VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(1991-05-21 Nr. I-1336)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2005-06-14 Nr. 647)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo
(2010-06-04 Nr. V-243)

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(2000-12-21 Nr. IX-110)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo
(2001-01-25 Nr. 86)

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMAS
(1996-05-21 Nr. I-1343)

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMAS
(2016-09-14 d. Nr. XII-2604, TAR, 2016-09-19, Nr. 23708)

Naujausi teisės aktų pakeitimai:

Naujas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-07 Nr. V-624, TAR, 2018-12-10, kodas 2018-20128, įsigalioja 2018-12-11)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-12 Nr. V-488, TAR, 2018-10-15, kodas 2018-16208, įsigalioja 2018-10-16)
Nustatyta, kad visus SD pranešimus apie apdraustuosius asmenis, kurių valstybiniam socialiniam draudimui užtikrinti būtini duomenys (bent dalis jų) sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, draudėjai teikia Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-10-01 Nr. V-446, TAR, 2018-10-01, kodas 2018-15473, įsigalioja 2018-10-02)
Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo 17 punktas patikslintas, kad VSD įmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne mažesnės nei MMA (o kai nurodytos 0,5 pareiginės algos ar 0,5 darbo užmokesčio suma nesiekia MMA, – nuo MMA)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-20 Nr. V-361, TAR, 2018-08-20, kodas 2018-13192, įsigalioja 2018-08-21)
»Komentaras

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-08-08 Nr. A1-422, TAR, 2018-08-09, kodas 2018-12971, įsigalioja 2018-08-10)
Nauja Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų redakcija nuo 2018-08-10

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-07-30 Nr. V-330, TAR, 2018-07-31, kodas 2018-12672, įsigalioja 2018-09-01)
»Komentaras

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-29 Nr. XIII-1391, TAR, 2018-07-16, kodas 2018-12061, įsigalioja 2019-01-01)
Nustatyta, kad Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys draudžiami valstybės lėšomis nuo sumos, ne mažesnės kaip Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 11, 12, 45, 46, 47, 48, 53 ir 62 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1361, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11460, įsigalioja 2019-01-01)
Pensijų reforma nuo 2019-01-01

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1360, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11459, įsigalioja 2019-01-01)
Pensijų kaupimo reforma nuo 2019-01-01

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1338, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11433, įsigalioja 2019-01-01)
Mokesčių (išmokų) reforma nuo 2019-01-01
»Komentaras

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1341, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10979, įsigalioja 2019-01-01)
Mokesčių reforma nuo 2019-01-01
»Komentaras

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1336, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10978, įsigalioja 2019-01-01)
Mokesčių reforma nuo 2019-01-01
»Komentaras

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-06-21 Nr. V-270, TAR, 2018-06-21, kodas 2018-10208, įsigalioja 2018-06-22)
Taisyklėse numatytos priverstinio poveikio priemonių taikymo procedūros išieškant vaikų išlaikymo išmokų skolas, kai skolininkas yra kitoje valstybėje (39-1 punktas)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2018-05-31 Nr. XIII-1222, TAR, 2018-06-11, kodas 2018-09737, įsigalioja 2018-11-01)
Sveikatos draudimo įstatymas papildytas nauju 9-1 straipsniu, kuriame reglamentuotas ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-30 Nr. V-134, TAR, 2018-03-30, kodas 2018-04989, įsigalioja 2018-03-31)
Nauja „Sodros“ duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2018-04-01
Papildyti draudėjo, kurio apdraustųjų asmenų skaičius yra didesnis negu 20, vieši duomenys. Nuo 2018-04-01 skelbiama šių draudėjų apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų mediana, standartinis nuokrypis, 25 procentų kvantilis ir 75 procentų kvantilis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-03-21 Nr. V-117, TAR, 2018-03-21, kodas 2018-04266, įsigalioja 2018-03-22)
»Komentaras

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-27 Nr. V-94, TAR, 2018-02-27, kodas 2018-03108, įsigalioja 2018-02-28)
Pakeista 12-SD „Pranešimo apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius“ pateikimo tvarka
Pakeista 9-SD „Pranešimo apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti“ pateikimo tvarka
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2018-02-21 Nr. 180, TAR, 2018-02-26, kodas 2018-02964, įsigalioja 2018-02-27)
Pakeistas terminas, per kurį „Sodrai“ reikia pranešti apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą, apdraustojo nedraudžiamuosius laikotarpius, taip pat apie suteiktas arba nutrauktas 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogas, suteiktas arba nutrauktas tėvystės atostogas, suteiktas arba nutrauktas atostogas vaikui prižiūrėti
»Komentaras

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-02-21 Nr. 177, TAR, 2018-02-26, kodas 2018-02955, įsigalioja 2018-02-27)
Suderinta su Socialinio draudimo įstatymo, Sveikatos draudimo įstatymo ir Užimtumo įstatymo nuostatomis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-01-29 Nr. V-49, TAR, 2018-01-31, kodas 2018-01481, įsigalioja 2018-02-01)
„Sodra“, prieš priimdama sprendimą dėl skolos išieškojimo, nusprendė dar palaukti 5 darbo dienas
»Komentaras

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 10 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2018-01-12 Nr. XIII-987, TAR, 2018-01-22, kodas 2018-00962, įsigalioja 2018-04-01)
Nustatyta, kad nuo 2018-04-01 vaiko priežiūros išmoką turi teisę gauti ir vienas iš vaiko senelių
»Komentaras


<< Atgal