GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-09-17 Nr. VA-70, TAR 2019-09-17, kodas 2019-14697, įsigalioja 2020-01-01)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-07-11 Nr. XIII-2311, TAR, 2019-07-23, kodas 2019-12110, įsigalioja 2020-02-01)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-07-10 Nr. VA-57, TAR, 2019-07-10, kodas 2019-11424, įsigalioja 2019-07-11)
»Gido paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-12 Nr. 586, TAR, 2019-06-20, kodas 2019-09921, įsigalioja 2019-06-21)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 372 „Dėl Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formos ir jos papildomo lapo FR0457P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-05-22 Nr. VA-43, TAR, 2019-05-22, kodas 2019-08082, įsigalioja 2019-05-23)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 papildymo 40 straipsniu įstatymas
(2019-04-11 Nr. XIII-2053, TAR, 2019-04-24, kodas 2019-06689)
Pakeitimai susiję su Brexit-u

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-12 Nr. VA-23, TAR, 2019-03-12, kodas 2019-03963, įsigalioja 2019-03-13)
Taikoma deklaruojant 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms
Aktualu iki 2020-02-17
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. VA-18, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02721, įsigalioja 2019-02-21)
Šis pakeitimas taikomas deklaruojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-18 Nr. VA-4, TAR, 2019-01-18, kodas 2019-00789, įsigalioja 2019-01-19)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-08 Nr. VA-1, TAR, 2019-01-08, kodas 2019-00214, įsigalioja 2019-01-09)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-12-20 Nr. XIII-1849, TAR, 2018-12-28, kodas 2018-21881, įsigalioja 2019-01-01)
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 57 punktu, pagal kurį neapmokestinamas  atlyginimas už kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateiktą vertingą informaciją apie pažeidimą
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1335 2, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1704, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20943, įsigalioja 2018-12-21)
Nustatyta, kad nuo 2019-01-01 gautos tantjemos, iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai ir mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilines sutartis gautos pajamos pajamų mokesčiu apmokestinamos taip pat, kaip ir pajamos iš darbo santykių
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1325 pakeitimo įstatymas
(2018-12-11 Nr. XIII-1705, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20944, įsigalioja 2018-12-20)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 13, 27 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-12-06 Nr. XIII-1698, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20939, įsigalioja 2019-01-01)
Nuo 2019 metų iš esmės pakeistas pozityviųjų pajamų, įtraukiamų į nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamas, apmokestinimo modelis
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-10 Nr. VA-94, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20144, įsigalioja 2018-12-11)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo
(2018-12-03 Nr. VA-92, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19545, įsigalioja 2019-01-01)
Gyventojas, norėdamas pasinaudoti nauja GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta lengvata, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti PRC912 formos pranešimą apie patirtas išlaidas
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. VA-91, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19306, įsigalioja 2018-11-30)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-10-18 Nr. XIII-1547, TAR, 2018-10-31, kodas 2018-17454, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. VA-82 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-24 Nr. VA-65, TAR 2018-08-24, kodas 2018-13388, įsigalioja 2018-08-25)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1325, TAR, 2018-07-04, kodas 2018-11319, įsigalioja 2019-01-01)
Pakeitimas susijęs su paramai skirtos gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimu profesinėms sąjungoms
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1335, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10977, įsigalioja 2019-01-01)
Mokesčių reforma nuo 2019-01-01
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklių“ pakeitimo
(2018-06-25 Nr. VA-51, TAR, 2018-06-25, kodas 2018-10379, įsigalioja 2018-06-26)
Dvi formos išdėstytos nauja redakcija:
– nauja Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos FR0468 formos redakcija nuo 2018-06-26
– nauja Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos FR0469 formos redakcija nuo 2018-06-26
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-06-08 Nr. VA-50, TAR, 2018-06-08, kodas 2018-09638, įsigalioja 2018-06-09)
Patvirtinta nauja Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos užpildymo ir teikimo taisyklių redakcija, taikoma deklaruojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje 2018 metais gautas (uždirbtas) pajamas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. VA-50 ,,Dėl Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-06-07 Nr. VA-46, TAR, 2018-06-07, kodas 2018-09534, įsigalioja 2018-06-08)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-01 Nr. VA-21, TAR, 2018-03-01, kodas 2018-03338, įsigalioja 2018-03-02)
2017 m. mokestinio laikotarpio pajamų deklaravimo tvarka nesikeičia
Taisyklių pakeitimai yra aktualūs deklaruojant 2018 m. pajamas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-27 Nr. VA-18, TAR, 2018-02-28, kodas 2018-03160, įsigalioja 2018-03-01)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2018-02-06 Nr. VA-9, TAR, 2018-02-07, kodas 2018-01929, įsigalioja 2018-03-01)
Įmonėms patvirtinta nauja Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma, jos priedų GPM312L, GPM312U formos ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklės, taikomos deklaruojant 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms
»Gido paaiškinimas

 


<< Atgal