LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

Naujausi LR administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1947, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09688, įsigalioja 2023-06-01)
422-1 straipsnis. Neteisėtas alkoholio produktų vartojimas ir gabenimas transporto priemonėse
»VMI paaiškinimas

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-4 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1949, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09690, įsigalioja 2023-05-24)
188-4 straipsnis. Mokėjimo paslaugų teikėjams nustatytų reikalavimų nesilaikymas
212 straipsnis. Prekių ir grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimas
»VMI paaiškinimas

Naujas
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 147-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1953, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09697, įsigalioja 2024-01-01)
147-1 straipsnis. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotų elektroninės atpažinties priemonių išdavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108, 115, 122, 125, 137, 187, 205, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 113-1, 187-1, 474-1 straipsniais įstatymas
(2023-04-27 Nr. XIV-1926, TAR 2023-05-04, kodas 2023-08476, įsigalioja 2023-06-01)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 515 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-03-30 Nr. XIV-1867, TAR 2023-04-05, kodas 2023-06474, įsigalioja 2023-04-15)
515 straipsnis. Tarptautinių sankcijų arba Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų ribojamųjų priemonių pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-12-23 Nr. XIV-1773, TAR 2022-12-30, kodas 2022-27651, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas įstatymas
(2022-12-22 Nr. XIV-1753, TAR 2022-12-29, kodas 2022-27305, įsigalioja 2023-01-01)
346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 526, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 526-1 straipsniu įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1641, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26582, įsigalioja 2023-01-01)
526 straipsnis. Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo arba kitų krizių valdymą ir civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, 210, 211, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-3, 217-2 straipsniais įstatymas
(2022-12-13 Nr. XIV-1660, TAR 2022-12-22, kodas 2022-26364, įsigalioja 2023-05-01)
Nustatyta administracinė atsakomybė už platformų operatoriams Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Taip pat atlikti ir kiti pakeitimai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 572, 624, 627, 630, 632, 647, 661 ir 662 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1572, TAR 2022-12-09, kodas 2022-25123, įsigalioja 2023-01-01)
Kodeksas papildytas nuostatomis, numatančiomis galimybę bylų nagrinėjimą ir proceso dalyvių, liudytojo, eksperto, specialisto, vertėjo ir kitų procese dalyvaujančių asmenų dalyvavimą teismo posėdžiuose teismo sprendimu užtikrinti naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417, 589 ir 603 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1567, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25033, įsigalioja 2022-12-09)
Atskirai išskirtas atvejis ir nustatyta bauda už sustojimą ir stovėjimą vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtos transporto priemonės
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 134 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1568, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25034, įsigalioja 2023-01-01)
134 straipsnis. Žaidimų žaidimo automatais organizavimo tvarkos, loterijų organizavimo tvarkos arba loterijos taisyklių, azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 281, 356 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1615, TAR 2022-12-08, kodas 2022-25059, įsigalioja 2023-05-01)
281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, kitų želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, želdynų projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 248 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-11-24 Nr. XIV-1565, TAR 2022-12-02, kodas 2022-24645, įsigalioja 2023-07-01)
Pakeitimas susijęs su draudimu nemokamai dalyti labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius prekių ar produktų pardavimo vietose (išskyrus labai lengvus plastikinius pirkinių maišelius, į kuriuos pakuojami šviežia mėsa ir jos produktai, šviežios žuvys ir jų produktai)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 57-1 straipsniu įstatymas
(2022-11-03 Nr. XIV-1490, TAR 2022-11-15, kodas 2022-22952, įsigalioja 2023-01-01)
57-1 straipsnis. Įmokų į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos administruojamą sąskaitą, kurioje kaupiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti, dydžiui nustatyti ar šio dydžio teisingumui patikrinti reikalingos informacijos ar kitos šiai sąskaitai administruoti reikalingos informacijos nepateikimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 28, 29, 71, 415, 416, 417, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 589, 602, 603, 608, 611 ir 686 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1446, TAR 2022-10-19, kodas 2022-21162, įsigalioja 2022-11-01)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221, 222 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-09-29 Nr. XIV-1436, TAR 2022-10-05, kodas 2022-20331, įsigalioja 2023-01-01)
Administracinė atsakomybė nustatyta ne tik už statistinių duomenų nepateikimą arba melagingų statistinių duomenų pateikimą, bet ir už neišsamių statistinių duomenų pateikimą

