tvarką

Dėl elektroninės sąskaitos paslaugos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
(2015-12-31 Nr. (18.2-31-2)-RM-6)
Nuo 2016-01-01 mokėjimo paslaugų teikėjai (bankai ir kitos mokėjimo įstaigos) iki šiol buvusią tiesioginio debeto paslaugą pakeitė nauja paslauga – e. sąskaita. Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė paaiškinimą dėl elektroninės sąskaitos paslaugos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu

Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių pakeitimo
(2015-12 31 Nr. (18.18-31-1)-RM-28211)

Dėl vairavimo mokymo paslaugų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu
(2015-12-30 Nr. (18.2-31-2)-RM-28202)
Valstybinė mokesčių inspekcija pakeitė poziciją dėl kai kurių vairavimo mokymo paslaugų priskyrimo profesiniam mokymui ir jų apmokestinimo PVM

Bankinių mokėjimų ruošinių pavyzdžiai:
Nuo 2016 metų keičiasi mokėjimo pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka
(2015-12-17)
Nuo 2016 metų bankams įdiegus mokėjimų sistemą SEPA (Single Euro Payments Area – vieninga mokėjimų eurais erdvė) pasikeitė mokėjimo pavedimų, atliekamų į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas, formavimo internetinėje bankininkystėje tvarka. Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė bankinių mokėjimų ruošinių pavyzdžius, kaip nuo 2016 m. sausio 1 dienos teisingai sumokėti VMI administruojamus mokesčius

Dėl žemės ūkio produktų gamybos pavyzdžių
(2015-12-14)
Šis paaiškinimas susijęs su gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamyboje, apmokestinimu lengvatiniu akcizų tarifu

Dėl grąžintinos sumažinto darbo užmokesčio dalies apmokestinimo
(2015-12-10 Nr. (18.18-31-1)RM-26775)
Aktualu institucijoms ir įstaigoms, privalančioms grąžinti dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų

Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo
(2015-12-10 Nr. (18.18-31-1) RM-26757)
Nuo 2016-01-01 PSD įmokų administravimas perduotas vienam administratoriui – „Sodrai“.
Šis paaiškinimas aktualus 
PSD įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą anksčiau mokėjusiems asmenims (kai kuriems ūkininkams, asmenims, vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą ir savarankiškai besidraudžiantiems asmenims).
Pateikti minėtų asmenų PSD įmokų kodai iki ir po 2016-01-01

Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
2015-11-23 Nr. (18.2-31-2) RM-25345
Naujos Energetikos ministro ir Vidaus reikalų ministro 2015-11-09 įsakymo Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos nuo 2016-01-01

Dėl keleivių vežimo veiklos, naudojantis „Uber“ mobiliąja programa
2015-11-20 Nr. (18.2-31-2) RM-25144
„Uber“ sistemoje dirbantys vairuotojai yra laikomi vykdančiais individualią veiklą

Dėl autorinio atlyginimo (honoraro) už tarnybinį išradimą apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir gyventojų pajamų mokesčiu
(2015-09-04 Nr. (18.2-31-2) RM-19410)

Dėl gyventojų pagal pasirinkimo sandorius gautų pajamų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos
(2015-06-17 Nr. (18.18-31-1) RM-13839)
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio komentaro 4 punkte paaiškinta, kad darbuotojui pagal pasirinkimo sandorį (angl. stock options) įsigijus (nemokamai ar už žemesnę nei rinkos kaina) akcijų, arba pagal tokį sandorį gavus piniginę išmoką, gauta nauda priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Valstybinė mokesčių inspekcija detaliau paaiškina šį atvejį

Dėl gautų išmokų apmokestinimo
(2015-04-29 Nr. (18.2-31-2)-RM-8889)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino apie išeitinių išmokų atleidžiamiems darbuotojams ir išmokų už įsipareigojimą nekonkuruoti apmokestinimą pridėtinės vertės mokesčiu, gyventojų pajamų mokesčiu ir pelno mokesčiu 

Informacija dėl kasos aparatų Viešbučiams, restoranams, kavinėms ir kitoms viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms
(2015-04-22)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad 2015 m. gegužės 1 d. viešbučių, restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių naudojamų kasos aparatų programinei įrangai įsigalioja reikalavimai užtikrinti išankstinių sąskaitų turinio spausdinimą kontrolinėje juostoje, nedidinant pardavimo sumos.
Pateikti atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus 

Mokesčių mokėtojai privalo teikti informaciją apie užsienio valstybėse atidarytas ar uždarytas sąskaitas
(2015-04-10)
Nuolatiniai Lietuvos gyventojai pranešimą FR0526 apie atidarytas ir uždarytas bet kokios rūšies sąskaitas užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose privalo pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija)
Šiame paaiškinime taip pat išvardinta, kas privalo deklaruoti pajamas

