LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

Naujausi LR administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-553, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21221, įsigalioja 2022-05-01)
Įtvirtinta administracinė atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdantiems savarankišką veiklą statybvietėje

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-23 Nr. XIV-539, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20298, įsigalioja 2022-05-01)
247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-530, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19625, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-469, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15848, įsigalioja 2021-07-15)
Pavežėjams, kaip ir taksi vairuotojams, neblaivumo riba – 0 promilių

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 362-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-464, TAR, 2021-07-08, kodas 2021-15523, įsigalioja 2022-01-01)
362-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybininkų tapatybės identifikavimo reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 178, 589 straipsnių pakeitimo ir 179 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-412, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15166, įsigalioja 2021-11-01)
178 straipsnis. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 579, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-419, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14576, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeitimai susiję su Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo sistemos (E. pristatymo sistema) įdiegimu nuo 2021-01-01

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 642, 661, 673 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-415, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14572, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 480-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-414, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14162, įsigalioja 2021-06-28)
480-1 straipsnis. Reglamente (ES) 2019/881 nustatytos kibernetinio saugumo sertifikavimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 585 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-15 Nr. XIV-391, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13829, įsigalioja 2021-06-18)
Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimų patvirtinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 98, 99, 100, 101 ir 150 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-367, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13174, įsigalioja 2021-11-01)
Griežtinama administracinė atsakomybė už darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-366, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13173, įsigalioja 2021-06-10)
346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-336, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12783, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 70, 77, 132, 170, 209-1, 212, 234-1, 234-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-365, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12497, įsigalioja 2021-06-02)
132 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių ir alkoholio produktų gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas
209-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos pareigos vykdyti turgaviečių stebėseną nevykdymas
212 straipsnis. Prekių ir grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimas
234-1 straipsnis. Reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 342, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 342-1, 342-2, 342-3, 342-4, 342-5, 342-6, 342-7 straipsniais įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-297, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11768, įsigalioja 2021-11-01)
342-1 straipsnis. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimo, saugojimo, naudojimo, reklamavimo, apskaitos tvarkymo, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 414, 610 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-266, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08868, įsigalioja 2022-01-01)
414 straipsnis. Neeksploatuojamų ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 603 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-264, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08866, įsigalioja 2022-01-01)
603 straipsnis. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 65 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-256, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08633, įsigalioja 2021-11-01)
65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis susijusią veiklą, pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 455 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-228, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07422, įsigalioja 2021-07-01)
455 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pareigų, susijusių su kelių transporto priemonių vairuotojų ir kelių transporto priemonių mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimu ir jų darbo laiko režimo duomenų teikimu, nevykdymas arba netinkamas vykdymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-201, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07418, įsigalioja 2021-11-01)
281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, kitų želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, želdynų projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 510 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-137, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00258, įsigalioja 2021-07-01)
Pripažintas netekusiu galios Kodekso 510 straipsnis (Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės sprendimų nevykdymas)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3426, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24598, įsigalioja 2021-01-01)
Nustatyta administracinė atsakomybė už rūkymą daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 379 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3425, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24596, įsigalioja 2021-01-01)
381 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimų nesilaikymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3442, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24621, įsigalioja 2021-01-01)
Pakeitimai susiję su Karo policijos įgaliojimais sustabdyti transporto priemonę

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3422, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24271, įsigalioja 2023-01-01)
463 straipsnis. Kelių rinkliavos nesumokėjimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3357, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24245, įsigalioja 2021-01-01)
48 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 107 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3345, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23930, įsigalioja 2020-11-14)
107 straipsnis. Neteisėtas socialinės globos teikimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3318, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21259, įsigalioja 2022-01-01)
185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-09-29 Nr. XIII-3307, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20892, įsigalioja 2020-10-08)
Šis pakeitimas aktualus oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 313 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3262, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15886, įsigalioja 2021-05-01)
313 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505, 517, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-2, 505-1, 505-2, 517-1, 517-2, 517-3, 517-4, 560-1 straipsniais įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3230, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15864, įsigalioja 2021-01-01)
Patikslinta administracinė atsakomybė už Mobilizacijos įstatyme ir Karo padėties įstatyme numatytų įpareigojimų ir (ar) draudimų nevykdymą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 141-1 straipsniu ir 589 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3220, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15757, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3219, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15755, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 241, 258, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3186, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15508, įsigalioja 2020-07-11)
Griežtinama administracinė atsakomybė už žemės gelmių srities, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis teisės aktų pažeidimus, tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimus
Už pakartotinius aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose pažeidimus numatytas savaeigės plaukiojimo priemonės konfiskavimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3172, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15504, įsigalioja 2021-01-01)
12 straipsnis. Mažai pavojinga veika

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 344 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3208, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15401, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3197, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15390, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3080, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14355, įsigalioja 2020-07-01)
512 straipsnis. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatyme numatytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės – oficialaus perspėjimo – pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506, 514, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2903, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10900, įsigalioja 2020-07-01)
Nustatyta administracinė atsakomybė už Vadovybės apsaugos tarnybos teisėtų reikalavimų nevykdymą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2870, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09208, įsigalioja 2020-05-01)
Techninio pobūdžio pakeitimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2830, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06899, įsigalioja 2020-04-03)
COVID-19
Nustatytos administracinės baudos už visuomenės sveikatos, žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, civilinės saugos pažeidimus ekstremaliosios situacijos ir karantino metu
Padidinti baudų už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus minimalieji dydžiai
»Gido paaiškinimas
»Teisingumo ministerijos paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 251-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2800, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02852, įsigalioja 2020-02-08)
Nustatyta administracinė atsakomybė už lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, neatlygintiną dalijimą prekių ar produktų pardavimo vietose

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2804, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02855, įsigalioja 2020-02-08)
Nustatyta administracinė atsakomybė už cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių sandėliavimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus, sukėlusį žalą aplinkai (ANK 308 straipsnio 2 dalis)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2805, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02856, įsigalioja 2020-05-26)
59 straipsnis. Medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis ir medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas


<< Atgal