Teisės aktų naujienos

Panaikintos Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklės

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 339 „Dėl Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2017-01-18 Nr. 39, TAR, 2017-01-19, kodas 2017-01152, įsigalioja 2017-01-20)
<< Atgal