AKCIZAI

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. VA-76 „Dėl registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. VA-90, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24803, įsigalioja 2023-02-13)
Nauja Registravimo akcizais apmokestinamų prekių siuntėjais taisyklių redakcija nuo 2023-02-13

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. VA-77 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir (ar) alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis apskaitos žurnalo pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-09-01 Nr. VA-65, TAR 2022-09-01, kodas 2022-18161, įsigalioja 2022-09-02)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-05-11 Nr. 490, TAR 2022-05-12, kodas 2022-10089, įsigalioja 2023-02-13)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-05 Nr. VA-46, TAR 2022-05-05, kodas 2022-09569, įsigalioja 2022-05-06)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. VA-88 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-04 Nr. VA-43, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09393, įsigalioja 2023-02-13)
Nauja Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taisyklių redakcija nuo 2023-02-13
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. VA-97/1B-553 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) Muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-19 Nr. VA-37/1B-290, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08035, įsigalioja 2023-02-13)
»VMI paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-03-25 Nr. 1K-109, TAR 2022-03-30, kodas 2022-06277, įsigalioja 2022-03-31)
Nauja Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo redakcija nuo 2022-03-31

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Akcizų lengvatos taikymo nepriklausomiems smulkiesiems alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojams taisyklių patvirtinimo
(2022-02-10 Nr. VA-17, TAR 2022-02-10, kodas 2022-02413, įsigalioja 2022-02-11)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-06 Nr. VA-5, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00193, įsigalioja 2022-01-07)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo VA-56 „Dėl Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-01-06 Nr. VA-6, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00194, įsigalioja 2022-01-07)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 1158, TAR 2021-12-31, kodas 2021-27867, įsigalioja 2022-01-01)
Patvirtintas Akcizų lengvatos taikymo mažųjų alaus daryklų alui tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1, 29-1 straipsniais įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-777, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27358, įsigalioja 2023-02-13
»VMI paaiškinimas dėl pakeitimų nuo 2022-01-01
»VMI paaiškinimas
»VMI paaiškinimas dėl pakeitimų nuo 2023-01-01

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. VA-91, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26698, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeista:
– Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo pavyzdinė forma;
– Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo užpildymo taisyklės;
– Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorius;
– Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 35 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-07 Nr. XIV-724, TAR, 2021-12-15, kodas 2021-25842, įsigalioja 2022-07-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Specialiųjų ženklų – banderolių, apdorotam tabakui, kaitinamojo tabako produktams, etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams ženklinti, kainų patvirtinimo
(2021-12-02 Nr. VA-82, TAR, 2021-12-02, kodas 2021-24953, įsigalioja 2022-01-03)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl Akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo, jo duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-11 Nr. VA-78, TAR, 2021-11-11, kodas 2021-23407, įsigalioja 2021-11-12)
Nauja Akcizų apskaičiavimo dokumento išrašymo, jo duomenų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai ir unikalaus akcizų apskaičiavimo dokumento numerio suteikimo taisyklių redakcija nuo 2021-11-12
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. VA-63/1B-661 „Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje arba tiesioginio pristatymo vietoje patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-13 Nr. VA-67/1B-708, TAR, 2021-10-13, kodas 2021-21442, įsigalioja 2021-11-01)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-09 Nr. VA-49, TAR, 2021-08-09, kodas 2021-17238, įsigalioja 2021-08-10)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-446, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15450, įsigalioja 2022-01-01)
Didinami akcizų tarifai alui, vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, tarpiniams produktams, etilo alkoholiui, cigaretėms, cigarams bei cigarilėms, rūkomajam tabakui, kaitinamojo tabako produktams, elektroninių cigarečių skysčiui ir neapdorotam tabakui
»VMI paaiškinimas dėl pakeitimų nuo 2022-01-01
»VMI paaiškinimas dėl pakeitimų nuo 2023-01-01

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 193 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolių užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-12 Nr. VA-12, TAR, 2021-02-12, kodas 2021-02731, įsigalioja 2021-02-13)
Nauja Specialių ženklų – banderolių, užsakymo, išdavimo, grąžinimo ir jų panaudojimo ataskaitų teikimo taisyklių redakcija nuo 2021-02-13
»VMI paaiškinimas


<< Atgal