Teisės aktų naujienos

Nuo 2016 m. sausio 1 d. sąskaitai faktūrai yra neprivalomas parašo rekvizitas, taip pat neprivalomi šį apskaitos dokumentą surašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

VMI paaiškino, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pardavėjo išrašytą ir pirkėjui elektroniniu paštu Word, PDF ar kitu formatu perduotą sąskaitą faktūrą, jeigu tokioje pirkėjo sąskaitoje faktūroje yra nurodyti sąskaitai faktūrai privalomi rekvizitai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnio 4 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo
(2016-03-15 Nr. (18.10-31-1E) RM-5146)
<< Atgal