VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9-1, 10, 12, 12-1, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1942, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09693, įsigalioja 2024-01-01)
Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-27 Nr. V-113, TAR 2023-03-27, kodas 2023-05351, įsigalioja 2023-03-28)
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės.
Aktualu laikinojo įdarbinimo įmonėms
»Gido paaiškinimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių ir SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-20 Nr. V-28, TAR 2023-01-20, kodas 2023-01044, įsigalioja 2023-01-21)
Nauja Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių redakcija nuo 2023-01-21
»Gido paaiškinimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-01-13 Nr. V-18, TAR 2023-01-13, kodas 2023-00664, įsigalioja 2023-01-14)
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pagalbos priemonių taikymo draudėjams, kurie patiria finansinius sunkumus dėl energetinės krizės, tvarkos aprašymo patvirtinimo
(2022-12-23 Nr. V-487, TAR 2022-12-23, kodas 2022-26766, įsigalioja 2022-12-24)
Patvirtintas Pagalbos priemonių taikymo draudėjams, kurie patiria finansinius sunkumus dėl energetinės krizės, tvarkos aprašymas. Supaprastinta „Sodros“ įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo tvarka, taikoma atidedant įmokų įsiskolinimo, susidariusio nuo 2022-10-01 iki 2023-04-30, sumokėjimą draudėjams, patiriantiems sunkumų dėl energetinės krizės, kuriems VMI patenkino Paraišką

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-11-30 Nr. 1193, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24475, įsigalioja 2023-01-01)
Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai

Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2023 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2022-11-17 Nr. XIV-1531, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24175, įsigalioja 2023-01-01)
Patvirtinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai 2023 metais
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-11-22 Nr. XIV-1552, TAR 2022-11-29, kodas 2022-24196, įsigalioja 2022-11-30)
Pakeistas Įstatymo 19 straipsnis, kuriame įtvirtinta, kad tuo atveju, jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir draudėjui skiriama bauda mutatis mutandis taikant MAĮ 139 ir 140 straipsniuose nurodytus baudų dydžius ir nustatytą baudų skyrimo tvarką. Todėl baudos dydis yra nuo 20 iki 100 proc. trūkstamos sumos (anksčiau buvo 50 proc.)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 11 ir 11-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-10-10 Nr. XIV-1444, TAR 2022-10-18, kodas 2022-21090, įsigalioja 2022-11-01)
Nustatyta, kad ne tik tėvai, bet ir seneliai gali prižiūrėti anūkus ir gauti ligos išmoką, jeigu dėl užkrečiamosios ligos protrūkio ar epidemijos, pavyzdžiui, gripo ar COVID-19, švietimo įstaigoje skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to vaikai negali lankyti ugdymo įstaigos.
Tai galioja net ir nepaskelbus ekstremaliosios situacijos ar karantino
»Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1228, TAR 2022-07-15, kodas 2022-15594, įsigalioja 2023-01-01)
Įgyvendinama nuostata, kad ir fiziniai asmenys gali turėti samdomų darbuotojų, kuriems bus išduodamas skaidriai dirbančio kodas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1366, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15461, įsigalioja 2022-09-01)
Nustatyta, kad valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu draudžiami ir neįgaliųjų aprūpintojai

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-30 Nr. XIV-1367, TAR 2022-07-14, kodas 2022-15462, įsigalioja 2022-09-01)
Nustatyta, kad valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami ir neįgaliųjų aprūpintojai

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 1, 5, 11-1, 16, 19, 20, 22, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1190, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15179, įsigalioja 2023-01-01)
Tikslinama vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir šių atostogų metu mokami vaiko priežiūros išmokų dydžiai

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-28 Nr. XIV-1188, TAR 2022-07-11, kodas 2022-15175, įsigalioja 2023-06-01)
Nuo 2023-06-01, kartu su LR darbo kodekso pakeitimu, naikinama nuostata, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos neskaičiuojamos nuo kompensacijų už išlaidas, kai darbas atliekamas lauko sąlygomis arba yra kilnojamojo pobūdžio

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-27 Nr. XIV-1174, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13890, įsigalioja 2022-07-01)
Pakeitimas susijęs su sportininkų socialinių garantijų užtikrinimu valstybės biudžeto lėšomis

