GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-10-12 Nr. VA-66, TAR, 2021-10-12, kodas 2021-21362, įsigalioja 2021-10-13)
Aktualu nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-09-03 Nr. VA-51, TAR, 2021-09-03, kodas 2021-18788, įsigalioja 2021-09-04)
Pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės
Pakeitimai taikomi deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2021 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-26 Nr. VA-46, TAR, 2021-07-26, kodas 2021-16479, įsigalioja 2021-07-27)
Deklaruojant išmokas natūra, atskiru žymėjimu išskirtas atvejis, kai gyventojas naudojasi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais
»Gido paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-18 Nr. 1K-89, TAR, 2021-03-18, kodas 2021-05501, įsigalioja 2021-03-19)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-07 Nr. VA-2, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00273, įsigalioja 2021-01-08)
Pakeitimas aktualus mažosioms bendrijoms
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA- 93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. VA-92, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29105, įsigalioja 2020-12-31)
Pakeitimas susijęs su GPMĮ 21 str. 1 d. 3 punkto pakeitimu, reglamentuojančiu mokesčio lengvatą išlaidoms už studijas ar profesinį mokymą
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-10 Nr. XIV-62, TAR, 2020-12-17, kodas 2020-27623, įsigalioja 2020-12-18)
Pakeistas GPMĮ 21 str. 1 d. 3 punktas, reglamentuojantis mokesčio lengvatą išlaidoms už studijas ar profesinį mokymą
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-16 Nr. VA-88, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27441, įsigalioja 2021-01-01)
Nauja Gyventojo pranešimo apie išlaidas (PRC912) pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių redakcija nuo 2021-01-01
Pranešimas teikiamas norit pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir iš pajamų atimti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) patirtas GPMĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas išlaidas (už statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus, suteiktas lengvųjų automobilių remonto, vaikų priežiūros paslaugas)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-16 Nr. VA-79, TAR, 2020-11-16, kodas 2020-23977, įsigalioja 2020-11-17)
Aktualu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-11-03 Nr. VA-74, TAR, 2020-11-04, kodas 2020-22951, įsigalioja 2020-11-05)
Pakeistos Pavyzdinė pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma, jos priedų formos ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės.
Pagal pakeistas Taisykles užpildytos Deklaracijos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2020 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-10-16 Nr. VA-71, TAR, 2020-10-16, kodas 2020-21573, įsigalioja 2020-10-17)
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 846, TAR, 2020-08-03, kodas 2020-16839, įsigalioja 2020-08-04)
Nauja Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių redakcija nuo 2020-08-04
»VMI paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. 1K-229, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15351, įsigalioja 2020-07-10)
Nustatyta, kad gyventojas prašymą gali pateikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) iki kito mokestinio laikotarpio rugpjūčio 20 dienos

Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo termino atidėjimo“ pakeitimo
(2020-07-03 Nr. VA-52, TAR, 2020-07-03, kodas 2020-14967, įsigalioja 2020-07-04)
»VMI paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-29 Nr. 1K-196, TAR, 2020-06-30, kodas 2020-14532, įsigalioja 2020-07-01)
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-23 Nr. XIII-3084, TAR, 2020-06-29, kodas 2020-14359, įsigalioja 2020-07-01)
Padidintas Neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)
Naujojo NPD taikymo laikotarpis nustatytas nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-23 Nr. VA-50, TAR, 2020-06-23, kodas 2020-13683, įsigalioja 2020-06-24)
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-19 Nr. VA-48, TAR, 2020-06-19, kodas 2020-13517, įsigalioja 2020-06-20)
Nauja Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatoriaus redakcija nuo 2020-07-01

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-19 Nr. XIII-2941, TAR, 2020-05-25, kodas 2020-11079, įsigalioja 2020-07-01)
GPMĮ pakeitimu nustatyta, kad gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinami pensijų anuitetai, kuriuos moka ne tik gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės, bet ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-17 Nr. VA-32, TAR, 2020-04-17, kodas 2020-08074, įsigalioja 2020-04-18)
Šiuo įsakymu pakeistomis Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, užpildant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formas
Pagal Taisykles užpildytą Deklaraciją už 2020 metus reikia pateikti iki 2021-02-15
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-01-23 Nr. VA-6, TAR, 2020-01-23, kodas 2020-01027, įsigalioja 2020-01-24)
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2019-12-17 Nr. XIII-2692, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21324, įsigalioja 2020-01-01)
Panaikinta gyventojų pareiga darbdaviams ar kitiems mokestį išskaičiuojantiems asmenims nurodyti savivaldybę, kurioje gyventojai turėjo gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną
Minėtus duomenis Valstybinė mokesčių inspekcija gaus iš Gyventojų registro
»Gido paaiškinimas


<< Atgal