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 207-1 straipsniu įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1400, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16126, įsigalioja 2022-11-01)
207-1 straipsnis. Atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 247-1 straipsniu įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1399, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16125, įsigalioja 2022-07-26)
247-1 straipsnis. Biologinių atliekų (išskyrus biologiškai skaidžias sodų ir parkų atliekas) tvarkymo reikalavimų nevykdymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1398, TAR 2022-07-25, kodas 2022-16124, įsigalioja 2022-07-26)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85-1 straipsniu įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1382, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15868, įsigalioja 2022-09-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 101, 393, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 459, 463, 589, 611 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1358, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15492, įsigalioja 2022-08-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 226, 589 ir 597 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1203, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15566, įsigalioja 2023-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 342-8, 342-9 straipsniais įstatymas
(2022-06-21 Nr. XIV-1143, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13882, įsigalioja 2022-11-01)
342-8 straipsnis. Augalų dauginamosios medžiagos ir (ar) daržovių sodinamosios medžiagos, dekoratyvinių, sodo augalų privalomųjų tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 66, 508, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 66-1, 131-1 straipsniais įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1083, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11320, įsigalioja 2022-05-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 343, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 343-1 straipsniu įstatymas
(2022-05-12 Nr. XIV-1091, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11329, įsigalioja 2022-11-01)
343-1 straipsnis. Veterinarinę farmaciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-28 Nr. XIV-1063, TAR 2022-05-06, kodas 2022-09673, įsigalioja 2022-05-26)
59 straipsnis. Medicinos priemonių saugą, kokybę, veikimą, naudojimą, pateikimą rinkai, tiekimą, atitikties įvertinimą, klinikinių tyrimų su medicinos priemonėmis, veiksmingumo tyrimų ir medicinos priemonių techninės būklės tikrinimo atlikimą reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-26 Nr. XIV-1054, TAR 2022-05-04, kodas 2022-09430, įsigalioja 2022-05-05)
Motociklų vairuotojams už greičio viršijimą nustatyta tokia pati atsakomybė kaip ir įprastas transporto priemones vairuojantiems
asmenims (anksčiau motociklininkams atsakomybė buvo griežtesnė)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 627 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 630-1 straipsniu įstatymas
(2022-04-21 Nr. XIV-1045, TAR 2022-04-26, kodas 2022-08413, įsigalioja 2022-04-27)
630-1 straipsnis. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo atidėjimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-19 Nr. XIV-1022, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08028, įsigalioja 2022-04-21)
524 straipsnis. Nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimas ar demonstravimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-04-12 Nr. XIV-1012, TAR 2022-04-20, kodas 2022-08023, įsigalioja 2022-05-01)
Kodekso 666 straipsnis papildytas nauja 2 dalimi:
„2. Kai asmeniui administracinio nusižengimo teisena nutraukta pagal šio kodekso 591 straipsnio 1 punktą, šio asmens išlaidos advokato ar advokato padėjėjo, kuris dalyvavo byloje kaip asmens įgaliotas atstovas, paslaugoms apmokėti atlyginamos iš valstybės, savivaldybės arba iš valstybės ar savivaldybės biudžetų neišlaikomo subjekto lėšų mutatis mutandis taikant Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas.“

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 489 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-15 Nr. XIV-935, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05118, įsigalioja 2023-07-01)
489 straipsnis. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 425 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-918, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01360, įsigalioja 2022-05-01)
425 straipsnis. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių, jų junginių su priekabomis vairavimas verčiantis komerciniu krovinių arba keleivių vežimu, jeigu vairuotojo pažymėjime neįrašytas suderintas Europos Sąjungos kodas (95), arba neturint vairuotojo kvalifikacijos kortelės arba vairuotojo liudijimo

