Teisės aktų naujienos

Priimtas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Nustatytas naujas biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo teisinis reguliavimas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
(2017-01-17 Nr. XIII-198, TAR, 2017-01-31, kodas 2017-01764, įsigalioja 2017-02-01)
<< Atgal