Teisės aktų naujienos

Patikslinta Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika

Didinamas mokinio krepšelyje nustatytas vidutinis sąlyginis pedagogo tarifinio atlyginimo koeficientas ir bazinis mokinio krepšelio koeficientas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-01-11 Nr. 33, TAR, 2017-01-17, kodas 2017-01027, įsigalioja 2017-01-18)
<< Atgal