MAISTO TVARKYMAS, VIEŠASIS MAITINIMAS

MAISTO ĮSTATYMAS
(2000-04-04 Nr. VIII-1608)

Naujausi teisės aktų pakeitimai

Naujas
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Laikinų leidimų vykdyti maisto transportavimo veiklą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu išdavimo
(2020-04-01 Nr. B1-221, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06863, įsigalioja 2020-04-02)
Plečiamos galimybės maisto išvežiojimo paslaugą norinčiam teikti verslui
»VMVT paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. B1-308 „Dėl informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo“ pakeitimo
(2020-03-06 Nr. B1-174, TAR, 2020-03-06, kodas 2020-05129, įsigalioja 2020-03-07)
Nauja Pranešimų apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, suklastotą maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo reikalavimų redakcija nuo 2020-03-07
Taikoma maisto tvarkymo subjektams, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojams ir (ar) tiekėjams ir pašarų ūkio subjektams
»Gido paaiškinimas
»VMVT paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo išdavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-02-28 Nr. B1-156, TAR, 2020-03-03, kodas 2020-04632, įsigalioja 2020-03-04)
Nuo 2020-03-04 turgaviečių prekiautojai privalo pildyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduodamą Turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalą
»VMVT paaiškinimas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-02-03 Nr. V-109, TAR, 2020-02-05, kodas 2020-02605, įsigalioja 2020-02-06)
Redakcinio pobūdžio pakeitimas, patikslintas formos numeris: Forma Nr. E027-1

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimų patvirtinimo
(2019-12-19 Nr. B1-953, TAR, 2019-12-20, kodas 2019-20919, įsigalioja 2019-12-21)
Patvirtinti Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimai, nustatantys mažais kiekiais iš vaisių, uogų, daržovių, grūdų, grybų, riešutų, sėklų, arbatžolių, kavos, prieskoninių augalų gaminamų gaminių didžiausią galimą gamybos ir tiekimo rinkai kiekį, bendruosius higienos reikalavimus, taikomus gaminiams, maisto tvarkymo patalpoms, maisto tvarkymo įrangai ir gaminių gamintojams bei gaminių apskaitos ir dokumentų saugojimo reikalavimus
»VMVT paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. B1-670 „Dėl Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-16 Nr. B1-928, TAR, 2019-12-16, kodas 2019-20260, įsigalioja 2019-12-17)
Nauja Maisto tvarkymo reikalavimų kaimo turizmo paslaugos teikėjams redakcija nuo 2019-12-17

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-11 Nr. V-1430, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20056, įsigalioja 2020-01-01)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-12-10 Nr. B1-910, TAR, 2019-12-11, kodas 2019-19914, įsigalioja 2019-12-14)
Nauja Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo redakcija nuo 2019-12-14
»VMVT paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. B1-486 „Dėl Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-12 Nr. B1-781, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18125, įsigalioja 2019-11-13)
Mažais kiekiais vietinei rinkai tiekiamų pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, tvarkymo reikalavimuose patikslinti Maži pirminių produktų, išskyrus gyvūninius produktus, kiekiai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2019-11-12 Nr. B1-780, TAR, 2019-11-12, kodas 2019-18124, įsigalioja 2019-11-13)
Patvirtintas Į trečiąsias šalis eksportuojamų maisto produktų sveikumo sertifikatų išdavimo tvarkos aprašas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-725 „Dėl Laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-10-02 Nr. B1-706, TAR, 2019-10-03, kodas 2019-15783, įsigalioja 2019-10-04)
Nauja Mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarijos reikalavimų redakcija nuo 2019-10-04
»VMVT paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo
(2019-09-04 Nr. B1-649, TAR, 2019-09-09, kodas 2019-14350, įsigalioja 2019-12-14)
Patvirtinti Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimai
Reikalavimai taikomi fiziniams asmenims, vykdantiems kepyklos ir miltinių produktų gamybos veiklas ir mažais kiekiais gaminantiems negyvūninį maistą (valgius ir patiekalus) ir tiesiogiai tiekiantiems jį galutiniams vartotojams
»VMVT paaiškinimas

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-08-06 Nr. 3D-462, TAR, 2019-08-07, kodas 2019-12930, įsigalioja 2019-08-08)
Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių 4 punkte patikslinta, kad pagal Programą tiekiami produktai nėra įtraukiami į vaikų maitinimus pagal valgiaraštį, sudarytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-13 Nr. V-706, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09733, įsigalioja 2019-09-01)
Nauja Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes redakcija nuo 2019-09-01
»Gido paaiškinimas

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-7 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais įstatymas
(2019-06-06 Nr. XIII-2204, TAR, 2019-06-17, kodas 2019-09728, įsigalioja 2019-12-14)
»Gido paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomų maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo
(2019-05-24 Nr. B1-367, TAR, 2019-05-27, kodas 2019-08383, įsigalioja 2019-05-28)
Patvirtinti Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomi maisto tvarkymo reikalavimai
Reikalavimai taikomi maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems maisto produktų mažmeninės prekybos veiklą mažose parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 m2. Reikalavimai netaikomi maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems nefasuotų gyvūninio maisto produktų prekybos veiklą
»VMVT paaiškinimas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-25 Nr. B1-205, TAR, 2019-03-27, kodas 2019-04656, įsigalioja 2019-03-28)
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas, nauja redakcija išdėstyti 1 ir 2 priedai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-58 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos teikimo ir Valstybinės veterinarinės kontrolės pažymos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-03-14 Nr. B1-175, TAR, 2019-03-15, kodas 2019-04166, įsigalioja 2019-03-16)
Nauja Gyvūninio maisto tvarkymo subjekto veiklos ataskaitos redakcija nuo 2019-03-15

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-01-31 Nr. V-133, TAR, 2019-02-05, kodas 2019-01759, įsigalioja 2019-05-01)
Nuo 2019-05-01 supaprastinti higienos reikalavimai maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems mažmeninę prekybą (išskyrus nefasuotų gyvūninės kilmės maisto produktų prekybą) parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų
»Gido paaiškinimas


<< Atgal