LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

Naujausi LR administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3426, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24598, įsigalioja 2021-01-01)
Nustatyta administracinė atsakomybė už rūkymą daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 379 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3425, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24596, įsigalioja 2021-01-01)
381 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimų nesilaikymas

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3442, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24621, įsigalioja 2021-01-01)
Pakeitimai susiję su Karo policijos įgaliojimais sustabdyti transporto priemonę

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymas

(2020-11-10 Nr. XIII-3422, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24271, įsigalioja 2023-01-01)
463 straipsnis. Kelių rinkliavos nesumokėjimas

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3357, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24245, įsigalioja 2021-01-01)
48 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 107 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3345, TAR, 2020-11-13, kodas 2020-23930, įsigalioja 2020-11-14)
107 straipsnis. Neteisėtas socialinės globos teikimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 185 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3318, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21259, įsigalioja 2022-01-01)
185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-09-29 Nr. XIII-3307, TAR, 2020-10-07, kodas 2020-20892, įsigalioja 2020-10-08)
Šis pakeitimas aktualus oficialiąją statistiką tvarkančioms įstaigoms

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 313 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3262, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15886, įsigalioja 2021-05-01)
313 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų riboto naudojimo veiklos vykdymo sąlygų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505, 517, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-2, 505-1, 505-2, 517-1, 517-2, 517-3, 517-4, 560-1 straipsniais įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3230, TAR, 2020-07-16, kodas 2020-15864, įsigalioja 2021-01-01)
Patikslinta administracinė atsakomybė už Mobilizacijos įstatyme ir Karo padėties įstatyme numatytų įpareigojimų ir (ar) draudimų nevykdymą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 141-1 straipsniu ir 589 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3220, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15757, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-30 Nr. XIII-3219, TAR, 2020-07-15, kodas 2020-15755, įsigalioja 2021-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 111 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 241, 258, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3186, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15508, įsigalioja 2020-07-11)
Griežtinama administracinė atsakomybė už žemės gelmių srities, aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis teisės aktų pažeidimus, tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimus
Už pakartotinius aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose pažeidimus numatytas savaeigės plaukiojimo priemonės konfiskavimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3172, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15504, įsigalioja 2021-01-01)
12 straipsnis. Mažai pavojinga veika

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 344 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3208, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15401, įsigalioja 2020-07-10)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3197, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15390, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 512 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3080, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14355, įsigalioja 2020-07-01)
512 straipsnis. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatyme numatytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės – oficialaus perspėjimo – pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 506, 514, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2903, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10900, įsigalioja 2020-07-01)
Nustatyta administracinė atsakomybė už Vadovybės apsaugos tarnybos teisėtų reikalavimų nevykdymą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2476 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2870, TAR, 2020-04-30, kodas 2020-09208, įsigalioja 2020-05-01)
Techninio pobūdžio pakeitimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-03-31 Nr. XIII-2830, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06899, įsigalioja 2020-04-03)
COVID-19
Nustatytos administracinės baudos už visuomenės sveikatos, žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės, civilinės saugos pažeidimus ekstremaliosios situacijos ir karantino metu
Padidinti baudų už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus minimalieji dydžiai
»Gido paaiškinimas
»Teisingumo ministerijos paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 251-1 straipsniu įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2800, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02852, įsigalioja 2020-02-08)
Nustatyta administracinė atsakomybė už lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių, išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, neatlygintiną dalijimą prekių ar produktų pardavimo vietose

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 49, 244, 308, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2804, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02855, įsigalioja 2020-02-08)
Nustatyta administracinė atsakomybė už cheminių medžiagų ir (ar) cheminių mišinių sandėliavimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus, sukėlusį žalą aplinkai (ANK 308 straipsnio 2 dalis)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-01-28 Nr. XIII-2805, TAR, 2020-02-07, kodas 2020-02856, įsigalioja 2020-05-26)
59 straipsnis. Medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, teikimą rinkai, platinimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis ir medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 558 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2681, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21322, įsigalioja 2020-07-01)
Pakeitimas susijęs su savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos įvedimu nuo 2020-07-01

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 40, 72, 226, 417, 431, 573, 575, 589, 592, 603, 608, 613, 620, 621, 629, 640, 642, 644, 651 ir 653 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2665, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20856, įsigalioja 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2664, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20836, įsigalioja 2020-01-01)
533 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo šiurkštus pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 198-1 straipsniu įstatymas
(2019-12-03 Nr. XIII-2587, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20556, įsigalioja 2020-09-10)
Pakeitimas susijęs su Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimu (Nr. XIII-2584)
Kodeksas papildytas nauju 198-1 straipsniu „Nepateikimas duomenų praneštino asmens tapatybei nustatyti ar neteisingų duomenų pateikimas“