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 602, 683 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2022-01-20 Nr. XIV-914, TAR 2022-01-28, kodas 2022-01358, įsigalioja 2022-01-29)
Patikslintas vidaus vandenų transporto specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento pavadinimas, pakeičiant sąvoką „vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomas“ į sąvoką „vidaus vandenų transporto specialisto diplomas“

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 307, 589 straipsnių pakeitimo ir 306 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2022-01-11 Nr. XIV-897, TAR, 2022-01-19, kodas 2022-00754, įsigalioja 2022-05-01)
307 straipsnis. Transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrengimų, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, arba transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrengimų su sumontuotu prietaisu ar įrenginiu, kuris išderina gamintojo numatytą išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos veikimą, eksploatavimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-882, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00173, įsigalioja 2022-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo 362-1 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-464 pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-860, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27755, įsigalioja 2021-12-31)
96-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas
362-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimas
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-16 Nr. XIV-785, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27362, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-870, TAR 2021-12-25, kodas 2021-26907, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeitimas aktualus žvalgybos kontrolierių įstaigai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29 ir 247 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-714, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25141, įsigalioja 2021-12-04)
Siekiant sugriežtinti atsakomybę už gamtos ir aplinkos šiukšlinimą, kai į miškus, palaukes, kitas nuošalesnes vietas vežamos statybinės, buitinės atliekos, padangos ir kitos šiukšlės bei teršalai, nustatyta, kad už aplinkos teršimą gali būti skiriamas transporto priemonių, kuriomis atliekos buvo vežamos ir atliekomis atsikratoma, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimas
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 99, 148, 205 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-691, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25118, įsigalioja 2022-05-01)
Pakeitimas susijęs su nauja Buhalterinės apskaitos įstatymo redakcija nuo 2022-05-01. Sąvoka „buhalterinė apskaita“ pakeista į sąvoką „finansinė apskaita“.
Taip pat nustatyta administracinė atsakomybė už bendrų viešojo sektoriaus veiklos valdymo informacinių sistemų naudojimo reikalavimų pažeidimą (ANK 205 str. 7 dalis)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 476-1 straipsniu įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-636, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24231, įsigalioja 2021-12-01)
476-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme numatytos informacijos nepateikimas, neteisingos ar neišsamios informacijos pateikimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 268 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-701, TAR, 2021-11-25, kodas 2021-24302, įsigalioja 2021-11-26)
268 straipsnis. Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-610, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23532, įsigalioja 2021-11-13)
Už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą panaikinta sankcija „įspėjimas“. Dabar įspėjimo nebegali būti – tik bauda

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 314-1 straipsniu įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-609, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23531, įsigalioja 2021-11-13)
314-1 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas dėl kultūros vertybių įvežimo ir importo pažeidžiant Reglamento (ES) 2019/880 nuostatas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 248-1, 248-2, 248-3 straipsniais įstatymas
(2021-11-04 Nr. XIV-598, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23519, įsigalioja 2021-11-13)
Pakeitimai susiję su draudimu teikti rinkai kai kuriuos vienkartinius plastikinius ir visus aerobiškai skaidaus plastiko gaminius

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132 ir 170 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-583, TAR, 2021-10-28, kodas 2021-22389, įsigalioja 2022-05-01)
132 straipsnis. Alkoholio produktų, neapdoroto tabako, tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-553, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21221, įsigalioja 2022-05-01)
Įtvirtinta administracinė atsakomybė už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus savarankiškai dirbantiems asmenims, vykdantiems savarankišką veiklą statybvietėje

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-23 Nr. XIV-539, TAR, 2021-09-29, kodas 2021-20298, įsigalioja 2022-05-01)
247 straipsnis. Atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų nevykdymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-16 Nr. XIV-530, TAR, 2021-09-17, kodas 2021-19625, įsigalioja 2023-01-02)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 422 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-29 Nr. XIV-469, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15848, įsigalioja 2021-07-15)
Pavežėjams, kaip ir taksi vairuotojams, neblaivumo riba – 0 promilių

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 178, 589 straipsnių pakeitimo ir 179 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-412, TAR, 2021-07-02, kodas 2021-15166, įsigalioja 2021-11-01)
178 straipsnis. Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 573, 574, 577, 579, 585, 609, 616, 620, 622, 624, 637, 646 ir 647 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-419, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14576, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeitimai susiję su Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo sistemos (E. pristatymo sistema) įdiegimu nuo 2021-01-01

