VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

 

Dėl paramos teikimo fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius
(2022-07-22)

Dėl užsienio atlikėjų pajamų apmokestinimo ir susijusių mokestinių prievolių vykdymo
(2022-05-18 Nr. (18.10-31-1) R-2191)

Dėl 2021 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos
(2022-03-15 Nr.(18.18-31-1) R-1212)

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2021 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo
(2022-03-15 Nr.(18.18-31-1) R-1205)

Dėl teikiamos paramos Ukrainai pripažinimo, Lietuvoje įvedus nepaprastąją padėtį
(2022-03-03)

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2022 metais
(2022-02-23 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-879)

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį
(2022-02-18 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-823)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kokiais papildomais atvejais gyventojams atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti GPM

Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo
(2022-02-14 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-743)
Valstybinė mokesčių inspekcija primena gyventojams, kokiais atvejais ir kaip galima susigrąžinti pajamų mokesčio permoką

Informacinis pranešimas dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms
(2022-02-09 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-644)

Dėl 2021 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo
(2022-02-07 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-612)

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo
(2022-02-07 Nr. (18.18-31-1Mr) R-601)

2021 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai
(2022-02-01 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-507)
Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų 2021 m. gautos finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos

Dėl darbuotojų maitinimo ir pavežėjimo į darbą išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės
(2021-10-05 Nr. (18.10-31-1) R-4342)
Kol tęsis ekstremalioji situacija, įmonių išlaidos darbuotojų maitinimui ir pavežėjimui į darbą – leidžiami atskaitymai

Dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams
(2021-07-12 Nr. (18.18-31-1E) RM-32044)
Atnaujintas paaiškinimas dėl pajamų, gautų natūra, apmokestinimo ir deklaravimo bei pridėtinės vertės mokesčio prievolių, automobilius naudojant privatiems poreikiams

Dėl mažųjų bendrijų narių pajamų apmokestinimo
(2020-12-16)
Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į 2020-11-05 įstatymu Nr. XIII-3359 pakeistas Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengė informacinį pranešimą dėl mažųjų bendrijų narių apmokestinimo

Dėl verslo ir apskaitos standartų ir pelno mokesčio reglamentavimo skirtumų nustatymo
(2020-09-22 Nr. (18.9-31-1E) RM-51332)
Pateikta lentelė „Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal VAS ir Pelno mokesčio įstatymą skirtumai“

Dėl lengvatų taikymo, kai importuojamos prekės, skirtos kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais
(2020-04-28)
Valstybinė mokesčių inspekcija, papildydama 2020-03-25 paaiškinimą Nr. 32.42-31-1E) RM-9867, paaiškino lengvatų taikymą, kai be PVM importuotos prekės, skirtos nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims, perduodamos / parduodamos asmenims, nurodytiems Europos Komisijos sprendime (ES) 2020/491, ar tretiesiems asmenims

 


<< Atgal