Teisės aktų naujienos

Pakeistos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2017-02-28 Nr. 1K-74, TAR, 2017-03-03, kodas 2017-03585, įsigalioja 2017-03-04)
<< Atgal