Teisės aktų naujienos

Aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiams supaprastintos leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo sąlygos

Patvirtintas Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas

Vyriausybės nutarimas
Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo
(2017-02-08 Nr. 96, TAR, 2017-02-10, kodas 2017-02424, įsigalioja 2017-02-11)
<< Atgal