LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

Naujausi LR administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2622, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08912, įsigalioja 2024-05-16)
351 straipsnis. Naujo statinio savavališka statyba
352 straipsnis. Statinio savavališkas rekonstravimas
353 straipsnis. Statinio savavališkas kapitalinis remontas
354 straipsnis. Statinio savavališkas paprastasis remontas
355 straipsnis. Statinio savavališkas griovimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 196 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 196-1 straipsniu įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2576, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08217, įsigalioja 2025-05-01)
196-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų, nustatančių reikalavimą atlikti privalomąjį turto arba verslo vertinimą, pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 218 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2551, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07555, įsigalioja 2024-08-01)
218 straipsnis. Su grynųjų pinigų deklaravimu kertant Europos Sąjungos vidaus sienas susijusių reikalavimų nesilaikymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 207-2 straipsniu įstatymas
(2024-03-28 Nr. XIV-2518, TAR 2024-04-03, kodas 2024-06307, įsigalioja 2025-05-01)
207-2 straipsnis. Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2501, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05460, įsigalioja 2024-03-28)
67 straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos reikalavimų ir informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) skleidimo reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2502, TAR 2024-03-27, kodas 2024-05466, įsigalioja 2024-03-28)
349 straipsnis. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2485, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04800, įsigalioja 2024-05-01)
290 straipsnis. Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 77, 170 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 170-1 straipsniu įstatymas
(2023-12-23 Nr. XIV-2463, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25957, įsigalioja 2023-12-30)
170-1 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimas ar kitoks realizavimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 557-1 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2394, TAR 2023-12-29, kodas 2023-25910, įsigalioja 2024-02-01)
557-1 straipsnis. Žvalgybos institucijos valdomos ir naudojamos teritorijos, įskaitant joje esančius statinius, ar karinės teritorijos filmavimas, fotografavimas ar vizualizavimas kitu būdu arba gautos vaizdinės informacijos perdavimas kitiems asmenims neturint tam teisės

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 186 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2329, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25316, įsigalioja 2024-03-01)
186 straipsnis. Biudžeto asignavimų paskirstymo ir (ar) panaudojimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 305 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-14 Nr. XIV-2356, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25327, įsigalioja 2024-07-01)
305 straipsnis. Saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 385, 386, 387, 393, 394, 395, 396, 443 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2400, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25338, įsigalioja 2024-01-01)
Skrydžių sauga, orlaiviai, oro erdvės naudojimas, skrydžių taisyklės
393 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-05 Nr. XIV-2306, TAR 2023-12-14, kodas 2023-24173, įsigalioja 2023-12-15)
608 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo surašymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-09 Nr. XIV-2221, TAR 2023-11-21, kodas 2023-22367, įsigalioja 2024-01-01)
Griežtinama atsakomybė už neteisėtą atliekų išmetimą į aplinką.
Atsakomybė už daugiau kaip 15 kubinių metrų nepavojingųjų atliekų ir daugiau kaip 7 kubinių metrų pavojingųjų atliekų išmetimą į aplinką perkelta į Baudžiamąjį kodeksą
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2206, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21646, įsigalioja 2024-01-01)
464 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 333-1 straipsniu įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2133, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14325, įsigalioja 2024-01-01)
333-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nustatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas siekiant įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 507-1 straipsniu įstatymas
(2023-07-04 Nr. XIV-2151, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14337, įsigalioja 2023-07-12)
507-1 straipsnis. Viešąsias paslaugas teikiančio asmens garbės ir orumo pažeminimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2077, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12587, įsigalioja 2023-06-24)
488 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 611 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-15 Nr. XIV-2076, TAR 2023-06-23, kodas 2023-12586, įsigalioja 2023-06-24)
611 straipsnis. Administracinio nusižengimo protokolo, administracinio nurodymo ir nutarimo surašymas tais atvejais, kai nusižengimas užfiksuotas ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 428 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-08 Nr. XIV-2051, TAR 2023-06-22, kodas 2023-12414, įsigalioja 2023-09-01)
428 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2021, TAR 2023-06-14, kodas 2023-11835, įsigalioja 2023-06-22)
Pakeitimas susijęs su reikalavimu didelėms tarptautinėms įmonėms ar įmonių grupių įmonėms parengti, pateikti ir viešai paskelbti pelno mokesčio informacijos ataskaitą (šis reikalavimas įtvirtintas 2023-06-01 įstatymu Nr. XIV-2020)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2026, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11218, įsigalioja 2023-07-01)
122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1947, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09688, įsigalioja 2023-06-01)
422-1 straipsnis. Neteisėtas alkoholio produktų vartojimas ir gabenimas transporto priemonėse
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-4 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1949, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09690, įsigalioja 2023-05-24)
188-4 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjams nustatytų reikalavimų nesilaikymas
212 straipsnis. Prekių ir grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimas
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 147-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1953, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09697, įsigalioja 2024-01-01)
147-1 straipsnis. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotų elektroninės atpažinties priemonių išdavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 113-1, 187-1, 474-1 straipsniais įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1926, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08476, įsigalioja 2023-06-01)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 515 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1867, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06474, įsigalioja 2023-04-15)
515 straipsnis. Tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1773, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27651, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1753, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27305, įsigalioja 2023-01-01)
346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 526, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 526-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1641, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26582, įsigalioja 2023-01-01)
526 straipsnis. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo arba kitų krizių valdymą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-3, 217-2 straipsniais įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1660, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26364, įsigalioja 2023-05-01)
Nustatyta administracinė atsakomybė už platformų operatoriams Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Taip pat atlikti ir kiti pakeitimai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 572, 624, 627, 630, 632, 647, 661 ir 662 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1572, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25123, įsigalioja 2023-01-01)
Kodeksas papildytas nuostatomis, numatančiomis galimybę bylų nagrinėjimą ir proceso dalyvių, liudytojo, eksperto, specialisto, vertėjo ir kitų procese dalyvaujančių asmenų dalyvavimą teismo posėdžiuose teismo sprendimu užtikrinti naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417, 589 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1567, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25033, įsigalioja 2022-12-09)
Atskirai išskirtas atvejis ir nustatyta bauda už sustojimą ir stovėjimą vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtos transporto priemonės
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 71, 415, 416, 417, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 589, 602, 603, 608, 611 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1446, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21162, įsigalioja 2022-11-01)
»Gido paaiškinimas


<< Atgal