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-27 Nr. XIV-1175, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13891, įsigalioja 2022-07-01)
Pakeitimas susijęs su sportininkų socialinių garantijų užtikrinimu valstybės biudžeto lėšomis

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-06-27 Nr. XIV-1176, TAR 2022-06-28, kodas 2022-13892, įsigalioja 2022-07-01)
Pakeitimas susijęs su sportininkų socialinių garantijų užtikrinimu valstybės biudžeto lėšomis

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 650, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13433, įsigalioja 2022-06-24)
Patikslinta socialinio draudimo įmokų, baudų ir delspinigių įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo tvarka.
Nustatyta, kad, tais atvejais, kai draudėjas pažeidžia socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo grafiką ar laiku nesumoka socialinio draudimo įmokų už einamąjį laikotarpį, sprendimas atidėti įsiskolinimo sumokėjimą, taip pat delspinigių ir baudų išieškojimo laiką po 30 dienų netenka galios ir pradedamas likusios įsiskolinimo sumos kartu su palūkanomis išieškojimas priverstine tvarka

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-22 Nr. 652, TAR 2022-06-23, kodas 2022-13436, įsigalioja 2022-06-24)
Patikslinta tvarka, taikoma nustatant minimalias motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas
»Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-05-24 Nr. XIV-1120, TAR 2022-06-10, kodas 2022-12612, įsigalioja 2022-09-01)
Padidintos pensijų, motinystės ir nedarbo socialinio draudimo įmokos už diplomato, karjeros valstybės tarnautojo, profesinės karo tarnybos kario, žvalgybos pareigūno sutuoktinius

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-10 Nr. V-179, TAR 2022-05-10, kodas 2022-09872, įsigalioja 2022-05-11)
Aktualu savarankiškai dirbantiems asmenims
Keičiasi savarankiškai dirbančių asmenų „Sodros“ įmokų kodai
»Gido paaiškinimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-16 Nr. V-88, TAR 2022-03-16, kodas 2022-04838, įsigalioja 2022-04-01)
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
»Gido paaiškinimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-03-14 Nr. V-82, TAR 2022-03-14, kodas 2022-04761, įsigalioja 2022-03-15)
Pakeistos 1-SD ir 2-SD pranešimų pateikimo ir pildymo taisyklės, taip pat taip pat nauja redakcija išdėstytos 1-SD pranešimo ir PT prašymo dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo formos.
Pakeitimai susiję su užsieniečių įdarbinimų, ruošiantis didėjančiam įdarbinamų ukrainiečių srautui

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-02-02 Nr. V-37, TAR 2022-02-03, kodas 2022-01913, įsigalioja 2022-02-04)
Nauja Duomenų apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo ir tikslinimo taisyklių redakcija ir nauja SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis formos redakcija nuo 2022-02-04
»Gido paaiškinimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-427 „Dėl Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-01-31 Nr. V-34, TAR 2022-02-01, kodas 2022-01643, įsigalioja 2022-02-02)
Pakeistos Skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo taisyklės ir nustatyta, kad skolas beviltiškomis pripažįsta ir jas nurašo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-23 Nr. XIV-862, TAR 2021-12-30, kodas 2021-27768, įsigalioja 2022-04-01)
Aktualu statybų sektoriui
Nuo 2022-04-01 įvedamas Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas
»Gido paaiškinimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-28 Nr. V-656, TAR 2021-12-28, kodas 2021-27399, įsigalioja 2021-12-29)
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 19-1, 21, 23, 32, 33, 34, 34-1, 35 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18-1 straipsniu įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-750, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26582, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-751, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26583, įsigalioja 2022-01-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11-1, 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-12-14 Nr. XIV-752, TAR 2021-12-22, kodas 2021-26584, įsigalioja 2022-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo draudėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-12-08 Nr. V-614, TAR, 2021-12-08, kodas 2021-25456, įsigalioja 2021-12-09)
Nauja Draudėjų permokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų grąžinimo draudėjams tvarkos aprašo redakcija nuo 2021-12-09

