PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 169 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
2022-12-06 Nr. 1K-401, TAR 2023-01-30, kodas 2023-01562, įsigalioja 2023-01-31)
Nauja Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams taisyklių redakcija nuo 2023-01-31

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį FR0428 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-10 Nr. VA-4, TAR 2023-01-10, kodas 2023-00473, įsigalioja 2023-01-11)
Nauja Paramos gavėjų Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklių redakcija nuo 2023-01-11
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1661, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26365, įsigalioja 2023-05-01)
Didinamos baudos už PVM mokėjimo tvarkos nesilaikymą
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1629, TAR 2022-12-21, kodas 2022-26093, įsigalioja 2023-01-01)
Patikslintos PVM įstatymo nuostatos dėl prievolės registruotis PVM mokėtoju kai tas pats asmuo kontroliuoja keletą juridinių asmenų, suteikiant asmenims galimybę įrodyti, kad verslas nėra dirbtinai suskaidytas ir dėl to jiems netaikoma nuostata dėl bendro to paties asmens ir jo kontroliuojamų juridinių asmenų gauto (gautino) atlygio skaičiavimo
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1551, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24640, įsigalioja 2023-01-01)
Nustatytos papildomos PVM lengvatos
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 62 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1484, TAR 2022-11-16, kodas 2022-23023, įsigalioja 2023-01-01)
Leista PVM atskaita perkant elektromobilius, kurių vertė neviršija 50000 eurų (įskaitant PVM)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 m. Intrastato ribų nustatymo
(2022-10-27 Nr. DĮ-242, TAR 2022-10-27, kodas 2022-21737, įsigalioja 2022-10-28)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-07 Nr. VA-77, TAR 2022-10-07, kodas 2022-20582, įsigalioja 2023-01-01)
Nauja Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos, jos priedo FR0516A formos ir šių formų užpildymo taisyklių redakcija
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-10-04 Nr. VA-75, TAR 2022-10-04, kodas 2022-20199, įsigalioja 2022-10-05)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125-3, 125-4 straipsniais ir 125-3, 125-4 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2022-09-27 Nr. XIV-1427, TAR 2022-09-29, kodas 2022-19804, įsigalioja 2022-09-30)
Nuspręsta laikinai iš valstybės biudžeto kompensuoti 9 proc. PVM už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti ir šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „Dėl su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu susijusių formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2022-09-28 Nr. VA-72, TAR 2022-09-28, kodas 2022-19599, įsigalioja 2022-10-01)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 438 „Dėl Importuojamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu“ pakeitimo
(2022-09-07 Nr. 907, TAR 2022-09-09, kodas 2022-18601, įsigalioja 2022-09-10)
Patikslintos neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu sąlygos, kai asmuo nuolatinę gyvenamąją vietą keičia dėl išskirtinių politinių aplinkybių (kai asmeniui suteiktas pabėgėlio statusas, laikinoji ar papildoma apsauga)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 677, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14014, įsigalioja 2022-06-30)
Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas mobiliųjų telefonų, planšečių ir nešiojamųjų kompiuterių tiekimui pratęstas iki 2026-12-31
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ pakeitimo
(2022-06-29 Nr. 679, TAR 2022-06-29, kodas 2022-14022, įsigalioja 2022-06-30)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 662, TAR 2022-06-27, kodas 2022-13566, įsigalioja 2022-07-01)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos“ pakeitimo
(2022-06-13 Nr. VA-55, TAR 2022-06-13, kodas 2022-12681, įsigalioja 2022-06-14)
Nauja Specialaus apmokestinimo momento taikymo tvarkos aprašo redakcija nuo 2022-06-14.
Šis aprašas nustato, kaip žemės ūkio produkciją tiekiantis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas turi informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie pasirinkimą taikyti specialų apmokestinimo momentą
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-01 Nr. 581, TAR 2022-06-02, kodas 2022-12043, įsigalioja 2022-06-03)
Patikslintos nuostatos, susijusios su importuojamų prekių, skirtų nukentėjusiems nuo nelaimių asmenims, apmokestinimu pridėtinės vertės mokesčiu

