GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1K-196, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14532, įsigalioja 2020-07-01)
»VMI paaiškinimas

Naujas
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3084, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14359, įsigalioja 2020-07-01)
Padidintas Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)
Naujojo NPD taikymo laikotarpis nustatytas nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. VA-50, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13683, įsigalioja 2020-06-24)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. VA-48, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13517, įsigalioja 2020-06-20)
Nauja Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus redakcija nuo 2020-07-01

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-19 Nr. XIII-2941, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11079, įsigalioja 2020-07-01)
GPMĮ pakeitimu nustatyta, kad gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami pensijų anuitetai, kuriuos moka ne tik gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės, bet ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. VA-32, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08074, įsigalioja 2020-04-18)
Šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formas
Pagal Taisykles užpildytą Deklaraciją už 2020 metus reikia pateikti iki 2021-02-15
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-23 Nr. VA-6, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01027, įsigalioja 2020-01-24)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2692, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21324, įsigalioja 2020-01-01)
Panaikinta gyventojų pareiga darbdaviams ar kitiems mokestį išskaičiuojantiems asmenims nurodyti savivaldybę, kurioje gyventojai turėjo gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną
Minėtus duomenis Valstybinė mokesčių inspekcija gaus iš Gyventojų registro
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2649, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20990, įsigalioja 2019-12-22)
Mokesčių pakeitimai 2020
Nustatytas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD) 2020 ir 2021 metams
Ženkliai padidintas NPD riboto darbingumo asmenims
Padidintas progresinis pajamų mokesčio tarifas, taikomas su darbo santykiais susijusioms pajamoms, taip pat tantjemoms, iš darbdavio gautiems autoriniams atlyginimams ir mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilines sutartis gautoms pajamoms
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-20 Nr. VA-112, TAR, 2019-12-22, kodas 2019-21013, įsigalioja 2019-12-23)
Patvirtinta Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 forma, jos priedų formos ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklės. Pagal Taisykles užpildyta Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 forma ir jos priedų GPM314A, GPM314B formos mokesčių administratoriui teikiamos, nenuolatiniams Lietuvos gyventojams deklaruojant 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2019-12-17 Nr. VA-102, TAR, 2019-12-17, kodas 2019-20320, įsigalioja 2019-12-18)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-12 Nr. VA-93, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20014, įsigalioja 2020-01-01)
Patvirtinta Pavyzdinė pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma, jos priedų formos ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės.  Pagal Taisykles užpildytos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1165, TAR, 2019-11-29, kodas 2019-19143, įsigalioja 2019-11-30)
Nuo 2020-07-01 iš Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo išbrauktos vaikų priežiūros, automobilių remonto, pastatų ar statinių apdailos, remonto ir kai kurios kitos veiklos
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. VA-70, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14697, įsigalioja 2020-01-01)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2311, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12110, įsigalioja 2020-02-01)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. VA-57, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11424, įsigalioja 2019-07-11)
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 586, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09921, įsigalioja 2019-06-21)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. VA-43, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08082, įsigalioja 2019-05-23)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 40 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2053, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06689)
Pakeitimai susiję su Brexit-u

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. VA-23, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03963, įsigalioja 2019-03-13)
Taikoma deklaruojant 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms
Aktualu iki 2020-02-17
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. VA-18, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02721, įsigalioja 2019-02-21)
Šis pakeitimas taikomas deklaruojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. VA-4, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00789, įsigalioja 2019-01-19)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. VA-1, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00214, įsigalioja 2019-01-09)
»Gido paaiškinimas


<< Atgal