Aktualu

Valstybinė darbo inspekcija paaiškino apie karo prievolininkų darbo santykių garantijas

Kaip darbdavys turėtų įforminti karo tarnybą atliekančio darbuotojo atleidimą nuo darbo

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose – specialus žymėjimas

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
(2015-07-29)
<< Atgal