VALSTYBĖS TARNYBA

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
(1999-07-08 Nr. VIII-1316)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-27 Nr. V-13, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01493, įsigalioja 2023-01-28)
Pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Naujas
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-01-25 Nr. 54, TAR 2023-01-26, kodas 2023-01278, įsigalioja 2023-01-27)
Pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika. Šiuo pakeitimu Valstybės tarnybos departamento pavadinimas pakeistas į naują pavadinimą – Viešojo valdymo agentūrą. Taip pat įrašyta Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo pareigybė, kuri priskirta II pareigybės lygmeniui

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-12-08 Nr. XIV-1652, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26609, įsigalioja 2023-01-01)
Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo 3.1 papunktis papildyta nauja pareigybe „Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas“

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-489 „Dėl priemokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-05 Nr. 1V-751, TAR 2022-12-06, kodas 2022-24815, įsigalioja 2022-12-07)
Pakeistos priemokų, mokamų Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos valstybės tarnautojams, skyrimo ir mokėjimo taisyklės

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 5, 8, 10 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1270, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15616, įsigalioja 2023-04-01)
Pakeitimas susijęs su vietos savivaldos teisinio reguliavimo pakeitimais. Aktualu merams, vicemerams

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1125, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12617, įsigalioja 2022-09-01)
Šiuo pakeitimu Valstybės tarnybos įstatymas suderintas su Diplomatinės tarnybos įstatymo nuostatomis

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-05-19 Nr. XIV-1111, TAR 2022-05-27, kodas 2022-11335, įsigalioja 2022-05-28)
Patikslintos Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos dėl kolektyvinių sutarčių rūšių (papildyta galimybe sudaryti šakos kolektyvinę sutartį)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-01-19 Nr. 52, TAR, 2022-01-20, kodas 2022-00881, įsigalioja 2022-01-21)
Pakeisti šie aprašai: Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas ir Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-863, TAR 2022-01-06, kodas 2022-00166, įsigalioja 2022-01-14)
Šiuo pakeitimu tobulinamas Valstybės tarnybos įstatyme nustatytas teisinis reguliavimas
Supaprastinta įstaigų vadovų atrankos tvarka tais atvejais, kai po centralizuoto konkurso atrenkamas tik vienas pretendentas
Nustatyta galimybė įstaigų vadovus antrai 5 metų kadencijai paskirti be konkurso
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas_1
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas_2

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-04 Nr. 27V-2, TAR 2022-01-04, kodas 2022-00084, įsigalioja 2022-01-05)
Pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai ir pripažintas netekusiu galios III skyriaus dvyliktasis skirsnis „Korupcijos prevencija“

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-29 Nr. 27V-135, TAR 2021-12-29, kodas 2021-27486, įsigalioja 2022-01-01)
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai papildyti nauju ruošiniu „156. VIII lygmens – Prekybos atstovo pareigybės aprašymo ruošinys“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1091, TAR, 2021-12-20, kodas 2021-26242, įsigalioja 2021-12-21)
Keičiami tvarkų aprašai, susiję su Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-10 Nr. 27V-129, TAR, 2021-12-10, kodas 2021-25619, įsigalioja 2021-12-11)
Pakeisti Seimo nuolatinio atstovo ir Seimo nuolatinio atstovo pavaduotojo pareigybių aprašymo ruošiniai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-12-08 Nr. 1046, TAR, 2021-12-09, kodas 2021-25554, įsigalioja 2021-12-10)
Pakeistas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos 1 priedas „Tipiniai specialieji reikalavimai valstybės tarnautojams“ ir 3 priedas „Valstybės tarnautojų pareigybės, kurioms veiklos sritis nenustatoma arba nustatoma su išimtimis“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-01 Nr. 1014, TAR, 2021-12-06, kodas 2021-25240, įsigalioja 2021-12-07)
Nauja Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių redakcija nuo 2021-02-07

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-25 Nr. XIV-711, TAR, 2021-12-03, kodas 2021-25137, įsigalioja 2022-01-01)
Pakeitimai susiję su minimaliosios mėnesinės algos (MMA) didinimu iki 730 Eur. Atsižvelgus į tai padidinti Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede nustatyti minimalūs pareiginės algos koeficientai

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr.VIII-1316 5, 21, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-11-11 Nr. XIV-619, TAR, 2021-11-12, kodas 2021-23537, įsigalioja 2021-11-13)
Šis pakeitimas susijęs su Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo pakeitimu

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 10, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-556, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21224, įsigalioja 2022-01-01)
Įsteigta nauja karjeros valstybės tarnautojo – prekybos atstovo (užsienyje) pareigybė

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kontaktiniu būdu organizuojamų konkursų
(2021-09-21 Nr. 27V-97, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19791, įsigalioja 2021-09-22)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 27V-91, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18289, įsigalioja 2021-08-31)
Pakeisti kai kurie valstybės tarnautojų (finansų valdymo patarėjų) pareigybių aprašymų ruošiniai

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 27V-85, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16830, įsigalioja 2021-07-31)
Pakeisti finansų valdymo veiklos srities valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 584, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16824, įsigalioja 2021-08-01)
Nauja Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-08-01
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 10, 11, 17, 28 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-481, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15860, įsigalioja 2021-07-15)
Keičiasi pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos tvarka
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir Bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 27V-35, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05310, įsigalioja 2021-04-01)
Pakeisti kai kurie valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. KS-107, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03101, įsigalioja 2021-02-19)
Asmenims, privalantiems pateikti naują privačių interesų deklaraciją dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo, pateikimo terminas atidėtas iki 2021-06-01 (buvo iki 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 33 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-144, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00266, įsigalioja 2021-07-01)
Pakeitimas aktualus Valstybės kontrolės darbuotojams

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. KS-176, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29085, įsigalioja 2021-01-01)
Nauja Privačių interesų deklaracijos formos, jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių redakcija nuo 2021-01-01


<< Atgal