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2022-05-11 Nr. VA-47, TAR 2022-05-11, kodas 2022-09936, įsigalioja 2022-07-01)
Patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 50-1 straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1056, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09433, įsigalioja 2022-05-05)
Įstatymo pataisomis nustatytas 0 proc. PVM tarifas paramos organizacijų perkamoms prekėms ir susijusioms paslaugoms, skiriamoms Ukrainos karo ir nelaimių aukoms
»Finansų ministerijos paaiškinimas
»VMI paaiškinimas1
»VMI paaiškinimas2

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklių“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. VA-34, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07585, įsigalioja 2022-05-01)
Nauja Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų ir Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registravimą patvirtinančio sertifikato išdavimo taisyklių redakcija nuo 2022-05-01
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Pasirinkimo skaičiuoti Pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-11 Nr. VA-31, TAR 2022-04-11, kodas 2022-07459, įsigalioja 2022-04-12)
Pakeistos Pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį, taikant investicinio aukso apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu schemą, deklaravimo taisyklės ir Pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-04-06 Nr. VA-30, TAR 2022-04-06, kodas 2022-07176, įsigalioja 2022-04-07)
Nauja Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos ir jos pildymo ir pateikimo taisyklių redakcija nuo 2022-04-07
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 125-2 straipsniu ir 125-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-942, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05121, įsigalioja 2022-03-23)
Centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui, tiekiamam į gyvenamąsias patalpas, nuo 2022-01-01 iki 2022-04-30 nustatytas nulinis PVM tarifas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-23 Nr. VA-19, TAR 2022-02-23, kodas 2022-03393, įsigalioja 2022-02-24)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo
(2022-02-07 Nr. VA-14, TAR 2022-02-07, kodas 2022-02138, įsigalioja 2022-02-08)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2022-01-25 Nr. VA-11, TAR 2022-01-25, kodas 2022-01126, įsigalioja 2022-01-26)
Nauja Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių redakcija nuo 2022-01-26
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 36, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-820, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27708, įsigalioja 2022-01-01)
Šiuo įstatymo pakeitimu nustatytos PVM lengvatos EK arba ES institucijų įsteigtų įstaigų ir agentūrų įsigyjamoms ar įvežamoms prekėms ir paslaugoms, kurios skirtos šiems subjektams vykdyti ES teisės aktais pavestoms užduotims, susijusioms su COVID-19 ligos valdymu, ir kurios vėliau nebus tiekiamos ar teikiamos už atlygį
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 4-1, 15, 40, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-778, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27359, įsigalioja 2022-07-01)
Įstatymo pakeitimu nustatyta, kad apskaičiuojant reimportuojamų prekių apmokestinamąją vertę turi būti atimama paslaugų, kurios pagal PVM įstatymo 13 straipsnio arba kitos valstybės narės apmokestinimą PVM reglamentuojančių teisės aktų nuostatas laikomos suteiktomis Lietuvos Respublikos ar ES teritorijoje, apmokestinamoji vertė

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimo
(2021-12-23 Nr. VA-92, TAR 2021-12-23, kodas 2021-26701, įsigalioja 2022-06-30)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-11-12 Nr. VA-79, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23477, įsigalioja 2022-01-01)
Nauja Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių redakcija nuo 2022-01-01
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. VA-32 „Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2021-11-04 Nr. VA-75, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22966, įsigalioja 2021-11-05)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklių ir Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo ir tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2021-10-04 Nr. VA-64, TAR, 2021-10-04, kodas 2021-20732, įsigalioja 2021-10-05)
Aktualu asmenims, vykdantiems ES nuotolinę prekybą.
Patvirtintos Apmokestinamųjų asmenų registravimo OSS sistemos specialių schemų naudotojais, pridėtinės vertės mokesčio, VOES, IOSS kodų ir tarpininko numerio sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklės.
Patvirtintos Apmokestinamųjų asmenų, registruotų OSS sistemos specialių schemų naudotojais ir tarpininkais, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo, pateikimo, tikslinimo bei pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 558 „Dėl Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-04 Nr. 607, TAR, 2021-08-04, kodas 2021-17048, įsigalioja 2021-08-05)
Patikslinta prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo PVM tvarka, numatant prekių, įvežamų neatlygintinai pagalbai teikti įvykus ekstremaliajai situacijai, atleidimą nuo importo PVM, kol nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2021-07-30 Nr. DĮ-186/1B-527, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16826, įsigalioja 2022-01-01)
Nauja Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos Išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos Įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų redakcija nuo 2022-01-01

