DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS
(2003-07-01 Nr. IX-1672)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo
(2020-04-02 Nr. EV-90, TAR, 2020-04-03, kodas 2020-07018, įsigalioja 2020-04-04)
Darbdaviams nurodyta užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, būtų vadovaujamasi šiame įsakyme nurodytomis rekomendacijomis

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. A1-204/V-300, TAR, 2020-03-09, kodas 2020-05181, įsigalioja 2021-01-31)
»Gido paaiškinimas

Energetikos  ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-02 Nr. 1-42, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04637, įsigalioja 2020-05-01)
Patikslinti Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatyti minimalūs išsilavinimo, papildomų kompetencijų ir profesinės patirties  reikalavimai

\Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgyvendinimo
(2019-12-20 Nr. EV-372, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20770, įsigalioja 2019-12-21)
Patvirtintas Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2553, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19861, įsigalioja 2020-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-21 Nr. A1-707, TAR, 2019-11-21, kodas 2019-18560, įsigalioja 2019-11-22)
Pakeisti Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, nauja redakcija išdėstyti privalomi minimalūs reikalavimai, taikomi darbo įrenginiams, taip pat nauja redakcija išdėstytos atsargos priemonės, taikomos naudojant darbo įrenginius
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2019-11-06 Nr. EV-316, TAR, 2019-11-06, kodas 2019-17679, įsigalioja 2019-11-07)
Pakeistas Bendrinis DSS ir darbo teisės būklės klausimynas. Šio klausimyno skyrius „Bendroji informacija“ papildytas nauju 7.6 papunkčiu, kuriame prašoma nurodyti skaičių darbuotojų, kurie darbo ir šeimos įsipareigojimus derina naudodamiesi lanksčiomis darbo formomis (ne visas darbo laikas, nuotolinis darbas, lankstus darbo grafikas, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) valstybinei darbo inspekcijai“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. EV-296, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16527, įsigalioja 2019-10-18)
Pakeistas šiuo įsakymu patvirtinto klausimyno skyrius „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse“
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-17 Nr. EV-298, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16528, įsigalioja 2019-10-18)
Pakeistas šiuo įsakymu patvirtinto klausimyno skyrius „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse“
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2474, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16484, įsigalioja 2020-05-01)
Nauja Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo redakcija nuo 2020-05-01

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2475, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16485, įsigalioja 2020-05-01)
Pakeitimai susiję su nauja Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo redakcija nuo 2020-05-01

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl atitikties darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams deklaracijų (Teminių ataskaitų) pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(2019-10-08 Nr. EV-288, TAR, 2019-10-08, kodas 2019-15981, įsigalioja 2019-10-09)
Medienos apdirbimo įmonėms nustatyta prievolė pateikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie atliekamų darbų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams
Informaciją iki 2019-12-01 elektroniniu būdu turi pateikti medienos apdirbimo įmonės, vykdančios Įsakymo 3 punkte nurodytas veiklas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-02 Nr. EV-234, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12767, įsigalioja 2019-08-03)
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-24 Nr. EV-221, TAR, 2019-07-24, kodas 2019-12151, įsigalioja 2019-07-25)
Tikslinama su žinių tikrinimo rezultatais Valstybinėje darbo inspekcijoje nesutinkančio asmens apeliacijos nagrinėjimo tvarka

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-04 Nr. A1-382/V-784, TAR, 2019-07-08, kodas 2019-11241, įsigalioja 2019-07-09)
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. EV-173 „Dėl greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas“ pakeitimo
(2019-06-03 Nr. EV-176, TAR, 2019-06-03, kodas 2019-08896, įsigalioja 2019-06-04)
Papildytas sveikatos priežiūros įstaigų, kurios privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo sąlygų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams, sąrašas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas
(2019-05-29 Nr. EV-173, TAR, 2019-05-29, kodas 2019-08473, įsigalioja 2019-05-30)
Nustatyta prievolė greitosios medicinos pagalbos įstaigoms ir įmonėms pateikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas.
Informaciją apie greitosios medicinos pagalbos darbuotojų darbo sąlygų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams Valstybinei darbo inspekcijai reikia pateikti elektroniniu būdu iki 2019-06-14

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą
(2019-05-07 Nr. EV-144, TAR, 2019-05-08, kodas 2019-07428, įsigalioja 2019-05-09)
Nustatyta prievolė pateikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie silicio dioksido dulkių keliamo pavojaus susirgti vėžiu įvertinimą
Informaciją iki 2019-09-01 elektroniniu būdu turi pateikti įmonės, kuriose dirba nuo 3 iki 19 darbuotojų ir kurių veikla patenka į įsakyme nurodytų veiklų sąrašą (36 veiklos)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-07 Nr. A1-254, TAR, 2019-05-07, kodas 2019-07367, įsigalioja 2019-05-08)
Nauja Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo redakcija nuo 2019-05-08

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimams
(2019-04-23 Nr. EV-119, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06590, įsigalioja 2019-04-24)
Nustatyta prievolė pateikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie pacientų kėlimo ir vartymo rankomis atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros ir globos paslaugas teikiančios įstaigos informaciją Valstybinei darbo inspekcijai turi pateikti elektroniniu būdu iki 2019-05-31
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbų sustabdymo ir draudimo naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemones tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-04-23 Nr. EV-116, TAR, 2019-04-23, kodas 2019-06585, įsigalioja 2019-04-24)
Darbai sustabdomi bei uždraudžiamos naudoti darbo ir asmeninės apsaugos priemonės siekiant apsaugoti darbuotoją ar darbuotojus nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai tais atvejais, kai negalima darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir pavojaus pašalinti nedelsiant

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-19 Nr. EV-115, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06530, įsigalioja 2019-04-20)
Pakeitimas aktualus VDI ir jos teritoriniams skyriams

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-04-11 Nr. EV-108, TAR, 2019-04-11, kodas 2019-05942, įsigalioja 2019-05-01)
»Gido paaiškinimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo
(2019-04-01 Nr. A1-186, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05257, įsigalioja 2019-04-03)
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų patvirtinimo
(2019-03-25 Nr. EV-84, TAR, 2019-03-26, kodas 2019-04590, įsigalioja 2019-03-27)
Patvirtintos naujos redakcijos Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programos

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. EV-83, TAR, 2019-03-25, kodas 2019-04572, įsigalioja 2019-03-26)
Nauja Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo redakcija nuo 2019-03-26

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-20 Nr. A1-158, TAR, 2019-03-20, kodas 2019-04320, įsigalioja 2019-03-21)
Nauja Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų redakcija nuo 2019-03-21
»Gido paaiškinimas

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-416 „Dėl įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-19 Nr. EV-40, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02716, įsigalioja 2019-02-21)
»Gido paaiškinimas


<< Atgal