Teisės aktų naujienos

Pakeistas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Apibrėžta, kas tai yra smurtas prieš vaikus

Uždraustas visų formų smurtas prieš vaikus, įskaitant fizines bausmes

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2-1 straipsniu įstatymas
(2017-02-14 Nr. XIII-204, TAR, 2017-02-20, kodas 2017-02780, įsigalioja 2017-02-21)
<< Atgal