LABDARA IR PARAMA

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-01 Nr. VA-89, TAR 2022-12-01, kodas 2022-24449, įsigalioja 2022-12-02)
Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 7, 9-1 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2022-07-19 Nr. XIV-1389, TAR 2022-07-20, kodas 2022-15860, įsigalioja 2022-09-01)
Pakeitimas susijęs su Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymu
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-06-07 Nr. XIV-1129, TAR 2022-06-17 kodas 2022-13117, įsigalioja 2025-01-01)
Pakeistas Labdaros ir paramos įstatymas.
Nuo 2025-01-01 biudžetinės įstaigos ir kitos organizacijos, nepriskiriamos nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), neteks teisės kaip paramą gauti lėšas, atitinkančias iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalį.
Tai palies ikimokyklines ugdymo įstaigas, mokymo įstaigas, kitas biudžetines įstaigas, sodininkų bendrijas, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijas bei kitas organizacijas, nepriskiriamas NVO pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-06-14 Nr. VA-57, TAR 2022-06-14, kodas 2022-12762, įsigalioja 2022-06-15)
Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės
»Gido paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2022-04-12 Nr. VA-33, TAR 2022-04-12, kodas 2022-07569, įsigalioja 2022-04-13)
Nauja Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse ir į Vyriausybės sudarytą sąrašą įtrauktose demokratinėse bei teisinėse valstybėse, patiriančiose nusikaltimus, kaip jie suprantami pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ir šių nusikaltimų padarinius, įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų ir šių demokratinių bei teisinių valstybių valstybinių institucijų visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašo redakcija nuo 2022-04-13
»VMI paaiškinimas

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2022-03-17 Nr. XIV-944, TAR 2022-03-22, kodas 2022-05123, įsigalioja 2022-04-01)
Dėl paramos Ukrainai patikslintas Labdaros ir paramos įstatymas
»Finansų ministerijos paaiškinimas
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-05-21 Nr. VA-34, TAR, 2021-05-21, kodas 2021-11314, įsigalioja 2021-05-22)
Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 forma, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma ir šių formų užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2021-04-13 Nr. VA-28, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07639, įsigalioja 2021-04-14)
Patvirtinta Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 forma bei jos užpildymo taisyklės
»VMI paaiškinimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2021-04-13 Nr. VA-27, TAR, 2021-04-13, kodas 2021-07629, įsigalioja 2021-04-14)
Patvirtintas Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims pateikimo paramos teikėjams ir mokesčių administratoriui tvarkos aprašas
»VMI paaiškinimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir Paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo
(2021-02-22 Nr. 1K-53, TAR, 2021-02-22, kodas 2021-03346, įsigalioja 2021-02-23)
Nustatyti atvejai, kada fiziniai asmenys, atliekantys su ekstremaliosios situacijos likvidavimu ir jos padarinių šalinimu susijusias funkcijas, gali būti paramos gavėjais ir patvirtintas Paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašas


<< Atgal