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-22 Nr. XIV-429, TAR, 2021-06-30, kodas 2021-14645, įsigalioja 2021-07-01)
Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas laikinai, nuo 2021-07-01 iki 2022-12-31 nustatytas šioms prekėms ir paslaugoms:
– restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais;
– visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui, kai netaikomos Įstatymo 23 straipsnio nuostatos;
– atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Apskaitos registrų, susijusių su Europos Sąjungoje vykdomu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) neapmokestinamajam asmeniui, naudojant elektroninę sąsają, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo
(2021-06-29 Nr. VA-40, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14494, įsigalioja 2021-07-01)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl Atvejų, kai už importuojamas prekes sumokėti pridėtinės vertės mokestis ir (arba) akcizai grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-21 Nr. 493, TAR, 2021-06-22, kodas 2021-14093, įsigalioja 2021-07-01)
Nustatyta, kad PVM grąžinamas arba atsisakoma jį išieškoti, kai išleistos į laisvą apyvartą prekės, kurias savo vardu muitinei deklaravo ir už kurias PVM turi sumokėti asmenys, turintys teisę taikyti Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatytą specialią importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūrą, nebuvo įteiktos gavėjui, kuriam jos buvo skirtos, ir išgabenamos iš Europos Sąjungos teritorijos arba muitų teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinamos

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-065 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio, sumokėto už telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu suteiktas paslaugas, paskirstymo valstybėms narėms taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-06-10 Nr. 1K-216, TAR, 2021-06-10, kodas 2021-13307, įsigalioja 2021-07-01)
Apmokestinamojo asmens, Lietuvos Respublikoje pasirinkusio taikyti Europos Sąjungoje neįsikūrusių asmenų schemą, sumokėtas PVM laikantis Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatų paskirstomas atitinkamoms valstybėms narėms. Detalią šio PVM paskirstymo tvarką nustato finansų ministras.
Finansų ministro įsakymu patvirtinta nauja Pridėtinės vertės mokesčio paskirstymo valstybėms narėms taisyklių redakcija nuo 2021-07-01

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-12-22 Nr. XIV-113, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28971, įsigalioja 2021-01-01)
Lengvatinis 5 proc. PVM tarifas nustatytas ne tik spausdintiems, bet ir elektroniniams laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams.
Nustatyta, kad 0 procentų PVM tarifas taikomas:
– iki 2022 m. gruodžio 31 d. tiekiamoms vakcinoms nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos);
– iki 2022 m. gruodžio 31 d. tiekiamoms in vitro diagnostikos medicinos priemonėms, skirtoms COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikai
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 9-2, 12, 13, 40, 57, 64, 71, 71-1, 75, 78, 78-1, 79, 84, 85, 90, 116, 117, 120 straipsnių, XII skyriaus penktojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-3, 9-3, 13-2, 14-1, 34-1, 53-1 straipsniais ir XII skyriaus šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju skirsniais įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3346, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23933, įsigalioja 2021-07-01)
Šiuo PVM įstatymo pakeitimu įgyvendinamos dviejų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos:
– 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos (ES) 2017/2455, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB ir Direktyvos 2009/132/EB nuostatos, susijusios su tam tikromis pridėtinės vertės mokesčio prievolėmis, taikomomis paslaugų teikimui ir nuotolinei prekybai prekėmis, 2 ir 3 straipsniai (t. y. nuostatos, kurias ES valstybės narės turi taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d.);
– 2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyvos (ES) 2019/1995, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis


<< Atgal