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2, 8, 17, 29, 33, 45 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2021-11-23 Nr. XIV-678, TAR, 2021-11-26, kodas 2021-24469, įsigalioja 2022-01-01)
Pokyčiai pensijų sistemoje nuo 2022-01-01
»Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 11-1, 14, 18, 21, 24, 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2021-06-08 Nr. XIV-375, TAR, 2021-06-15, kodas 2021-13640, įsigalioja 2021-06-16)
Išmokos tėvams, kurių pajamos sumažėjo per pandemiją, bus skaičiuojamos palankiau
»Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-19 Nr. 357, TAR, 2021-05-20, kodas 2021-11140, įsigalioja 2021-05-21)
Tikslinama sumokėtų (išieškotų) socialinio draudimo įmokų bei kitų Fondo administravimo įstaigų administruojamų įmokų, delspinigių, baudų ir palūkanų sumų įskaitymo tvarka

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-01-29 Nr. VA-5/V-58, TAR, 2021-01-29, kodas 2021-01700, įsigalioja 2021-01-30)
Patvirtintas Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašas
Aprašas nustato VMI administruojamų mokesčių ar kitų įmokų permokos įskaitymo „Sodros“ administruojamų įmokų mokestinei nepriemokai ar kitoms nesumokėtoms įmokoms padengti ir „Sodros“ administruojamų įmokų permokos įskaitymo VMI administruojamų mokesčių mokestinei nepriemokai ar kitoms nesumokėtoms įmokoms padengti procedūras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-27 Nr. 59, TAR, 2021-01-28, kodas 2021-01539, įsigalioja 2021-01-29)
Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai suderinti su Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-01-26 Nr. V-42, TAR, 2021-01-26, kodas 2021-01346, įsigalioja 2021-01-27)
Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės papildytos nauja nuostata:
„100-1. Jeigu Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje registruotas darbdavys (draudėjas), kuriam pritaikytos Europos Sąjungos ūkinę veiklą ribojančios sankcijos, neteikia duomenų apie apdraustuosius, Fondo valdybos sprendimu Registre gali būti įrašyta valstybinio socialinio draudimo pabaigos data pagal šio draudėjo apdraustojo Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateiktą prašymą.“

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2021-01-14 Nr. XIV-165, TAR, 2021-01-19, kodas 2021-00840, įsigalioja 2021-03-01)
Tikslinamos paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones padengimo sąlygos

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 19-1, 21, 29, 30, 32, 36, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-123, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28979, įsigalioja 2021-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3011 pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-124, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28980, įsigalioja 2020-12-30)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 11-1, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-12-23 Nr. XIV-125, TAR, 2020-12-29, kodas 2020-28981, įsigalioja 2021-01-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų santykių su draudėjais paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos ir/ ar savivaldybių teritorijose tvarkos aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-23 Nr. V-709, TAR, 2020-12-23, kodas 2020-28325, įsigalioja 2020-12-24)
Suderinta su nuostata, kad „Sodra“ mokestines pagalbos priemones verslui teikia tik už karantino laikotarpį (anksčiau buvo – už karantino laikotarpį ir dar už du mėnesius jam pasibaigus)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-12-08 Nr. XIV-51, TAR, 2020-12-16, kodas 2020-27396, įsigalioja 2021-01-01)
Nustatyta, kad socialinio draudimo pensijų indeksavimas nestabdomas net ir tuo atveju, jei ateinančių metų ekonominės raidos scenarijus yra nepalankus

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 23 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-29 Nr. XIII-3203, TAR, 2020-07-09, kodas 2020-15396, įsigalioja 2021-01-01)
Nuspręsta nemažinti senatvės pensijos dydžio asmenims, gavusiems išankstinę senatvės pensiją, jei asmuo turi didelį darbo stažą ir išankstinę pensiją jis gavo ne ilgiau kaip trejus metus
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3011, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13046, įsigalioja 2021-01-01)
Šiuo pakeitimu nuo 2021-01-01 įtvirtinta galimybė valstybinio socialinio draudimo įmokų ir kitų VMI administruojamų mokesčių tarpusavio įskaitymui mokestinėms nepriemokoms ir skoloms padengti

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-06-04 Nr. XIII-3012, TAR, 2020-06-15, kodas 2020-13047, įsigalioja 2021-01-01)
Šiuo pakeitimu nuo 2021-01-01 įtvirtinta galimybė privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir kitų VMI administruojamų mokesčių tarpusavio įskaitymui mokestinėms nepriemokoms ir skoloms padengti


<< Atgal