VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IR JŲ APSKAITA

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties, įstatų formų ir įstatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2024-07-22 Nr. 1V-461, TAR 2024-07-22, kodas 2024-13373, įsigalioja 2024-12-02)
Patvirtinti viešosios įstaigos pavyzdiniai steigimo dokumentai: steigimo aktas, steigimo sutartis, įstatų formos ir įstatų rengimo rekomendacijos

Naujas
Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė, turinti daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, pavyzdinių įstatų ir įstatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2024-07-22 Nr. 1V-460, TAR 2024-07-22, kodas 2024-13372, įsigalioja 2024-07-23)
Patvirtinti viešosios įstaigos, kurios savininkė ar dalininkė, turinti daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, pavyzdiniai įstatai ir įstatų rengimo rekomendacijos

Naujas
Finansų ministro įsakymas
Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų veiklos ataskaitų formų patvirtinimo
(2024-07-11 Nr. 1K-234, TAR 2024-07-11, kodas 2024-12890, įsigalioja 2024-07-12)
Patvirtinta Viešosios įstaigos veiklos ataskaitos forma

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1, 12, 20, 22, 23, 25 ir 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2817, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12140, įsigalioja 2024-07-01)
Pakeistas viešųjų įstaigų įstatymas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo įgyvendinimo
(2024-06-26 Nr. 537, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11968, įsigalioja 2024-06-29
Patvirtinti 2 aprašai:
– Viešosios įstaigos valdybos narių atrankos vykdymo tvarkos aprašas ir
– Atlygio viešosios įstaigos valdybos nariams mokėjimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 4, 9, 10, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-16 Nr. XIV-2636, TAR 2024-05-30, kodas 2024-09672, įsigalioja 2025-01-15)
Pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymas
Patikslintos Įstatymo nuostatos dėl viešosios įstaigos steigimo, registravimo, reorganizavimo ir pertvarkymo

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2242, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22970, įsigalioja 2024-05-01)
Nauja Viešųjų įstaigų įstatymo redakcija nuo 2024-05-01
»VMI paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo
(2021-10-06 Nr. 894, TAR, 2021-11-04, kodas 2021-22956, įsigalioja 2021-11-05)
Nustatyti reikalavimai viešųjų įstaigų, kuriose valstybė yra dalininkė (savininkė), nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto valdymui
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-10-14 Nr. XIV-574, TAR, 2021-10-20, kodas 2021-21914, įsigalioja 2022-01-01)
Nustatyta, kad su nevyriausybinės organizacijos vadovu (jei ta nevyriausybinė organizacija nėra priskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų) vietoj darbo sutarties gali būti sudaroma savanoriškos veiklos sutartis (t.y., vadovas gali dirbti savanoriškumo pagrindais)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-09-30 Nr. XIV-547, TAR, 2021-10-15, kodas 2021-21634, įsigalioja 2021-10-16)
Sudarytos sąlygos centralizuoti viešųjų pirkimų vykdymą tose viešosiose įstaigose, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-15 Nr. XIV-78, TAR, 2020-12-22, kodas 2020-28124, įsigalioja 2021-01-01)
Viešosioms įstaigoms leista kaupiamąsias sąskaitas atsidaryti ne tik bankuose, bet ir kitose kredito įstaigose bei elektroninių pinigų įstaigose
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-10-01 Nr. XIII-3311, TAR, 2020-10-13, kodas 2020-21249, įsigalioja 2022-01-01)
Nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjektų grupės, kurios kontroliuojantysis subjektas yra viešoji įstaiga, metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliekamas, jeigu tokios viešojo sektoriaus subjektų grupės rodikliai tenkina bent dvi šio straipsnio 6 dalyje nurodytas sąlygas. Įsigalioja 2023-01-01 pagal įstatymą Nr. XIV-844


<< Atgal