VALSTYBĖS TARNYBA

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
(1999-07-08 Nr. VIII-1316)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2, 10, 49 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-556, TAR, 2021-10-08, kodas 2021-21224, įsigalioja 2022-01-01)
Įsteigta nauja karjeros valstybės tarnautojo – prekybos atstovo (užsienyje) pareigybė

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kontaktiniu būdu organizuojamų konkursų
(2021-09-21 Nr. 27V-97, TAR, 2021-09-21, kodas 2021-19791, įsigalioja 2021-09-22)

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-08-30 Nr. 27V-91, TAR, 2021-08-30, kodas 2021-18289, įsigalioja 2021-08-31)
Pakeisti kai kurie valstybės tarnautojų (finansų valdymo patarėjų) pareigybių aprašymų ruošiniai

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-07-30 Nr. 27V-85, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16830, įsigalioja 2021-07-31)
Pakeisti finansų valdymo veiklos srities valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-07-28 Nr. 584, TAR, 2021-07-30, kodas 2021-16824, įsigalioja 2021-08-01)
Nauja Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-08-01
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 10, 11, 17, 28 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-06-30 Nr. XIV-481, TAR, 2021-07-14, kodas 2021-15860, įsigalioja 2021-07-15)
Keičiasi pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos tvarka
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir Bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-03-17 Nr. 27V-35, TAR, 2021-03-17, kodas 2021-05310, įsigalioja 2021-04-01)
Pakeisti kai kurie valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-02-17 Nr. KS-107, TAR, 2021-02-18, kodas 2021-03101, įsigalioja 2021-02-19)
Asmenims, privalantiems pateikti naują privačių interesų deklaraciją dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo, pateikimo terminas atidėtas iki 2021-06-01 (buvo iki 2021-03-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5, 33 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
2020-12-23 Nr. XIV-144, TAR, 2021-01-07, kodas 2021-00266, įsigalioja 2021-07-01)
Pakeitimas aktualus Valstybės kontrolės darbuotojams

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2020-12-30 Nr. KS-176, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29085, įsigalioja 2021-01-01)
Nauja Privačių interesų deklaracijos formos, jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių redakcija nuo 2021-01-01

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-29 Nr. 27V-146, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28895, įsigalioja 2020-12-30)
Nauja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių redakcija nuo 2020-12-30

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-17 Nr. XIV-95, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28946, įsigalioja 2020-12-30)
Šiuo pakeitimu suderintos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir Tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymų nuostatos

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-12-02 Nr. 1361, TAR, 2020-12-07, kodas 2020-26314, įsigalioja 2020-12-08)
Pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-11-10 Nr. XIII-3399, TAR, 2020-11-20, kodas 2020-24541, įsigalioja 2021-01-01)
Įtvirtinta teisė gauti išeitinę išmoką iš pareigų atleidžiamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, kuriems sukako 65 metai ar suėjo kitas maksimalus tarnybos laikas, nustatyti šios išmokos dydžiai ir mokėjimo sąlygos

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-10-28 Nr. 1209, TAR, 2020-11-03, kodas 2020-22863, įsigalioja 2020-11-04)
Pakeistas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-09-28 Nr. 27V-112, TAR, 2020-09-28, kodas 2020-20195, įsigalioja 2020-10-01)
Patvirtintas Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašas.
360 laipsnių kompetencijų vertinimas – toks vertinimas, kai apie vadovo kompetencijas anonimiškai pasisako (atsakydami į anketos klausimus) ir įstaigos vadovui pavaldūs asmenys bei kolegos
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-09-23 Nr. 1029, TAR, 2020-09-25, kodas 2020-19969, įsigalioja 2020-10-01)
Pakeisti 2 aprašai: Asmenų, pretenduojančių gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimo ir teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos aprašas ir Tiekėjų patikimumo vertinimo tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-08-26 Nr. 934, TAR, 2020-08-27, kodas 2020-17917, įsigalioja 2020-08-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-07-29 Nr. 858, TAR, 2020-08-05, kodas 2020-16946, įsigalioja 2020-08-06)
Pakeistas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 5, 10, 11, 13, 15, 18 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-26 Nr. XIII-3187, TAR, 2020-07-10, kodas 2020-15510, įsigalioja 2020-07-11)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 3, 9, 16, 18, 19, 32, 33, 34, 48, 53, 54 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 33-1 straipsniu įstatymas
(2020-06-25 Nr. XIII-3136, TAR,2020-07-07, kodas 2020-15128, įsigalioja 2020-08-01)
»Gido paaiškinimas

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-16 Nr. 27V-75, TAR, 2020-06-16, kodas 2020-13155, įsigalioja 2020-07-01)
Pakeisti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2987, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12819, įsigalioja 2020-11-01)
Nauja Viešojo administravimo įstatymo redakcija nuo 2020-11-01. Kai kurios Įstatymo nuostatos įsigalioja 2021-07-01 ir 2023-01-01

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-05-28 Nr. XIII-2989, TAR, 2020-06-11, kodas 2020-12821, įsigalioja 2020-11-01)
Papildyta „Valstybės tarnybos“ sąvoka, įrašant ir diplomatinės tarnybos institucijų funkcionavimo užtikrinimą

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-06-08 Nr. 27V-68, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12515, įsigalioja 2020-06-09)
Nauja Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo redakcija nuo 2020-06-09

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 27V-21 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2020-06-08 Nr. 27V-66, TAR, 2020-06-08, kodas 2020-12513, įsigalioja 2020-06-09)
Neteko galios Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-04-29 Nr. 440, TAR, 2020-05-04, kodas 2020-09347, įsigalioja 2020-05-05)
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas papildytas nauju 3.7 papunkčiu „3.7. savanoriškos veiklos svarba ir jos skatinimas viešajame sektoriuje”

Valstybės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių sąrašo patvirtinimo
(2020-03-25 Nr. 27V-22, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07488, įsigalioja 2020-04-10)
Patvirtintas Centralizuotai organizuojamų konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių sąrašas

Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo
(2020-03-31 Nr. 27V-31, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06733, įsigalioja 2020-07-01)
Patvirtinti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošiniai
Patvirtinti Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios (vidaus administravimo) veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymai
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2020-03-12 Nr. XIII-2809, TAR, 2020-03-17, kodas 2020-05602, įsigalioja 2020-03-18)
Įstatymo 1 priedo 8 punktas papildytas nauja pareigybe „Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojas“

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2020-03-10 Nr. 213, TAR, 2020-03-16, kodas 2020-05507, įsigalioja 2020-07-01)
Nauja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos redakcija nuo 2020-07-01
Nauja Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2020-10-01
»Valstybės tarnybos departamento paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 49 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2679, TAR, 2019-12-27, kodas 2019-21320, įsigalioja 2020-07-01)
Pakeitimas susijęs su savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos įvedimu nuo 2020-07-01

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2019-12-12 Nr. XIII-2660, TAR, 2019-12-21, kodas 2019-20995, įsigalioja 2019-12-22)
Nustatyta, kad valstybės pareigūnams, išskyrus tuos, kurių kasmetines atostogas reglamentuoja specialūs įstatymai, taip pat taikomas Valstybės tarnybos  įstatymo 42 straipsnis „Kasmetinės atostogos“

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2019-12-05 Nr. XIII-2609, TAR, 2019-12-19, kodas 2019-20565, įsigalioja 2020-01-01)
Didinami Valstybės tarnybos įstatymo 1 priedo 6, 9 ir 10 punktuose nurodytų pareigybių minimalūs pareiginės algos koeficientai


<< Atgal