VALSTYBĖS TARNYBA

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS
(1999-07-08 Nr. VIII-1316)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-05 Nr. 1219, TAR, 2018-12-11, kodas 2018-20201, įsigalioja 2019-01-01)
Nauja Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2019-01-01
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo
(2018-11-28 Nr. 1176, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19573, įsigalioja 2019-01-01)
Nauja Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos redakcija nuo 2019-01-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-28 Nr. 1174, TAR, 2018-12-03, kodas 2018-19563, įsigalioja 2019-01-01)
Nauja Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių redakcija nuo 2019-01-01

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 882, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14296, įsigalioja 2018-09-11)
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1344 „Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 883, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14297, įsigalioja 2018-09-11)
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 885, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14299, įsigalioja 2018-09-11)
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 886, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14300, įsigalioja 2018-09-11
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 888, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14303, įsigalioja 2018-09-11)
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 889, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14305, įsigalioja 2018-09-11)
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 909 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų“ pakeitimo
(2018-09-04 Nr. 890, TAR, 2018-09-10, kodas 2018-14307, įsigalioja 2018-09-11)
Pakeitimai susiję su centralizuotu personalo administravimo funkcijų atlikimu

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo
(2018-08-13 Nr. 820, TAR, 2018-08-21, kodas 2018-13260, įsigalioja 2018-10-01)
Patvirtinti naujos redakcijos aprašai ir taisyklės, įgyvendinantys Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas
(2018-06-29 Nr. XIII-1370, TAR, 2018-07-16, kodas 2018-12037, įsigalioja 2019-01-01)
Nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija nuo 2019-01-01

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-13 Nr. 1V-500, TAR, 2018-07-16, kodas 2018-11967, įsigalioja 2018-07-17)
Nauja Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių redakcija nuo 2018-07-17

Vyriausybės nutarimas
Dėl Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-05-30 Nr. 507, TAR, 2018-05-31, kodas 2018-08910, įsigalioja 2018-06-01)
Patvirtintas Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašas
»Komentaras

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-04-19 Nr. XIII-1104, TAR, 2018-04-27, kodas 2018-06742, įsigalioja 2018-04-28)
Įstatymas papildytas nauja nuostata, kad tarnybos paslaptį gali sudaryti suvestiniai detalūs duomenys apie ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą ir jos valdytojus

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-01-12 Nr. XIII-1013, TAR, 2018-01-23, kodas 2018-01026, įsigalioja 2018-03-01)
Pakeitimai susiję su Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo įstatymu (2018-01-12 Nr. XIII-992)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 48-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2017-12-19 Nr. XIII-931, TAR, 2017-12-29, kodas 2017-21604, įsigalioja 2018-06-01)
Reglamentuotas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų centralizuotas personalo administravimo funkcijų atlikimas
»Komentaras


<< Atgal