GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2803, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12619, įsigalioja 2025-01-01)
Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
Įvesta investicinė sąskaita
Apribotas mokesčio lengvatos gyvybės draudimo įmokoms taikymo laikotarpis
Apribotas mokesčio lengvatos gyventojo įmokoms į III pakopos pensijų fondus taikymo laikotarpis

Naujas
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2863, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12648, įsigalioja 2025-01-01)
Žodžiai „varžybos“, „treneris“, keičiami į „aukšto meistriškumo sporto varžybos“,  „aukšto meistriškumo sporto treneris“
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2665, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09706, įsigalioja 2024-05-31)
Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-12-19 Nr. XIV-2383, TAR 2023-12-23, kodas 2023-25334, įsigalioja 2024-01-01)
Nuo 2024-01-01 didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Maksimaliai taikytinas mėnesio NPD nustatytas 747 eurai
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-15 Nr. VA-95, TAR 2023-12-15, kodas 2023-24345, įsigalioja 2023-12-16)
Nauja Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių redakcija nuo 2024-01-01
»VMI paaiškinimas

VMI raštas
Dėl įmonės elektromobilio pakrovimo darbuotojo namuose išlaidų pripažinimo
2023-12-13 Nr. (18.18-31-1Mr) R-4881
Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė paaiškinimą dėl įmonės elektromobilio pakrovimo darbuotojo namuose išlaidų pripažinimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-17 Nr. VA-84, TAR 2023-11-17, kodas 2023-22213, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo redakcija nuo 2024-01-01
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-13 Nr. VA-81, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21892, įsigalioja 2023-11-14)
Aktualu nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-112 „Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM314 formos, jos priedų GPM314A, GPM314B formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-25 Nr. VA-79, TAR 2023-10-25, kodas 2023-20794, įsigalioja 2023-10-26)
Aktualu nenuolatiniams Lietuvos gyventojams
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. VA-53, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15401, įsigalioja 2023-07-29)
Pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės. Taikoma deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-07 Nr. VA-26, TAR 2023-04-07, kodas 2023-06883, įsigalioja 2024-01-01)
Nauja Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms organizacijoms FR0512 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių redakcija nuo 2024-01-01
»VMI paaiškinimas

 


<< Atgal