Įdomu, naudinga

Elektroninę prekybą vykdantiems subjektams numatytos baudos už nuorodos į elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformą nepateikimą savo interneto svetainėse

Paaiškinimas apie EGS platformą

Nuorodos į EGS platformą pavyzdys

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2016-11-08 Nr. XII-2757, TAR, 2016-11-17, kodas 2016-26961, įsigalioja 2016-11-18)
<< Atgal