Iki balandžio 1 d. juridiniams asmenims būtina deklaruoti paskolas
(2015-03-31)
Kasmet iki balandžio 1 d. juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie per kalendorinius metus fiziniams asmenims suteiktas bei fizinių asmenų grąžintas paskolas ar jų dalis, taip pat apie gautas iš fizinių asmenų ir fiziniams asmenims grąžintas paskolas ar jų dalis, kurių kiekvienos suma yra lygi arba didesnė kaip 600 eurų (iki 2015-01-01 buvo 2000 litų)

Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
(2015-03-09 Nr. (32-42-31-1)-RM-4003)
Kokiais atvejais susidaro gyventojų pajamų mokesčio permoka ir kaip ją susigrąžinti

Dėl 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos
(2015-02-26 Nr. (18.18-31-1)-RM-3380)

Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
(2015-02-26 Nr. (18.2-31-2) RM-3378)

Informacija apie gyventojų pajamų ir turto deklaravimą 2015 metais
(2015-02-19 Nr. (32-42-31-1)-RM-2694)
Kas privalo deklaruoti turtą
Kokį turtą reikia deklaruoti
Kas privalo deklaruoti pajamas

Dėl 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų
(2015-02-19 Nr. (18.18-31-1)-RM-2758)

Dėl žaliavinės medienos sąvokos
(2015-02-19 Nr. (32.42-31-1) RM-2700)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino „Žaliavinės medienos“ sąvoką, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turi mokėti privalomuosius 5 proc. atskaitymus į valstybės biudžetą iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomuose miškuose, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką

Dėl telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo neapmokestinamiesiems asmenims nuo 2015 m. sausio 1 dienos
(2015-01-16 Nr. (18.2-31-2) RM-816)
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Tarybos direktyvos 2008/8/EB nuostatos, susijusios su telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo vieta. Pagal naująsias nuostatas telekomunikacijų, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamos paslaugos, kurias ES įsikūrę apmokestinamieji asmenys teikia ES neapmokestinamiesiems asmenims, laikomos suteiktomis pirkėjo, neapmokestinamojo asmens, valstybėje:
Kokios paslaugos laikomos elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis.
Paprasčiausias būdas sumokėti pridėtinės vertės mokestį kitose ES valstybėse yra pasinaudoti „vieno langelio” sistema MOSS (angl. Mini One Stop Shop).
Išsamus paaiškinimas apie sistemą MOSS

Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų pripažinimo momento
(2015-01-13 Nr. (18.16-31-1) RM-602)

Dėl 2015 metais taikomų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių
(2015-01-07)

Su mokesčiais susiję dydžiai litais, kurie nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiami į eurus
(2014-12-18)
Pateiktos su mokesčiais susijusių dydžių litais, kurie nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiami į eurus, lentelės

Dėl nuolatiniams Lietuvos gyventojams iš užsienio valstybių pervestų ar kitokiu būdu perduotų pinigų sumų apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu
(2014-12-05 Nr. (32.42-31-1)-RM-20267)
Kokiais atvejais nuolatiniams Lietuvos gyventojams iš užsienio valstybių pervestos ar kitokiu būdu perduotos pinigų sumos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (pavyzdžiui, kai užsienyje dirbantys vaikai perveda pinigų sumas savo tėvams, ar užsienyje dirbantys tėvai pinigais paremia savo pilnamečius vaikus)

Dėl už supirktus netinkamus naudoti daiktus gyventojams išmokėtų išmokų priskyrimo klasėms pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą
(2014-12-03 Nr. (32.42-31- 1) RM-20141)
Kokiai klasei (A ar B) pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytą pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos gyventojams išmokėtos išmokos už supirktas netinkamas naudoti transporto priemones, akumuliatorius, katalizatorius, namų apyvokos prietaisus, elektros ir elektronikos įrangą

Dėl prekių pardavimo juridiniams asmenims
(2014-12-02 Nr. (32.42-31-1)-RM-19981)
Kaip apmokestinamos prekybos verslo liudijimus įsigijusių gyventojų pajamos, gautos iš juridinių asmenų už jiems parduotas prekes

Dėl litų perskaičiavimo į eurus teikiant prašymus dėl registravimosi PVM mokėtojais ir ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema
(2014-10-28 Nr. (18.2-31-2)-RM-17471)
Kaip apskaičiuojamos registravimosi PVM mokėtojais ribos po euro įvedimo, kai pereinamuoju laikotarpiu, t.y. 2015 metais, į paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpiu gautą (gautiną) atlygį patenka ir atlygis, gautas (gautinas) už atitinkamus mėnesius iki euro įvedimo

Dėl litų perskaičiavimo į eurus teikiant prašymus dėl mokesčių grąžinimo
(2014-10-22 Nr. (18.2-31-2)-RM-17093)
Nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015-01-01) mokesčių mokėtojai, kurie siekia susigrąžinti mokesčio permoką (skirtumą), pildydami Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) formą FR0781 už laikotarpį iki euro įvedimo dienos, prašomas grąžinti (įskaityti) sumas turi nurodyti eurais

Dėl dienpinigių normų, įvedus eurą
(2014-10-22)


<< Atgal