KOMANDIRUOTĖS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2019-01-30 Nr. 105, TAR, 2019-02-06, kodas 2019-01813, įsigalioja 2019-02-07)
Pakeistos Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės.
Pakeitimas yra techninio pobūdžio. Taisyklių 2.3 punkte, kuris yra aktualus kariams ar darbuotojams krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens įsakymu siunčiamiems atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete, dalyvauti tarptautinėse karinėse pratybose ar kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, panaikinta nuoroda į Vyriausybės 2004-03-17 nutarimą Nr. 287 „Dėl Tarnybos tarptautinių operacijų kariniuose vienetuose, tarptautinėse operacijose ir rengimosi joms sąlygų aprašo patvirtinimo“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2018-11-21 Nr. 1143, TAR, 2018-11-23, kodas 2018-18956, įsigalioja 2018-11-24)
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2018-04-18 Nr. 383, TAR, 2018-04-26, kodas 2018-06626, įsigalioja 2018-07-01)
Pakeistas Vyriausybės nutarimas „Dėl Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“
Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas
Pakeistas nurodytu nutarimu patvirtintas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas
Pakeistos nurodytu nutarimu patvirtintos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-04-18 Nr. 384, TAR, 2018-04-26, kodas 2018-06627, įsigalioja 2018-04-27)
Nuo 2018-07-01 dienpinigių dydis komandiruotėms Lietuvos Respublikoje didinamas iki 15 Eur
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-24 Nr. 77, TAR, 2018-01-29, kodas 2018-01276, įsigalioja 2018-01-30)
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-06-28 Nr. 523, TAR, 2017-06-29, kodas 2017-11083, įsigalioja 2017-07-01)
Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo
Vyriausybės nutarimu patvirtinta:
– Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas;
– Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas;
– Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės;
– Taisyklių priedas: Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas
»Komentaras


<< Atgal