PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2002-03-05 Nr. IX-751)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 78-1, 115-1 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 ir 26-1 straipsniais įstatymas

(2018-12-04 Nr. XIII-1681, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20183, įsigalioja 2019-01-01)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2019 m. Intrastato ribų nustatymo
(2018-11-23 Nr. DĮ-249, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18962, įsigalioja 2018-11-24)
Nustatytos 2019 m. Intrastato ribos
»Komentaras

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. VA-56 „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų tikrinimo“ pakeitimo
(2018-09-05 Nr. VA-68, TAR, 2018-09-05, kodas 2018-14018, įsigalioja 2018-09-06)
Nauja Europos Sąjungos valstybių narių pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų identifikacinių duomenų tikrinimo taisyklių redakcija nuo 2018-09-06

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1332, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10975, įsigalioja 2019-01-01)
Įstatymo pakeitimas susijęs su baudų skyrimo taisyklėmis nuo 2019-01-01
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“ pakeitimo
(2018-05-30 Nr. 516, TAR, 2018-06-01, kodas 2018-09062, įsigalioja 2018-06-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-08 Nr. 1B-106, TAR 2018-02-13, kodas 2018-02228, įsigalioja 2018-02-14)
Aktualu asmenims, teikiantiems Intrastato ataskaitas

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-251/1B-779 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų išvežimas (UPS-01) ir įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-31 Nr. DĮ-32/1B-85, TAR, 2018-02-01, kodas 2018-01607, įsigalioja 2018-02-02)
»Komentaras

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-12-28 Nr. VA-134, TAR, 2017-12-28, kodas 2017-21485, įsigalioja 2018-01-01)
»VMI paaiškinimas


<< Atgal