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 33, 43, 89, 110, 112, 573, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 627, 631, 632, 635, 640, 642, 661, 673 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-415, TAR, 2021-06-29, kodas 2021-14572, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 480-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-17 Nr. XIV-414, TAR, 2021-06-23, kodas 2021-14162, įsigalioja 2021-06-28)
480-1 straipsnis. Reglamente (ES) 2019/881 nustatytos kibernetinio saugumo sertifikavimo tvarkos pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 585 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-06-15 Nr. XIV-391, TAR, 2021-06-17, kodas 2021-13829, įsigalioja 2021-06-18)
Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimų patvirtinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96, 98, 99, 100, 101 ir 150 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-367, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13174, įsigalioja 2021-11-01)
Griežtinama administracinė atsakomybė už darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-366, TAR, 2021-06-09, kodas 2021-13173, įsigalioja 2021-06-10)
346 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-05-20 Nr. XIV-336, TAR, 2021-06-03, kodas 2021-12783, įsigalioja 2021-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 70, 77, 132, 170, 209-1, 212, 234-1, 234-2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2021-05-27 Nr. XIV-365, TAR, 2021-06-01, kodas 2021-12497, įsigalioja 2021-06-02)
132 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių ir alkoholio produktų gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas
209-1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos pareigos vykdyti turgaviečių stebėseną nevykdymas
212 straipsnis. Prekių ir grynųjų pinigų deklaravimo tvarkos pažeidimas
234-1 straipsnis. Reglamentuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų apyvartos reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 342, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 342-1, 342-2, 342-3, 342-4, 342-5, 342-6, 342-7 straipsniais įstatymas
(2021-05-13 Nr. XIV-297, TAR, 2021-05-27, kodas 2021-11768, įsigalioja 2021-11-01)
342-1 straipsnis. Augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, vežimo, saugojimo, naudojimo, reklamavimo, apskaitos tvarkymo, įvežimo į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių ar iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 33, 414, 610 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-266, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08868, įsigalioja 2022-01-01)
414 straipsnis. Neeksploatuojamų ir negalimų eksploatuoti transporto priemonių laikymas bendrojo naudojimo vietose

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 603 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-22 Nr. XIV-264, TAR, 2021-04-28, kodas 2021-08866, įsigalioja 2022-01-01)
603 straipsnis. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 65 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-04-15 Nr. XIV-256, TAR, 2021-04-26, kodas 2021-08633, įsigalioja 2021-11-01)
65 straipsnis. Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir į oficialų sąrašą neįtrauktomis medžiagomis susijusią veiklą, pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 455 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-30 Nr. XIV-228, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07422, įsigalioja 2021-07-01)
455 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių vežėjų pareigų, susijusių su kelių transporto priemonių vairuotojų ir kelių transporto priemonių mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimu ir jų darbo laiko režimo duomenų teikimu, nevykdymas arba netinkamas vykdymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-03-23 Nr. XIV-201, TAR, 2021-04-08, kodas 2021-07418, įsigalioja 2021-11-01)
281 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, kitų želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, želdynų projektavimą, želdinių veisimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 510 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-137, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00258, įsigalioja 2021-07-01)
Pripažintas netekusiu galios Kodekso 510 straipsnis (Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės sprendimų nevykdymas)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 ir 590 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3426, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24598, įsigalioja 2021-01-01)
Nustatyta administracinė atsakomybė už rūkymą daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 379 ir 381 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3425, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24596, įsigalioja 2021-01-01)
381 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros reikalavimų nesilaikymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3442, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24621, įsigalioja 2021-01-01)
Pakeitimai susiję su Karo policijos įgaliojimais sustabdyti transporto priemonę

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3422, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24271, įsigalioja 2023-01-01)
463 straipsnis. Kelių rinkliavos nesumokėjimas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-11-05 Nr. XIII-3357, TAR, 2020-11-18, kodas 2020-24245, įsigalioja 2021-01-01)
48 straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas


<< Atgal