AKCIZAI

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-99 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. VA-20, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03406, įsigalioja 2024-02-24)
Pakeistos Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 9, 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-02-15 Nr. XIV-2473, TAR 2024-02-20, kodas 2024-03206, įsigalioja 2024-02-21)
Įstatymo pataisomis siekiama užtikrinti galimybes pasinaudoti Vyriausybės nustatomomis gazolių kvotomis visiems ūkininkams, tiek naudojantiems žemės ūkio techniką, tiek naudojantiems kitas transporto priemones žemės ūkio veikloje ir žemės ūkio produktų gamyboje, taip pat sumažinti naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams taikomą akcizo dydį
»VMI paaiškinimas1
»VMI paaiškinimas2

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo
(2024-01-25 Nr. VA-11, TAR 2024-01-25, kodas 2024-01259, įsigalioja 2024-01-26)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-19 Nr. VA-5, TAR 2024-01-19, kodas 2024-00878, įsigalioja 2024-01-20)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-12-27 Nr. VA-99, TAR 2023-12-27, kodas 2023-25518, įsigalioja 2024-01-01)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. VA-90, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23488, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Akcizų grąžinimo taisyklių redakcija nuo 2024-01-01
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Akcizų lengvatų taikymo etilo alkoholiui ir (arba) alkoholiniams gėrimams, skirtiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4–7 ir 9 punktuose nurodytiems tikslams, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-11 Nr. VA-75/1BE-719, TAR 2023-10-11, kodas 2023-20066, įsigalioja 2023-10-12)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. 754, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19089, įsigalioja 2023-09-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Importuojamų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, kad neatsirastų prievolės mokėti importo akcizus, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-11 Nr. VA-64/1BE-636, TAR 2023-09-11, kodas 2023-17957, įsigalioja 2023-09-12)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-446, TAR, 2021-07-07, kodas 2021-15450, įsigalioja 2022-01-01)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 658, TAR 2023-08-22, kodas 2023-16478, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nustatytų lengvatų taikymo taisyklių redakcija nuo 2024-01-01.
Patvirtintos Akcizų lengvatos etilo alkoholiui, naudojamam medicinos priemonių gamybos procesams, jeigu galutiniame produkte nėra etilo alkoholio, taikymo taisyklės

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-05-09 Nr. XIV-1933, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09520, įsigalioja 2024-01-01)
»Aplinkos ministerijos paaiškinimas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-02 Nr. VA-15, TAR 2023-03-02, kodas 2023-03877, įsigalioja 2023-03-03)
Pakeistos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“ pakeitimo
(2023-02-28 Nr. VA-14, TAR 2023-02-28, kodas 2023-03618, įsigalioja 2023-03-01)
»VMI paaiškinimas

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1-207 „Dėl Kuro natūralios netekties normų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-21 Nr. 1-43, TAR 2023-02-21, kodas 2023-03065, įsigalioja 2023-02-22)
Patikslintos Kuro pripylimo ir (ar) išpylimo, laikymo ir gabenimo natūralios netekties normos

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų ir siuntėjų įregistravimo ir išregistravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-02-10 Nr. VA-8, TAR 2023-02-10, kodas 2023-02551, įsigalioja 2023-02-13)
»VMI paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-02-08 Nr. 1K-47, TAR 2023-02-08, kodas 2023-02391, įsigalioja 2023-02-13)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-05 Nr. VA-3, TAR 2023-01-05, kodas 2023-00276, įsigalioja 2023-01-06)
Pakeistos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-01-02 Nr. VA-1, TAR 2023-01-02, kodas 2023-00061, įsigalioja 2023-01-03)
Nauja Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ redakcija nuo 2023-01-03
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl Apdoroto tabako, etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir kaitinamojo tabako produktų inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-29 Nr. VA-100, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27230, įsigalioja 2023-01-01)
Pakeistos Apdoroto tabako, etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų ir kaitinamojo tabako produktų inventorizavimo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1257, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25610, įsigalioja 2023-10-01)
Patvirtintas Skystojo kuro (mazuto), kuriam taikomos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 38 straipsnio 1 dalies nuostatos, požymių aprašas.
Patvirtintas Alaus natūralios netekties normų aprašas.
Patvirtintos Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. VA-76 „Dėl registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais“ pakeitimo
(2022-12-06 Nr. VA-90, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24803, įsigalioja 2023-02-13)
Nauja Registravimo akcizais apmokestinamų prekių siuntėjais taisyklių redakcija nuo 2023-02-13


<< Atgal