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 93, 544 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2567, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19879, įsigalioja 2020-01-01)
Tikslinama administracinė atsakomybė už politinės kampanijos dalyvio finansavimo ar rėmimo tvarkos pažeidimą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-11-28 Nr. XIII-2554, TAR, 2019-12-10, kodas 2019-19862, įsigalioja 2020-05-01)
96 straipsnis. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-11-14 Nr. XIII-2523, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19117, įsigalioja 2020-05-01)
Pakeistas kodekso 140 straipsnis – Metrologijos srities teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2468, TAR, 2019-10-29, kodas 2019-17213, įsigalioja 2019-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 47-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-10-10 Nr. XIII-2476, TAR, 2019-10-17, kodas 2019-16487, įsigalioja 2020-05-01)
Papildyta nauju 47-1 straipsniu „Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros norminių teisės aktų pažeidimas“

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426, 449, 454, 455, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 449-1 straipsniu įstatymas
(2019-09-26 Nr. XIII-2445, TAR, 2019-10-14, kodas 2019-16284, įsigalioja 2020-01-01)
Nustatyta atsakomybė už keleivių vežimo organizatoriaus pareigų nevykdymą, taip pat padidintos baudos už keleivių ar krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, kai tachografas neįrengtas, naudojant neveikiantį ar reikalavimų neatitinkantį tachografą, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamą naudojimą ir klastojimą, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 370-1 straipsniu ir 370-1, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-23 Nr. XIII-2390, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12805, įsigalioja 2019-08-03)
370-1 straipsnis. Transporto priemonių, jų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, rinkos priežiūros, administracinių ir techninių reikalavimų pažeidimai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 393, 595, 602, 681, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2374, TAR, 2019-08-02, kodas 2019-12798, įsigalioja 2020-01-02)
Pakeitimai aktualūs civilinės aviacijos subjektams. Įgyvendinami Įstatymo priede nurodyti ES reglamentai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 188-1 straipsniu ir 190, 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2354, TAR, 2019-07-29, kodas 2019-12444, įsigalioja 2019-07-30)
188-1 straipsnis. Informacijos apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2339, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12402, įsigalioja 2019-09-01)
542 straipsnis. Nepranešimas apie pasikeitusius užsieniečio duomenis

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 658, 659, 660 ir 663 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-07-16 Nr. XIII-2331, TAR, 2019-07-26, kodas 2019-12373, įsigalioja 2019-09-01)
Įgyvendinama nuo 2019-09-01 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nustatyta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 119-1 straipsniu ir 590, 614 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2019-06-27 Nr. XIII-2251, TAR, 2019-07-05, kodas 2019-11170, įsigalioja 2019-07-06)
119-1 straipsnis. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projekto ir (ar) atlygio ataskaitos projekto neparengimas ir (ar) nepaskelbimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 459 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-06-13 Nr. XIII-2243, TAR, 2019-06-27, kodas 2019-10371, įsigalioja 2019-11-01)
459 straipsnis. Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 53, 247, 256, 305, 385 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2167, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09939, įsigalioja 2020-01-01)
Pakeitimai susiję su naujuoju Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu
256 straipsnis. Reikalavimų dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2126, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08306, įsigalioja 2019-05-25)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-05-16 Nr. XIII-2125, TAR, 2019-05-24, kodas 2019-08305, įsigalioja 2019-05-25)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 75 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2036, TAR, 2019-04-19, kodas 2019-06548, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 27, 34, 420, 422, 423, 424 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 31-1 ir 693 straipsniais įstatymas
(2019-03-26 Nr. XIII-2027, TAR, 2019-04-03, kodas 2019-05404, įsigalioja 2020-01-01)
Pakeitimas susijęs su antialkoholinių variklio užraktų naudojimu nuo 2020-01-01

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-03-21 Nr. XIII-2014, TAR, 2019-04-02, kodas 2019-05347, įsigalioja 2019-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 128 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-03-14 Nr. XIII-1994, TAR, 2019-03-21, kodas 2019-04395, įsigalioja 2019-03-22)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 328, 329, 589 ir 610 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-02-14 Nr. XIII-1969, TAR, 2019-02-26, kodas 2019-03167, įsigalioja 2019-07-01)
Šiuo pakeitimu vietoj Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos įrašyta Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-12 Nr. XIII-1949, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00866, įsigalioja 2019-05-01)
369 straipsnis. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių priežiūros, kremavimo veiklos vykdymo ir žmogaus palaikų vežimo reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 71, 420, 422, 423, 424, 427, 602 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-01-11 Nr. XIII-1931, TAR, 2019-01-21, kodas 2019-00862, įsigalioja 2019-04-01)
Griežtinama atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, kai vairuoja neblaivus asmuo


<< Atgal